TOP 4 Sổ theo dõi sức khỏe học sinh mới nhất

Sổ theo dõi sức khỏe học sinh mới nhất hiện nay được thực hiện theo Phụ lục I tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT nhằm quản lý, theo dõi sức khỏe học sinh thuận tiện hơn.

Mẫu sổ theo dõi sức khỏe học sinh được áp dụng cho trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT. Sổ theo dõi sức khỏe học sinh này được sử dụng trong suốt cấp học, khi học sinh chuyển trường phải mang theo để tiếp tục được theo dõi sức khỏe và được in trên khổ giấy A5 (14,8cm x 21cm). Vậy dưới đây là toàn bộ thông tin chi tiết Sổ theo dõi sức khỏe học sinh, mời các bạn cùng tải tại đây nhé.

Sổ theo dõi sức khỏe trẻ Mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

SỔ
THEO DÕI SỨC KHỎE HỌC SINH

Họ và tên (chữ in hoa) ……………………………….Nam □ Nữ □

Ngày tháng năm sinh: ……../………../……………………………….

Trường ………………………………………………………………………

Xã/phường/huyện/quận ………………………………………………..

Tỉnh/thành phố…………………………………………………………….

Dành cho học sinh cơ sở giáo dục mầm non (3 tháng tuổi đến < 6 tuổi)

(Sổ này được sử dụng trong suốt cấp học, khi học sinh chuyển trường phải mang theo để tiếp tục được theo dõi sức khỏe)

PHẦN I – THÔNG TIN CHUNG

(Phần này do cha, mẹ học sinh tự điền)

1. Họ và tên học sinh (chữ in hoa) Nam □ Nữ □

2. Ngày tháng năm sinh:……………….. /………. / ………………………..

3. Họ và tên bố hoặc người giám hộ: ………………………………………

Nghề nghiệp ………………….Số điện thoại liên lạc …………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………

4. Họ và tên mẹ hoặc người giám hộ:………………………………………………

5. Nghề nghiệp ………..Số điện thoại liên lạc…………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………

5. Con thứ mấy:…………….. Tổng số con trong gia đình:…………………….

6. Tiền sử sức khỏe bản thân:……………………………………………………..

a) Sản khoa:

– Bình thường □

– Không bình thường: Đẻ thiếu tháng □ Đẻ thừa tháng □ Đẻ có can thiệp □ Đẻ ngạt □

– Mẹ bị bệnh trong thời kỳ mang thai (nếu có cần ghi rõ tên bệnh:

b) Tiền sử bệnh/tật: Hen □ Động kinh □ Dị ứng □ Tim bẩm sinh □

c) Tiêm chủng:

STT Loại vắc xin Tình trạng tiêm/uống vắc xin
Không Không nhớ rõ
1 BCG
2 Bạch hầu, ho gà, uốn ván
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
3 Bại liệt
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
4 Viêm gan B
Sơ sinh
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
5 Sởi
6 Viêm não Nhật Bản B
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
7 …..

d) Hiện tại có đang điều trị bệnh gì không? Nếu có, ghi rõ tên bệnh và liệt kê các thuốc đang dùng:

7. Thay đổi địa chỉ chỗ ở hoặc số điện thoại (nếu có)

……………………………………………………………………

TRƯỜNG:………………………………………………

HỌ TÊN HỌC SINH…………………………..

(Phần này dành cho học sinh < 24 tháng tuổi)

PHẦN 2- THEO DÕI SỨC KHỎE

(Do nhân viên y tế trường học thực hiện)

Theo dõi về thể lực(mỗi tháng/lần)

LỚP NĂM HỌC

Tháng……/……..

Nhân viên y tế trường học (NVYTTH) ký, ghi rõ h tên

Chiều cao: ……..m;

Cân nặng:………kg;

Tháng ……./…….

NVYTTH ký, ghi rõ h tên

Chiều cao:……m;

Cân nặng: ……kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ h tên

Chiều cao: ……m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ htên

Chiều ca.: ……..m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng……./…….

NVYTTH ký, ghi rõ h tên

Chiều cao: …..m;

Cân nặng:…….kg;

Tháng ……/………….

