Unit 3 Lớp 10: 3I Culture (trang 44)

Tiếng Anh 10 Unit 3: 3I Culture giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 44 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 3: On screen trước khi đến lớp.

Soạn 3I Culture Unit 3 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 10 trang 44. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 3I Culture trang 44, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bài 1

 Look at the photo. Do you know this TV series? What type of programme do you think it is? Choose from the words below.

(Nhìn vào bức ảnh. Bạn có biết chương trình TV này không? Bạn nghỉ đây là thể loại chương trình gì? Chọn từ các từ bên dưới.)

detective drama talent show comedy science fiction

Gợi ý đáp án

This TV series is called The Thundermans and it’s a comedy. (Chương trình trên có tên là The Thundermans và nó là hài kịch.)

Bài 2

Read the text. Check your answer to exercise 1. What type of programme is the other series mentioned in the text?

GREAT TEEN SERIES

Online series are now really popular with people of any age. It’s easy to find shows in your favourite genre that you can watch at home or while you’re travelling. Boring long journeys are now something of the past! Here are two great teen series that you should start watching, if you haven’t already.

The first series is called The Inbestigattors. It’s an Australian detective series about four school friends who start their own detective agency. They solve mysteries in their local neighbourhood, and make a weekly vlog about their adventures. The children become best friends, which explain the series title. It was released in 2019 with a second season in 2020.

The second series is The Thundermans, which is a comedy about a cool family with superpowers. The man characters are twin brother and sister, Max and Phoebe. Phoebe wants to be a superhero and use her powers for good, but her brother tries to be a supervillain. The series started in 2013 and ran for four seasons, with over 90 episodes.

If you like detective drama or comedy, go and try these two series. We hope you enjoy them!

Tạm dịch:

NHỮNG BỘ PHIM VỀ DÀNH VỊ THÀNH NIÊN HAY

Các phim trực tuyến hiện tại đang rất phổ biến với mọi lứa tuổi. Rất dễ để tìm các chương trình nằm trong thể loại ưa thích của bạn mà bạn có thể xem ở nhà hay lúc đi du lịch. Những chuyến đi dài chán chường giờ đây chỉ còn là chút gì đó của quá khứ! Đây là hai bộ phim về thiếu niên hay mà bạn nên bắt đầu xem, nếu bạn chưa xem!

Bộ đầu tiên có tên là The Inbestigators. Nó là một phim trinh thám của Úc về bốn người bạn cùng trường bắt đầu công ty thám tử của họ. Họ giải đáp về những bí ẩn trong khu hàng xóm, và làm một vlog hàng tuần về cuộc hành trình của họ. Những đứa trẻ trở thành bạn thân, điều mà giải thích cho tiêu đề phim. Phần đầu tiên được ra mắt năm 2019 và mùa hai ra mắt vào năm 2020.

Bộ phim thứ hai là The Thundermans, là một kịch hài về một gia đình ngầu lòi với sức mạnh siêu nhiên. Diễn viên chính là cặp chị em sinh đôi, Max và Phoebe. Phoebe muốn thành một siêu anh hùng và sử dụng sức mạnh của cô ấy cho những điều tốt, nhưng Max thì lại muốn trở thành một kẻ xấu. Bộ phim bắt đầu vào năm 2013 và đã đi qua bốn mùa phim, với hơn 90 tập.

Nếu bạn thích phim trinh thám hay hài kịch, hãy thử hai bộ phim này. Chúng tôi mong bạn sẽ thưởng thức chúng!

Gợi ý đáp án

Other series (Phim khác) : Detective drama (Phim trinh sát) (The Inbestigators)

Bài 3

Are the sentences true or false? Write T or F.

(Những câu sau đúng hay sai? Viết T hoặc F.)

1. Online series are mainly popular with young people.

2. The Inbestigators is about four young detectives.

3. In The Thundermans, Max and Phoebe have similar ideas about what they want to do with their superpowers.

4. The Inbestigators started before The Thundermans. started before The Thundermans.

Gợi ý đáp án

Bài 4

Listen to the information about You vs Wild. What makes it different from other series?

(Lắng nghe thông tin về chương trình You vs. Wild. Điều gì khiến nó khác với các chương trình khác?)

1. It is an action and adventure series. (Nó là một chương trình hành động và thám hiểm.)

2. Bear Grylls faces lots of dangerous situations. (Bear Grylls phải đối mặt với rất nhiều tính huống nguy hiểm.)

3. The viewer chooses what happens in each episode. (Khán giả sẽ chọn điều gì xảy ra trong mỗi tập.)

Bài 5

Listen again. Circle the correct answers.

(Nghe lại. Khoanh tròn câu trả lời đúng.)

1. The first episode of You vs Wild was on TV in 2018 / 2019. (Tập đầu tiên của You & Wild lên sóng vào năm 2018/2019.)

2. In the first episode, Grylls is searching for a pilot/doctor. (Trong tập đầu tiên, Grylls đang tìm kiếm một phi công/ bác sĩ.)

3. Viewers have to choose between a slingshot and a torch / hook. (Người xem phải chọn giữa ná thun và ngọn đuốc/ móc câu)

4. All the episodes take place in the same country / different parts of the world. (Tất cả các tập xảy ra ở cùng một quốc gia/ những nơi khác nhau trên thế giới.)

Bài 6

 Ask and answer the questions in pairs.

1. Do you watch any of the shows mentioned in the text in exercise 2? What do you think of them?

2. What are your favourite TV series? Do you watch them online?

1. I don’t watch any of these shows. But I think they are interesting and I will try seeing them.

2. I like watching a game show series named Running man. I watch it on Youtube every evening.

About tcspmgnthn