Soạn văn 7 trang 37 Cánh diều

Tác phẩm Tinh thần yêu nước của nhân dân ta sẽ được giới thiệu tìm hiểu trong chương trình Ngữ văn lớp 7.

soan bai tinh than yeu nuoc cua nhan dan ta
Soạn Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Tài liệu Soạn văn 7: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, được Tcspmgnthn.edu.vn cung cấp ngay sau đây. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

Soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

1. Chuẩn bị

– Văn bản viết về vấn đề: Tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam; Nhan đề đã nêu được nội dung chính của văn bản.

– Mục đích của văn bản: Khẳng định tinh thần yêu nước là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

– Các ý kiến, lí lẽ và dẫn chứng giúp văn bản trở nên rõ ràng, cụ thể và giàu tính thuyết phục hơn.

2. Đọc hiểu

Câu 1. Vai trò của phần (1) là gì?

Nêu nhận định chung về lòng yêu nước.

Câu 2. Việc liệt kê tên các nhân vật lịch sử ở phần (2) có tác dụng gì?

Chứng minh cho tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong quá khứ.

Câu 3. Chỉ ra lí lẽ và bằng chứng trong phần (2).

– Lí lẽ 1: Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta; Dẫn chứng 1: Chúng ta có quyền tự hào về… Quang Trung.

– Lí lẽ 2: Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước; Dẫn chứng 2: Từ các cụ già tóc bạc… cho Chính phủ.

Câu 4. Nội dung chính của phần (3) là gì?

Những nhiệm vụ của nhân ta ở hiện tại.

3. Trả lời câu hỏi

Câu 1. Văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta viết về vấn đề gì? Câu văn nào ở phần (1) khái quát được nội dung vấn đề nghị luận trong văn bản?

– Vấn đề: Tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam.

– Câu văn: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.

Câu 2. Xác định nội dung chính của từng phần trong văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

  • Phần 1. Từ đầu đến “ tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước ”: Nhận định chung về lòng yêu nước
  • Phần 2. Tiếp theo đến “ một dân tộc anh hùng ”. Chứng minh tinh thần yêu nước trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.
  • Phần 3. Còn lại. Phát huy tinh thần yêu nước trong mọi công việc kháng chiến.

Câu 3. Hãy dẫn ra một số ví dụ về ý kiến, lí lẽ và các bằng chứng được tác giả nêu lên trong văn bản; theo mẫu sau:

Ý kiến

Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.

Lí lẽ

Bằng chứng

Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta.

Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,…

Gợi ý:

  • Ý kiến: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.
  • Lí lẽ: Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước; Dẫn chứng: Từ các cụ già tóc bạc… cho Chính phủ.

Câu 4. Đọc phần (2) và cho biết:

a. Các bằng chứng trong phần này được sắp xếp theo trình tự nào?

Trình tự thời gian: Từ quá khứ đến hiện tại.

b. Mô hình liệt kê theo mẫu câu: “Từ… đến…” đã giúp tác giả thể hiện được điều gì?

Lòng yêu nước tồn tại trong đời sống của nhân dân không phân biệt tuổi tác, giai cấp, giới tính…

Câu 5. Theo em, mục đích của văn bản này là gì? Các lí lẽ, bằng chứng đã làm sáng tỏ mục đích ấy như thế nào?

  • Mục đích: Khẳng định tinh thần yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.
  • Các lí lẽ, bằng chứng đã làm sáng tỏ tinh thần yêu nước từ quá khứ đến hiện tại, cho thấy tinh thần yêu nước là một truyền thống lâu đời của dân tộc.

Câu 6. Qua văn bản này, em học được gì về cách viết bài văn nghị luận một vấn đề xã hội (lựa chọn vấn đề nghị luận, bố cục bài viết, lựa chọn và nêu bằng chứng, diễn đạt…)?

Gợi ý:

Cách viết bài văn nghị luận một vấn đề xã hội: Lựa chọn vấn đề nghị luận phù hợp, bố cục bài viết đủ ba phần (mở, thân và kết bài); diễn đạt rõ ràng, cụ thể…

About tcspmgnthn