NVYTTH ký, ghi rõ h tên

Chiều cao:………m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ h tên

Chiều cao: ……m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ htên

Chiều ca.: ……..m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ h tên

Chiều cao: ……m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ htên

Chiều ca.: ……..m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ h tên

Chiều cao: ……m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ htên

Chiều ca.: ……..m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ h tên

Chiều cao: ……m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ htên

Chiều ca.: ……..m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ h tên

Chiều cao: ……m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ htên

Chiều ca.: ……..m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ h tên

Chiều cao: ……m;

Cân nặng: ……..kg;

Tháng …../…………

NVYTTH ký, ghi rõ htên

Chiều ca.: ……..m;

Cân nặng: ……..kg;

Đánh giá tình trạng DD:

– Bình thường □

– Suy DD □

– Thừa cân béo phì □

Đánh giá tình trạng DD:

– Bình thường □

– Suy DD □

Đánh giá tình trạng DD:

– Bình thường □

– Suy DD □

– Thừa cân béo phì □

Đánh giá tình trạng DD:

– Bình thường □

– Suy DD □

TRƯỜNG:……………………………………………….

HỌ TÊN HỌC SINH……………………………………

(Phần này dành cho học sinh 24 tháng tuổi đến <36 tháng tuổi)

PHẦN 2- THEO DÕI SỨC KHỎE

(Do nhân viên y tế trường học thực hiện)

Theo dõi về thể lực(Lần I – đầu năm học, Lần II – giữa năm học, Lần III – cuối năm học)

LỚP NĂM HỌC

Lần I

Nhân viên y tế trường học

(NVYTTH) ký, ghi rõ họ tên

Thể lực:

– Chiều cao: ……………………m;

– Cân nặng: …………………….kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

– Bình thường □

– Suy DD □

– Thừa cân béo phì □

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thể lực:

– Chiều cao:……………………m;

– Cân nặng: …………………….kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

– Bình thường □

– Suy DD □

– Thừa cân béo phì □

Lần III

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thể lực:

– Chiều cao:…………………m;

– Cân nặng:…………………kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

– Bình thường □

– Suy DD □

– Thừa cân béo phì □

……………….

Sổ theo dõi sức khỏe học sinh Tiểu học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

S
THEO DÕI SỨC KHỎE HỌC SINH

Họ và tên (chữ in hoa) ……………………………..Nam □ Nữ □

Ngày tháng năm sinh: ……./………./……………………………..

Trường ………………………………………………………….

Xã/phường/huyện/quận ……………………..………………

Tỉnh/thành phố …………………………………………………

Dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5

(Sổ này được sử dụng trong suốt cấp học, khi học sinh chuyển trường phải mang theo để tiếp tục được theo dõi sức khỏe)

PHẦN I – THÔNG TIN CHUNG

(Phần này do cha, mẹ học sinh tự điền)

1. Họ và tên học sinh (chữ in hoa)……………………………………. Nam □ Nữ □

2. Ngày tháng năm sinh:……………………… /…….. /………………………………

3. Họ và tên bố hoặc người giám hộ:………………………………………………….

Nghề nghiệp ………………….Số điện thoại liên lạc…………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………..

4. Họ và tên mẹ hoặc người giám hộ:………………………………………………….

Nghề nghiệp…………………. Số điện thoại liên lạc…………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………

5. Con thứ mấy: ………………Tổng số con trong gia đình:……………………….

6. Tiền sử sức khỏe bản thân:

a) Sản khoa:

– Bình thường □

– Không bình thường: Đẻ thiếu tháng □ Đẻ thừa tháng □ Đẻ có can thiệp □ Đẻ ngạt □

– Mẹ bị bệnh trong thời kỳ mang thai (nếu có cần ghi rõ tên bệnh:

b) Tiền sử bệnh/tật: Hen □ Động kinh □ Dị ứng □ Tim bẩm sinh □

c) Tiêm chủng:

STT Loại vắc xin Tình trạng tiêm/uống vắc xin
Không Không nhớ rõ
1 BCG
2 Bạch hầu, ho gà, uốn ván
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
3 Bại liệt
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
4 Viêm gan B
Sơ sinh
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
5 Sởi
6 Viêm não Nhật Bản B
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
7 …..

d) Hiện tại có đang điều trị bệnh gì không? Nếu có, ghi rõ tên bệnh và liệt kê các thuốc đang dùng:

7. Thay đổi địa chỉ chỗ ở hoặc số điện thoại (nếu có)

TRƯỜNG:…………………………………………..

