Unit 4 Lớp 3: Lesson 3 (trang 32)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống – Global Success giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 3 Unit 4: Our Bodies trang 32, 33 sách Tiếng Anh lớp 3 tập 1.

Soạn Unit 4: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Global Success 3 – Tập 1. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Tcspmgnthn.edu.vn:

Bài 1

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.)

Gợi ý trả lời:

air hair

Touch your hair!

(Chạm vào tóc của bạn!)

ear ears

Touch your ears!

(Chạm vào đôi tai của bạn!)

Bài 2

Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn.)

Unit 4 Lesson 3 1

Gợi ý trả lời:

1. c 2. b

1. Touch your ears! (Chạm vào tai của bạn!)

2. Touch your hair! (Chạm vào tóc của bạn!)

Bài 3

Let’s chant. (Hãy hát theo nhịp.)

Unit 4 Lesson 3 2

Gợi ý trả lời:

Ears, ears, ears. (Đôi tai, đôi tai, đôi tai.)

Touch your ears! (Chạm vào đôi tai của bạn!)

Touch your ears! (Chạm vào đôi tai của bạn!)

Hair, hair, hair. (Mái tóc, mái tóc, mái tóc.)

Touch your hair! (Chạm vào tóc của bạn!)

Touch your hair! (Chạm vào tóc của bạn!)

Bài 4

Read and match. (Đọc và nối.)

Unit 4 Lesson 3 3

Gợi ý trả lời:

1 – d: A: What’s this? ( Đây là cái gì?)

B: It’s a nose. ( Đây là cái mũi.)

2 – c: Touch your ears! (Chạm vào đôi tai của bạn!)

3 – b: Touch your hair! (Chạm vào tóc của bạn!)

4 – a: Open your mouth! (Mở miệng ra!)

Bài 5

Let’s write. (Hãy viết.)

Unit 4 Lesson 3 4

Gợi ý trả lời:

1. A: What’s this? (Đây là cái gì?)

B: It’s a hand . (Đây là bàn tay.)

2. A: What’s that? (Đó là cái gì?)

B: It’s an eye . (Đó là con mắt.)

3. Touch your nose ! (Chạm vào cái mũi của bạn!)

4. Open your mouth! (Mở miệng ra!)

Bài 6

Project. (Dự án.)

Unit 4 Lesson 3 5

Back to top button