Sổ tổng phụ trách đội năm 2022

Mẫu sổ tổng phụ trách đội là mẫu sổ dùng cho tổng phụ trách liên đội ghi lại những hoạt động trong một năm học của các chi đội. Nội dung trong mẫu sổ bao gồm về các hoạt động học tập, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao của các tháng trong năm, những danh hiệu mà các liên đội, đội viên đạt được. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo tại đây.

Ảnh bìa Sổ phụ trách Đội

so tong phu trach doi 2

Nội dung Sổ tổng phụ trách Đội

SỔ TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

KẾ HOẠCH ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Năm học 20….. – 20…..

I – Số lượng

– Tổng số chi đội:…………………………………………..

– Tổng số đội viên:…………………………………………

Trong đó: + Nam:…………………………………………

+ Nữ:…………………………………………

– Tổng số chi đoàn học sinh:………………………..

– Tổng số chi đoàn giáo viên:……………………….

– Tổng số đoàn viên là giáo viên:………………….

Trong đó: + Nam:…………………………………………

+ Nữ:…………………………………………

– Số đoàn viên là học sinh:…………………………….

– Tổng số thanh niên:…………………………………….

Trong đó: + Nam:………………………………………

+ Nữ:……………………………………….

II – Chất lượng (Theo đánh giá công tác đội năm học 20…. – 20….)

1. Số chi đội mạnh:…………………………………..

– Gồm những chi đội:………………………………..

2. Số chi đội còn yếu:……………………………….

Tổng số đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ:……..

TIÊU CHUẨN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA

NĂM HỌC 20…. – 20…

*****************

A. Danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”:

I. Cấp Liên đội: gồm 5 tiêu chuẩn

1. Có tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè và mọi người chung quanh, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, biết vâng lời và giúp đỡ cha mẹ, xếp loại đạo đức từ khá trở lên.

2. Có tinh thần khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập và có kết quả ngày càng tiến bộ, xếp loại văn hóa từ trung bình trở lên.

3. Có ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, nội quy của trường, lớp, tích cực lao động, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường.

4. Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các hoạt động của trường và các phong trào do Đội TNTP HCM tổ chức.

5. Thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, được công nhận 3 chuyên hiệu (Chăm học, nghi thức và nhà sử học nhỏ tuổi).

II. Cấp quận, huyện, thị xã:

Là những cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc cấp Liên đội, xếp loại đạo đức tốt, xếp loại học lực khá trở lên; thực hiên chương trình rèn luyện Đội viên, đạt từ 5 chuyên hiệu trở lên hoặc thực hiện và được công nhận hoàn thành chương trình dự bị đội viên Thiếu niên Tiền phong theo độ tuổi.

III. Cấp tỉnh, thành phố:

Là những cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc cấp quận, huyện, thị xã, xếp loại đạo đức tốt, xếp loại học lực Giỏi hoặc đạt giải trong các kì thi học sinh giỏi từ cấp quận/huyện, tỉnh/ thành phố trở lên; được công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện Đội viên theo hạng tuổi hoặc thực hiện và được công nhận hoàn thành chương trình dự bị đội viên Thiếu niên Tiền phong theo độ tuổi.

B. Tiêu chuẩn danh hiệu “Chi đội mạnh”. 5 tiêu chuẩn

1. Có chương trình kế hoạch công tác cụ thể và thực hiện với chất lượng cao so với chương trình kế hoạch đề ra.

2. Ban Chỉ Huy Chi Đội và các nhóm nòng cốt hoạt động có hiệu quả. Có đủ sổ sách và những phương tiện cần thiết phục vụ trong hoạt động Đội.

3. Có nhiều hình thức động viên đội viên học tập, có ít nhất 30% số đội viên xếp loại văn hóa từ khá, giỏi trở lên. Không có đội viên xếp loại văn hóa yếu, kém.

4. Tập thể đoàn kết, thân ái, có nhiều biện pháp giúp nhau tu dưỡng, rèn luyện, có số đội viên xếp loại đạo đức từ 80% khá, tốt trở lên. Không có đội viên xếp loại đạo đức yếu, kém.

5. Duy trì nề nếp sinh hoạt chi đội, có quỹ chi đội, lập quỹ “vì bạn nghèo”, có ít nhất một tờ báo thiếu niên tiền phong. Huy động đông đảo đội viên tham gia công tác Sao nhi đồng, các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện và các hoạt động trên địa bàn dân cự, Tích cực tham gia các phong trào của Liên Đội và nhà trường. Làm tốt công tác phát triển đội viên mới, đội viên lớn lên đoàn. Có ít nhất 50% đội viên đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.

