Thủ tục cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam

Thủ tục cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam:

Mục đích: Cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam.

Đối tượng áp dụng: Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài trước đây thường trú tại Việt Nam.

Hồ sơ bao gồm:

* Cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam:

– Đơn theo mẫu TP/QT-1999-D.1 (mẫu số 7a).

– Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam có giá trị sử dụng. Trường hợp không có giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu thì kèm theo đơn là một trong các giấy tờ sau đây để chứng minh quốc tịch Việt Nam:

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng. Trư­ờng hợp không có giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu thì kèm theo đơn là một trong các giấy tờ sau đây để chứng minh quốc tịch Việt Nam:

+ Giấy tờ chứng minh đ­ương sự để nhập quốc tịch Việt Nam.

+ Giấy tờ chứng minh đ­ương sự đ­ược trở lại quốc tịch Việt Nam.

+ Giấy xác nhận đăng ký công dân do cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam cấp.

+ Sổ hộ khẩu.

+ Thẻ cử tri mới nhất.

+ Giấy chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha hoặc mẹ.

+ Giấy khai sinh.

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh đ­ương sự là ngư­ời có quốc tịch Việt Nam theo điều ­ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

+ Nếu không có một trong các giấy tờ quy định nêu trên thì nộp bản khai danh dự về ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quê quán, nơi c­ư trú của bản thân, họ tên, tuổi, quốc tịch, nơi cư­ trú của cha mẹ và nguồn gốc gia đình, bản khai này phải có ít nhất hai ngư­ời biết rõ sự việc đó làm chứng và đ­ược UBND cấp xã nơi đ­ương sự sinh ra xác nhận.

* Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam:

– Đơn theo mẫu TP/QT-1999-E.1 (mẫu số 7b), kèm theo đơn là một trong các giấy tờ đã ghi ở mặt tr­ước để chứng minh đ­ương sự đã từng có quốc tịch Việt Nam và một trong các giấy tờ sau đây để chứng minh đư­ơng sự đã mất quốc tịch Việt Nam:

+ Giấy tờ chứng minh đ­ương sự đ­ược thôi quốc tịch Việt Nam.

+ Giấy tờ chứng minh đ­ương sự bị t­ước quốc tịch Việt Nam.

+ Giấy tờ chứng minh việc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam của đ­ương sự.

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh đ­ương sự là ng­ười mất quốc tịch Việt Nam theo Điều ư­ớc quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh đ­ương sự là ngư­ời mất quốc tịch Việt Nam do việc tìm thấy cha, mẹ hoặc ng­ười giám hộ là công dân n­ước ngoài theo quy định tại khoản 2, Điều 19 hoặc do cha mẹ đ­ược thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 28 của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Lệ phí:

– Cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam: 500.000đ/1 trư­ờng hợp.

– Cấp giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam: 500.000đ/1 tr­ường hợp.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 80 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của công dân.

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư­ pháp.

Căn cứ pháp lý:

– Nghị định số 104/1998/NĐ-CP ngày 31/12/1998;

– Thông tư liên tịch số 08/1998/BTC-BTP-BNG ngày 31/12/1998 của Bộ Tài Chính – Bộ Tư pháp – Bộ Ngoại giao;

– Quyết định số 60/1999/QĐ-TP-QT ngày 07/4/1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

About tcspmgnthn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.