Sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh

Sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu số 2 ban hành tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 quy định công tác tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mẫu sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh được lập ra nhằm ghi chép danh sách học sinh trong trường mắc những bênh như: suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì, bệnh tim mạch, bệnh về mắt, bệnh về cơ xương khớp, bệnh răng miệng, rối loạn sức khỏe tâm thần… Vậy sau đây là mẫu sổ, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây nhé.

Sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh

Phụ lục 01

MẪU 02. SỔ THEO DÕI TỔNG HỢP TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE HỌC SINH

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 quy định công tác tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bìa sổ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

SỔ THEO DÕI TỔNG HỢP
TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE HỌC SINH

Trường: ………………………………

Xã/phường/huyện/quận………………

Tỉnh/thành phố………………………..

DANH SÁCH HỌC SINH SUY DINH DƯỠNG

NĂM HỌC: ……………………………….

TT

Họ và tên học sinh

Gii tính

Lớp

Ngày, tháng, năm phát hiện

Chẩn đoán

Xử trí

Ghi chú

Nam

Nữ

Tại trường
(ghi nội dung xử trí)

Chuyển đến (ghi nơi chuyển đến)

DANH SÁCH HỌC SINH THỪA CÂN, BÉO PHÌ

NĂM HỌC: ……………………………………

DANH SÁCH HỌC SINH MẮC BỆNH TIM MẠCH

NĂM HỌC:…………………………….

TT

Họ và tên học sinh

Giới tính

Lớp

Ngày, tháng, năm phát hiện

Chẩn đoán

Xử trí

Ghi chú

Nam

Nữ

Tại trường
(ghi nội dung xử trí)

Chuyển đến (ghi nơi chuyển đến)

DANH SÁCH HỌC SINH MẮC BỆNH VMẮT

NĂM HỌC: ……………………………

TT

H và tên hc sinh

Giới tính

Lớp

Ngày, tháng, năm phát hiện

Chẩn đoán

Xử trí

Ghi chú

Nam

Nữ

Tại trường
(ghi nội dung xử trí)

Chuyển đến (ghi nơi chuyển đến)

………….

Tải File tài liệu để xem thêm sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh 

Back to top button