HỌ TÊN HỌC SINH………………………………

PHẦN 2- THEO DÕI SỨC KHỎE

(Do nhân viên y tế trường học thực hiện)

1. Theo dõi về thể lực, huyết áp, nhịp tim, thị lực (Lần 1 – đầu năm học, Lần 2 – đầu học kỳ II)

LỚP 1 NĂM HỌC

Lần I

Nhân viên y tế trường học

(NVYTTH) ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: …… m; Cân nặng: ……………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

Huyết áp: Tâm trương ……../mgHg Tâm thu ………./mgHg

Nhp tim: ………lần/phút

Th Ic: Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Có kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: …… m; Cân nặng: ……………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

LỚP 2 NĂM HỌC

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ……. m; Cân nặng: ……………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

Huyết áp: Tâm trương ……../mgHg Tâm thu ………./mgHg

Nhp tim: ………lần/phút

Th Ic: Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Có kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ……… m; Cân nặng: ………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

LỚP 3…………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: …… m; Cân nặng: ……………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

Huyết áp: Tâm trương ……../mgHg Tâm thu ………./mgHg

Nhp tim: ………lần/phút

Th Ic: Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Có kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: …… m; Cân nặng: ……………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

LỚP 4…………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ………… m; Cân nặng: ……….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

Huyết áp: Tâm trương ……../mgHg Tâm thu ………./mgHg

Nhp tim: ………lần/phút

Th Ic: Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Có kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: …… m; Cân nặng: …………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

LỚP 5…………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ……… m; Cân nặng: …………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

Huyết áp: Tâm trương ……../mgHg Tâm thu ………./mgHg

Nhp tim: ………lần/phút

Th Ic: Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Có kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ………… m; Cân nặng: ………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

2. Theo dõi diễn biến bất thường về sức khỏe

Thời gian Chn đoán ban đầu Xử trí Ghi chú
Xử trí tại trường (ghi nội dung xử trí) Chuyển đến
(ghi nơi chuyển đến)
 
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………

Sổ theo dõi sức khỏe học sinh THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

S
THEO DÕI SỨC KHỎE HỌC SINH

Họ và tên (chữ in hoa) ………..………….. Nam □ Nữ □

Ngày tháng năm sinh: ……/………/…………………..…

Trường …………………………………………………..….

Xã/phường/huyện/quận ………………………………….

Tỉnh/thành phố ……………………………………………..

Dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9

(Sổ này được sử dụng trong suốt cấp học, khi học sinh chuyển trường phải mang theo để tiếp tục được theo dõi sức khỏe)

PHẦN I – THÔNG TIN CHUNG

(Phần này do cha, mẹ học sinh tự điền)

1. Họ và tên học sinh (chữ in hoa)……………………………………. Nam □ Nữ □

2. Ngày tháng năm sinh:……………………… /…….. /………………………………

3. Họ và tên bố hoặc người giám hộ:………………………………………………….

Nghề nghiệp ………………….Số điện thoại liên lạc…………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………..

4. Họ và tên mẹ hoặc người giám hộ:………………………………………………….

Nghề nghiệp…………………. Số điện thoại liên lạc…………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………

5. Con thứ mấy: ………………Tổng số con trong gia đình:……………………….

6. Tiền sử sức khỏe bản thân:

a) Sản khoa:

– Bình thường □

– Không bình thường: Đẻ thiếu tháng □ Đẻ thừa tháng □ Đẻ có can thiệp □ Đẻ ngạt □

– Mẹ bị bệnh trong thời kỳ mang thai (nếu có cần ghi rõ tên bệnh:

b) Tiền sử bệnh/tật: Hen □ Động kinh □ Dị ứng □ Tim bẩm sinh □

c) Tiêm chủng:

STT Loại vắc xin Tình trạng tiêm/uống vắc xin
Không Không nhớ rõ
1 BCG
2 Bạch hầu, ho gà, uốn ván
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
3 Bại liệt
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
4 Viêm gan B
Sơ sinh
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
5 Sởi
6 Viêm não Nhật Bản B
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
7 …..

d) Hiện tại có đang điều trị bệnh gì không? Nếu có, ghi rõ tên bệnh và liệt kê các thuốc đang dùng:

7. Thay đổi địa chỉ chỗ ở hoặc số điện thoại (nếu có)

TRƯỜNG:……………………………………………………..

HỌ TÊN HỌC SINH.……………………………………..