C. Tiêu chuẩn danh hiệu “Liên đội vững mạnh xuất sắc”

* Liên đội mạnh cấp quận/ huyện: gồm 5 tiêu chuẩn

1. Xây dựng và thực hiện tốt với chất lượng cao chương trình kế hoạch công tác Đội theo năm học ( được Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Đoàn và Hội đồng Đội xã, phường phê duyệt).

2. Tổ chức tốt việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kĩ năng cho Ban chỉ huy Liên Đội và phụ trách sao nhi đồng.

3. Có văn phòng Đội hoặc phòng truyền thồng,có đầy đủ những trang bị phụ vụ hoạt động đội như: trống, cờ, còi, báo Đội và các loại ấn phẩm khác; có đầy đủ hồ sơ, sổ sách của Đội, quỹ “ Vì bạn nghèo”.

4. Duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt Chi đội, sinh hoạt Ban chỉ huy Liên Đội, làm nòng cốt công tác phát triển đội viên mới, giới thiệu ít nhất 60% đội viên ưu tú để Đoàn bồi dưỡng kết nạp.

Với Liên Đội trường tiểu học, yêu cầu tổ chức được sinh hoạt Sao ở hầu hết các lớp, trong đó ít nhất 30% Sao trong tổng số Sao đạt danh hiệu “Sao cháu ngoan Bác Hồ”

5. Có phong chào Đội mạnh, thu hút đông đảo Đội viên tham gia. Có ít nhất 50% đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” và ít nhất 50% Chi đội đạt danh hiệu “ Chi đội mạnh”

D. Danh hiệu Liên đội cấp tỉnh, thành phố:

Là những liên đội xuất sắc trong số Liên đội mạnh cấp huyện, có từ 70% chi đội trở lên đạt danh hiệu “ Chi đội mạnh”

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………………………

………….., ngày….tháng…..năm….

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi

Năm học 20….. – 20……

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

II. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Nơi nhận:

– Nhà trường, hội đồng xã, huyện (b/c);

– … chi đôi, lớp nhi đồng trong trường;

– Lưu VP Liên đội.

TM. LIÊN ĐỘI

TỔNG PHỤ TRÁCH

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/20…..

* Hoạt động theo chủ điểm:

Thời gian Nội dung Công tác chuẩn bị Kết quả

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/20…..

* Hoạt động theo chủ điểm:

Thời gian Nội dung Công tác chuẩn bị Kết quả

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/20…..

* Hoạt động theo chủ điểm:

Thời gian Nội dung Công tác chuẩn bị Kết quả

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/20…..

* Hoạt động theo chủ điểm:

Thời gian Nội dung Công tác chuẩn bị Kết quả

BÁO CÁO SƠ KẾT

CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI HỌC KÌ I

*******************

I. Kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kì I

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

II. Những nội dung hoạt động trọng tâm trong học kì II

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

III. Đề xuất, kiến nghị:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

BGH nhà trường

Tổng phụ trách Đội

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/20…..

* Hoạt động theo chủ điểm:

Thời gian Nội dung Công tác chuẩn bị Kết quả

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/20…..

* Hoạt động theo chủ điểm:

Thời gian Nội dung Công tác chuẩn bị Kết quả

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/20…..

* Hoạt động theo chủ điểm:

Thời gian Nội dung Công tác chuẩn bị Kết quả

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/20…..

* Hoạt động theo chủ điểm:

Thời gian Nội dung Công tác chuẩn bị Kết quả

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/20…..

* Hoạt động theo chủ điểm:

Thời gian Nội dung Công tác chuẩn bị Kết quả

BÁO CÁO TỔNG KẾT

CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI HỌC NĂM HỌC 20…..-20…..

*******************

I. Đặc điểm, tình hình chung:

1. Thuận lợi .

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

2. Khó khăn.

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

II. Kết quả hoạt động của công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội đã đạt được trong năm học:

1.Kết quả các phong trào hoạt động

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

2. Công tác xây dựng tổ chức Đội:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

3. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

4. Công tác thi đua, khen thưởng:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

III. Đề xuất, kiến nghị:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỔ CHỨC

STT

Nội dung

Đầu năm

Cuối kì I

Cuối kì II

1

Tổng số học sinh

2

Tổng số lớp nhi đồng

3

Tổng số nhi đồng

4

Tổng số lớp Sao đồng

5

Tổng số chi đội

6

Tổng số đoàn viên

DANH HIỆU THI ĐUA

STT

Nội dung

Đăng kí đầu năm

Đạt cuối năm

1

Số nhi đồng chăm ngoan

2

Số cháu ngoan Bác Hồ

3

Số Sao cháu ngoan Bác Hồ

4

Số Chi đội mạnh

5

Liên đội mạnh cấp Tỉnh

6

Tổng phụ trách Gỏi

……….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Back to top button