Soạn văn 10 trang 50 Cánh diều

Văn bản Hồi trống Cổ Thành sẽ được hướng dẫn tìm hiểu chương trình Ngữ văn lớp 10, sách Cánh diều.

hoi trong co thanh
Soạn bài Hồi trống Cổ Thành

Tài liệu Soạn văn 10: Hồi trống Cổ Thành, hy vọng sẽ cung cấp tài liệu hữu ích cho các em học sinh.

Soạn bài Hồi trống Cổ Thành

1. Chuẩn bị

a. Tác giả

– La Quán Trung (1330 – 1400?) tên là La Bản, hiệu Hồ Hải tản nhân, người vùng Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây cũ.

– Ông lớn lên vào cuối thời Nguyên, đầu thời Minh, tính tình cô độc, lẻ loi, thích một mình ngao du đây đó.

– Khi Minh Thái Tổ đánh đuổi được quân Mông Cổ, thống nhất đất nước, ông chuyên sưu tầm và biên soạn dã sử.

– La Quán Trung là người đầu tiên có đóng góp xuất sắc cho trường phái tiểu thuyết lịch sử thời Minh – Thanh ở Trung Quốc.

– Một số tác phẩm như: Tam quốc diễn nghĩa, ông còn viết Tùy đường lưỡng triều chí truyện, Tấn Đường ngũ đại sử diễn nghĩa, Bình yêu truyện…

b. Tác phẩm

– Tam quốc diễn nghĩa ra đời vào đâu thời Minh (1368 – 1644).

– Tác phẩm gồm 120 hồi, kể chuyện một nước chia ba gọi là “cát cứ phân tranh” trong gần 100 năm của nước Trung Quốc thời cổ (thế kỉ II, III). Đó là cuộc phân tranh giữa ba tập đoàn phong kiến quân phiệt: Ngụy – do Tào Tháo cầm đầu chiếm giữ phía bắc từ Trường Giang trở lên gọi là Bắc Ngụy; Thục – do Lưu Bị cầm đầu, chiếm giữ phía tây nam nên gọi là Tây Thục; Ngô – do Tôn Quyền cầm đầu, chiếm giữ phía đông nam gọi là Đông Ngô.

– Đoạn trích thuộc hồi 28 của Tam quốc diễn nghĩa.

2. Đọc hiểu

Câu 1. Thái độ của Trương Phi và Quan Công như thế nào?

– Trương Phi: Chẳng nói năng gì, lập tức mặc áo giáp, vác mâu lên ngựa, dẫn một nghìn quân, đi tắt ra cửa Bắc; mắt tròn xoe, râu vểnh ngược, hò thét như sấm, múa xà mâu chạy lại đâm Quan Công:

– Thái độ của Quan Công: trông thấy Trương Phi mừng rỡ vô vùng, giao long đao cho Châu Thương cầm, tế ngựa lại đón.

Câu 2. Vì sao Quan Công nhắc đến “nghĩa vườn đào”?

Quan Công ngạc nhiên trước thái độ của Trương Phi, cho rằng Phi đã quên lời thề kết nghĩa năm xưa.

Câu 3. Vì sao cách xưng hô của Trương Phi và Quan Công đối lập nhau?

Trương Phi đang tức giận, cho rằng Quan Công phản bội huynh đệ.

Câu 4. Em có bất ngờ với tình huống này không? Vì sao?

Tình huống không bất ngờ, bởi Trương Phi vẫn một mực cho rằng Quan Công là kẻ phản bội.

Câu 5. Khí phách và tài nghệ của Quan Công được thể hiện ra sao?

Hiên ngang, khẳng khái: Chấp nhận thử thách của Trương Phi, chưa hết một hồi trống đã giết chết được Sái Dương.

3. Trả lời câu hỏi

Câu 1. Nêu các sự kiện chính của văn bản Hồi trống Cổ thành. Lí do dẫn đến sự hiểu lầm của Trương Phi đối với Quan Công?