PHẦN 2 – THEO DÕI SỨC KHỎE

(Do nhân viên y tế trường học thực hiện)

1. Theo dõi về thể lực, huyết áp, nhịp tim, thị lực (Lần 1 – đầu năm học, Lần 2 – đầu học kỳ II)

LỚP 6 NĂM HỌC………………

Lần I

Nhân viên y tế trường học

(NVYTTH) ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ……… m; Cân nặng: ………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

Huyết áp: Tâm trương ……../mgHg Tâm thu ………./mgHg

Nhp tim: ………lần/phút

Th Ic: Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Có kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ………… m; Cân nặng: …………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

LỚP 7…………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ……… m; Cân nặng:………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

Huyết áp: Tâm trương ……../mgHg Tâm thu ………./mgHg

Nhp tim: ………lần/phút

Th Ic: Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Có kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ……… m; Cân nặng: ……….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

LỚP 8 NĂM HỌC

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ………… m; Cân nặng: ………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

Huyết áp: Tâm trương ……../mgHg Tâm thu ………./mgHg

Nhp tim: ………lần/phút

Th Ic: Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Có kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ……… m; Cân nặng: ………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

LỚP 9 NĂM HỌC

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ………… m; Cân nặng: ……….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

Huyết áp: Tâm trương ……../mgHg Tâm thu ………./mgHg

Nhp tim: ………lần/phút

Th Ic: Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Có kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ……… m; Cân nặng: ………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

2. Theo dõi diễn biến bất thường về sức khỏe

Thời gian Chn đoán ban đầu Xử trí Ghi chú
Xử trí tại trường (ghi nội dung xử trí) Chuyển đến
(ghi nơi chuyển đến)
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………

PHẦN 3 – KHÁM SỨC KHỎE THEO CHUYÊN KHOA

(Do y, bác sĩ ghi chép khi khám chuyên khoa)

Thời gian khám: …./…./…….
Y, bác sĩ khám
(ký và ghi rõ họ tên)

Nhi khoa

a) Tuần hoàn ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

b) Hô hấp: ………………………………………………….………………….

…………………………………………………………………………………..

c) Tiêu hóa …………………………………………………..……………….

…………………………………………………………………………………..

d) Thận-Tiết niệu …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

đ) Thần kinh-Tâm thần ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

e) Khám lâm sàng khác …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

Thời gian khám: …./…./…….
Y, bác sĩ khám
(ký và ghi rõ họ tên)

Mt

a) Kết quả khám thị lực:

– Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ………./10

– Có kính: Mắt phải: ……./10 Mắt trái: ………./10

b) Các bệnh về mắt (nếu có) ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Thời gian khám: …./…./…….
Y, bác sĩ khám
(ký và ghi rõ họ tên)

Tai-Mũi- Họng

a) Kết quả khám thính lực:

– Tai trái: Nói thường: …….. m; Nói thầm: …….m

– Tai phải: Nói thường: ……… m; Nói thầm: ……m

b) Các bệnh về Tai-Mũi-Họng (nếu có) …………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Thời gian khám: …./…./…….
Y, bác sĩ khám
(ký và ghi rõ họ tên)

Răng – Hàm – Mặt

a) Kết quả khám:

– Hàm trên ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

– Hàm dưới …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

b) Các bệnh về Răng-Hàm-Mặt (nếu có) ………………………………….

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Thời gian khám: …./…./…….
Y, bác sĩ khám
(ký và ghi rõ họ tên)

Cơ xương khớp

a) Kết quả khám

– Bình thường □

– Cong cột sống: Gù □ ưỡn □

– Vẹo cột sống: Hình chữ S □ Hình chữ C □

b) Các bệnh cơ xương khớp khác (nếu có) …………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Sổ theo dõi sức khỏe học sinh THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

S
THEO DÕI SỨC KHỎE HỌC SINH

Họ và tên (chữ in hoa) ………..………….. Nam □ Nữ □

Ngày tháng năm sinh: ……/………/…………………..…

Trường …………………………………………………..….

Xã/phường/huyện/quận ………………………………….

Tỉnh/thành phố ……………………………………………..

Dành cho học sinh từ lớp 10 đến lớp 12

(Sổ này được sử dụng trong suốt cấp học, khi học sinh chuyển trường phải mang theo để tiếp tục được theo dõi sức khỏe)

PHẦN I – THÔNG TIN CHUNG

(Phần này do cha, mẹ học sinh tự điền)

1. Họ và tên học sinh (chữ in hoa)……………………………………. Nam □ Nữ □

2. Ngày tháng năm sinh:……………………… /…….. /………………………………

3. Họ và tên bố hoặc người giám hộ:………………………………………………….

Nghề nghiệp ………………….Số điện thoại liên lạc…………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………..

