Unit 4 Lớp 3: Lesson 2 (trang 30)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống – Global Success giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 2 Unit 4: Our Bodies trang 30, 31 sách Tiếng Anh lớp 3 tập 1.

Soạn Unit 4: Lesson 2 Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Global Success 3 – Tập 1. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Tcspmgnthn.edu.vn nhé:

Bài 1

Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)

Unit 4 Lesson 2 1

Gợi ý trả lời:

a. Touch your nose! (Chạm vào mũi của bạn!)

b. Open your mouth! (Mở miệng ra!)

Bài 2

Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói.)

Unit 4 Lesson 2 2

Gợi ý trả lời:

a. Touch your hair! (Hãy chạm vào tóc của em!)

b. Touch your ears! (Hãy chạm vào tai của em!)

c. Open your mouth! (Hãy mở miệng của em ra!)

d. Open your eyes! (Hãy mở mắt của em ra!)

Bài 3

Let’s talk. (Hãy nói.)

Unit 4 Lesson 2 3

Gợi ý trả lời:

Touch your hand! (Chạm vào bàn tay của bạn!)

Open your mouth! (Mở miệng ra!)

Bài 4

Listen and number. (Nghe và đánh số.)

Unit 4 Lesson 2 4

Gợi ý trả lời:

1.b 2. d 3. a 4. c

1. Open your mouth! (Mở miệng ra!)

2. Touch your hair! (Chạm vào tóc của bạn!)

3. Touch your nose! (Chạm vào mũi của bạn!)

4. Open your eyes! (Mở mắt ra!)

Bài 5

Look, match and read. (Nhìn, nối và đọc.)

Unit 4 Lesson 2 5

Gợi ý trả lời:

1 – b: Touch your face! (Chạm vào khuôn mặt của bạn!)

2 – d: Touch your ears! (Chạm vào đôi tai của bạn!)

3 – a: Open your eyes! (Mở mắt ra!)

4 – c: Open your mouth! (Mở miệng ra!)

Bài 6

Let’s play. (Chúng ta cùng chơi.)

Unit 4 Lesson 2 6

Cách chơi: Một bạn đứng giữa điều khiển trò chơi, các bạn khác đứng xung quanh, nghe và làm theo lệnh. Ví dụ, bạn kia ra lệnh chạm vào tóc “Touch your hair.”, các bạn phải chạm vào tóc của mình.

Back to top button