– Sự kiện chính: Trương Phi hiểu lầm, cho rằng Quan Công hàng tào là bội nghĩa, liền đòi giết Quan Công. Để xua tan mối nghi ngờ, Quan Công đã nhận ngay điều kiện Trương Phi đưa ra: Phải lấy đầu Sái Dương (viên tướng của Tào Tháo) trong ba hồi trống. Chưa dứt một hồi, đầu Sái Dương đã lăn dưới đất. Bấy giờ, Phi mới hiểu được lòng dạ trung thực của Quan Công.

– Lí do: Quan Công vì phải hộ tống hai chị dâu (vợ Lưu Bị) nên tạm hàng Tào Tháo với điều hiện hàng Hán chứ không hàng Tào (vua Hán đang bị Tào khống chế). Tào Tháo tìm cách thu phục Quan Công: ba ngày một tiệc nhỏ, năm ngày một tiệc lớn, lại ban thưởng chức tước, vàng bạc, mỹ nữ…

Câu 2. Người kể chuyện đã khắc họa tính cách của Trương Phi và Quan Công thông qua những chi tiết, sự việc, tình huống nào?

– Trương Phi:

  • Khi nghe xong lời của Tôn Càn: chẳng nói chẳng rằng lập tức mặc áo giáp, vác mâu lên ngựa, dẫn một nghìn quân, đi tắt ra cửa Bắc.
  • Hành động: hò hét như sấm, múa xà mâu chạy lại đâm Quan Công, xưng hô “mày – tao”, buộc tội Quan Công mặc lời giải thích.
  • Khi nghe hai chị và Tôn Càn thanh minh: như đổ thêm dầu vào lửa, cho Quan Công là thằng phụ nghĩa lừa cả hai chị.
  • Yêu cầu Quan Công chém chết tướng giặc thể hiện lòng thành, thẳng tay đánh trống để thách thức Quan Công.
  • Khi hiểu rõ sự tình, thụp lạy Quan Công.

=> Trương Phi là người nóng nảy, cương trực và đơn giản.

– Quan Công:

  • Gọi Trương Phi là “hiền đệ”, “em” và dùng lời lẽ mềm mỏng và nhờ hai chị dâu giải thích hộ.
  • Chấp nhận thử thách, giết chết Sái Dương khi chưa hết một hồi trống.

=> Quan Công là người điềm tĩnh, trung nghĩa và tài trí.

Câu 3. Phân tích và đánh giá ý nghĩa câu chuyện được kể trong văn bản Hồi trống Cổ Thành.

Câu chuyện được kể trong Hồi trống Cổ Thành:

  • Hồi trống thách thức, minh oan, đoàn tụ của các anh hùng.
  • Biểu dương tính cương trực của Trương Phi.
  • Ca ngợi lòng trung nghĩa của Quan Công.

Câu 4. Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 6 – 8 dòng) so sánh tính cách của hai nhân vật Trương Phi và Quan Công được thể hiện qua đoạn trích Hồi trống Cổ Thành.

Trong đoạn trích Hồi trống Cổ Thành, nhân vật Quan Công và Trước Phi có tính cách hoàn toàn đối lập nhau. Trước hết, Trương Phi là một người có tính cách ngay thẳng, trọng tình cảm nhưng nóng nảy, đơn giản. Khi nghe Tôn Càn báo tin, Phi chẳng nói chẳng rằng lập tức mặc áo giáp, vác mâu lên ngựa; dẫn một nghìn quân, đi tắt ra cửa Bắc. Không tin lời thanh minh của Quan Công, Trương Phi đưa ra thử thách trong ba hồi trống buộc Quan Công phải lấy được đầu Sái Dương để chứng minh mình không bội nghĩa. Nhưng đến khi hiểu rõ sự tình, thụp lạy Quan Công, cho thấy Trương Phi biết nhận lỗi, rất tình cảm. Còn Quan Công lại là một người điềm tĩnh, tài trí và trung nghĩa. Quan Công bị Trương Phi hiểu lầm nhưng không tức giận, mà dùng lời lẽ mềm mỏng để giải thích, chấp nhận thử thách để chứng minh lòng trong sạch và giết chết Sái Dương khi chưa hết một hồi trống.

Câu 5. Với em, bài học sâu sắc nhất sau khi học văn bản Hồi trống Cổ Thành là gì?

Bài học sâu sắc nhất đó là về tình nghĩa huynh đệ đáng trân trọng, ngưỡng mộ.

About tcspmgnthn