Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Hướng dẫn thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất như sau:

1. Trình tự thực hiện

– Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo file để theo dõi quá trình giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

– Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo phạm vi trách nhiệm sau khi đã tiếp nhận để tổ chức thẩm định, giải quyết theo quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.

– Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ thẩm định hồ sơ) theo quy định.

– Nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hẹn và trả lại cho khách hàng, thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

2. Cách thức thực hiện

– Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (thời hạn giao đất là thời hạn còn lại của hợp đồng thuê đất) – Mẫu số 1h.

– Hợp đồng thuê đất (bản chính và bản sao).

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính).

– Chứng từ về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính (bản sao có chứng thực).

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết

– 10 ngày làm việc (Sở Tài nguyên và Môi trường).

– 5 ngày làm việc (văn phòng UBND tỉnh).

5. Đối tượng thực hiện

– Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

7. Kết quả

– Quyết định hành chính.

8. Phí, lệ phí:

– Phí thẩm định: 200.000 – 1.100.000 đồng/hồ sơ.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai

– Mẫu số 1h: Đơn xin đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

10. Căn cứ pháp lý

– Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật bảo vệ Môi trường năm 2005, Luật khoáng sản 2005.

Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Kích vào nút Tải về để tải thủ tục, mẫu hợp đồng và các căn cứ pháp lý này

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button