4. Họ và tên mẹ hoặc người giám hộ:………………………………………………….

Nghề nghiệp…………………. Số điện thoại liên lạc…………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………

5. Con thứ mấy: ………………Tổng số con trong gia đình:……………………….

6. Tiền sử sức khỏe bản thân:

a) Sản khoa:

– Bình thường □

– Không bình thường: Đẻ thiếu tháng □ Đẻ thừa tháng □ Đẻ có can thiệp □ Đẻ ngạt □

– Mẹ bị bệnh trong thời kỳ mang thai (nếu có cần ghi rõ tên bệnh:

b) Tiền sử bệnh/tật: Hen □ Động kinh □ Dị ứng □ Tim bẩm sinh □

c) Tiêm chủng:

STT Loại vắc xin Tình trạng tiêm/uống vắc xin
Không Không nhớ rõ
1 BCG
2 Bạch hầu, ho gà, uốn ván
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
3 Bại liệt
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
4 Viêm gan B
Sơ sinh
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
5 Sởi
6 Viêm não Nhật Bản B
Mũi 1
Mũi 2
Mũi 3
7 …..

d) Hiện tại có đang điều trị bệnh gì không? Nếu có, ghi rõ tên bệnh và liệt kê các thuốc đang dùng:

7. Thay đổi địa chỉ chỗ ở hoặc số điện thoại (nếu có)

TRƯỜNG:……………………………………………………..

HỌ TÊN HỌC SINH.……………………………………..

PHẦN 2 – THEO DÕI SỨC KHỎE

(Do nhân viên y tế trường học thực hiện)

1. Theo dõi về thể lực, huyết áp, nhịp tim, thị lực (Lần 1 – đầu năm học, Lần 2 – đầu học kỳ II)

LỚP 10…………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

Nhân viên y tế trường học

(NVYTTH) ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ……… m; Cân nặng: ………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

Huyết áp: Tâm trương ……../mgHg Tâm thu ………./mgHg

Nhp tim: ………lần/phút

Th Ic: Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Có kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ………… m; Cân nặng: …………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

LỚP 11…………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ……… m; Cân nặng:………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

Huyết áp: Tâm trương ……../mgHg Tâm thu ………./mgHg

Nhp tim: ………lần/phút

Th Ic: Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Có kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ……… m; Cân nặng: ……….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

LỚP 12…………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ………… m; Cân nặng: ………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

Huyết áp: Tâm trương ……../mgHg Tâm thu ………./mgHg

Nhp tim: ………lần/phút

Th Ic: Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Có kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ……../10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thlực: Chiều cao: ……… m; Cân nặng: ………….kg;

Chỉ số BMI: ………………….. (kg/m2)

2. Theo dõi diễn biến bất thường về sức khỏe

Thời gian Chn đoán ban đầu Xử trí Ghi chú
Xử trí tại trường (ghi nội dung xử trí) Chuyển đến
(ghi nơi chuyển đến)
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………
……/…../………

PHẦN 3 – KHÁM SỨC KHỎE THEO CHUYÊN KHOA

(Do y, bác sĩ ghi chép khi khám chuyên khoa)

Thời gian khám: …./…./…….
Y, bác sĩ khám
(ký và ghi rõ họ tên)

Nhi khoa

a) Tuần hoàn ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

b) Hô hấp: ………………………………………………….………………….

…………………………………………………………………………………..

c) Tiêu hóa …………………………………………………..……………….

…………………………………………………………………………………..

d) Thận-Tiết niệu …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

đ) Thần kinh-Tâm thần ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

e) Khám lâm sàng khác …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

Thời gian khám: …./…./…….
Y, bác sĩ khám
(ký và ghi rõ họ tên)

Mt

a) Kết quả khám thị lực:

– Không kính: Mắt phải: ……../10 Mắt trái: ………./10

– Có kính: Mắt phải: ……./10 Mắt trái: ………./10

b) Các bệnh về mắt (nếu có) ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Thời gian khám: …./…./…….
Y, bác sĩ khám
(ký và ghi rõ họ tên)

Tai-Mũi- Họng

a) Kết quả khám thính lực:

– Tai trái: Nói thường: …….. m; Nói thầm: …….m

– Tai phải: Nói thường: ……… m; Nói thầm: ……m

b) Các bệnh về Tai-Mũi-Họng (nếu có) …………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Thời gian khám: …./…./…….
Y, bác sĩ khám
(ký và ghi rõ họ tên)

Răng – Hàm – Mặt

a) Kết quả khám:

– Hàm trên ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

– Hàm dưới …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

b) Các bệnh về Răng-Hàm-Mặt (nếu có) ………………………………….

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Thời gian khám: …./…./…….
Y, bác sĩ khám
(ký và ghi rõ họ tên)

Cơ xương khớp

a) Kết quả khám

– Bình thường □

– Cong cột sống: Gù □ ưỡn □

– Vẹo cột sống: Hình chữ S □ Hình chữ C □

b) Các bệnh cơ xương khớp khác (nếu có) …………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

About tcspmgnthn