Thông tư 44/2022/TT-BTC – Download.vn

Ngày 21/7/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 44/2022/TT-BTC về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến.

Theo đó, 02 đối tượng được hưởng trợ cấp hằng tháng gồm: cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong CAND đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg; quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg.

Nội dung Thông tư 44/2022/TT-BTC

About tcspmgnthn