Sổ theo dõi của lớp trưởng năm 2022

Sổ theo dõi của lớp trưởng hay (Sổ theo dõi tổng hợp thi đua của lớp trưởng) năm 2022 – 2023 được lập ra dùng để ghi chép toàn bộ quá trình học tập, thực hiện nề nếp của lớp trong năm học.

Mẫu sổ theo dõi của lớp trưởng là một trong số những mẫu sổ được sử dụng rất phổ biến trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Khi làm sổ theo dõi của lớp trưởng cần chú ý đền bìa sổ cung cấp đầy đủ thông tin về phòng giáo dục, trường học cũng như tên sổ và lớp. Nội dung trong mẫu sổ theo dõi cần trình bày đầy đủ những nội dung từ điểm học tập đến nề nếp và tổng điểm cùng với những vấn đề phạm lỗi hay khen thưởng của từng cá nhân. Ngoài ra các bạn học sinh tham khảo thêm sổ trực tuần, sổ theo dõi của tổ trưởng.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………………….

TRƯỜNG …………………………….

SỔ THEO DÕI TỔNG HỢP THI ĐUA

LỚP … – NĂM HỌC: …-…

LỚP TRƯỞNG: …………………………….

HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP ĐIỂM THI ĐUA LỚP …

♦ Tổng điểm = điểm học tập + điểm nề nếp.

♦ Tổng điểm của tổ = tổng điểm của các thành viên trong tổ.

♦ Tổ đứng cuối cùng phải trực nhật ở tuần tiếp theo.

♦ Tổ có số lần đứng đầu nhiều nhất trong tháng sẽ được miễn trực nhật ở tuần tiếp theo.

♦ Cá nhân có điểm thi đua cao nhất tuần được cộng 5 điểm, cao nhì tuần, tiến bộ nhất tuần được cộng 3 điểm vào tổng điểm của mình ở tuần tiếp theo. (Tiến bộ nhất tuần: Từ vị thứ 23 Þ 27 ở tuần trước vươn lên top 5 tuần sau)

♦ Cá nhân có tổng điểm tổng kết từ 0 trở xuống bị phê bình trước lớp, đi lao động theo phân công của GVCN.

♦ Cá nhân có tổng điểm tổng kết 3 tuần liên tiếp là 0 trở xuống sẽ phải viết bản tự kiểm điểm (có chữ ký phụ huynh), bị cảnh cáo trước cờ, mời phụ huynh lên làm việc,….

♦ Khen thưởng cuối học kỳ:

+ Cá nhân nhất học kỳ: ……….. đồng.

+ Cá nhân nhì học kỳ: ………… đồng.

+ Cá nhân đứng thứ ba học kỳ: ………… đồng.

+ Tổ đứng nhất học kỳ được thưởng quà……………..

BẢNG THEO DÕI TỔNG HỢP TUẦN: I

(Từ ngày…../…..đến ngày…../…..năm……….)

STT

TÊN

ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM NỀ NẾP TỔNG ĐIỂM XẾP LOẠI
1
2
3
4
5
6
7
Tổng điểm thi đua tổ 1:
1
2
3
4
5
6
7
Tổng điểm thi đua tổ 2:
1
2
3
4
5
6
7
Tổng điểm thi đua tổ 3:
1
2
3
4
5
6
7
Tổng điểm thi đua tổ 4:

Nhận xét trong tuần…….

Ưu điểm:…………………………………………………………………………………………………….

,……………………………………………………………………………………………………………….

,……………………………………………………………………………………………………………….

,……………………………………………………………………………………………………………….

,……………………………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm:,………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Cách khắc phục:……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Vị thứ các tổ trong tuần:…………

Nhất:……………………………………………………………………………………………………………

Nhì:……………………………………………………………………………………………………………….

Ba:……………………………………………………………………………………………………………….

Tư:……………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị tuyên dương tổ: ………………., tổ: ………………. trực nhật

Vị thứ cá nhân trong tuần:…………..

Nhất:……………………………………………………………………………………………………………….

Nhì:……………………………………………………………………………………………………………….

Tiến bộ vượt bậc:…………………………………………………………………………………………….

Đề nghị tuyên dương các bạn có thành tích tốt trong tuần:……………………………………..

Phê bình các bạn sau:………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

BẢNG THEO DÕI TỔNG HỢP TUẦN: II

(Từ ngày…../…..đến ngày…../…..năm……….)

STT

TÊN

ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM NỀ NẾP TỔNG ĐIỂM XẾP LOẠI
1
2
3
4
5
6
7
Tổng điểm thi đua tổ 1:
1
2
3
4
5
6
7
Tổng điểm thi đua tổ 2:
1
2
3
4
5
6
7
Tổng điểm thi đua tổ 3:
1
2
3
4
5
6
7
Tổng điểm thi đua tổ 4:

Nhận xét trong tuần…….

Ưu điểm:…………………………………………………………………………………………………….

,……………………………………………………………………………………………………………….

,……………………………………………………………………………………………………………….

,……………………………………………………………………………………………………………….

,……………………………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm:,………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Cách khắc phục:……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Vị thứ các tổ trong tuần:…………

Nhất:……………………………………………………………………………………………………………

Nhì:……………………………………………………………………………………………………………….

Ba:……………………………………………………………………………………………………………….

Tư:……………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị tuyên dương tổ: ………………., tổ: ………………. trực nhật

Vị thứ cá nhân trong tuần:…………..

Nhất:……………………………………………………………………………………………………………….

Nhì:……………………………………………………………………………………………………………….

Tiến bộ vượt bậc:…………………………………………………………………………………………….

Đề nghị tuyên dương các bạn có thành tích tốt trong tuần:……………………………………..

Phê bình các bạn sau:………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

BẢNG THEO DÕI TỔNG HỢP TUẦN: III

(Từ ngày…../…..đến ngày…../…..năm……….)

STT

TÊN

ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM NỀ NẾP TỔNG ĐIỂM XẾP LOẠI
1
2
3
4
5
6
7
Tổng điểm thi đua tổ 1:
1
2
3
4
5
6
7
Tổng điểm thi đua tổ 2:
1
2
3
4
5
6
7
Tổng điểm thi đua tổ 3:
1
2
3
4
5
6
7
Tổng điểm thi đua tổ 4:

Nhận xét trong tuần…….

Ưu điểm:…………………………………………………………………………………………………….

,……………………………………………………………………………………………………………….

,……………………………………………………………………………………………………………….

,……………………………………………………………………………………………………………….

,……………………………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm:,………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Cách khắc phục:……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Vị thứ các tổ trong tuần:…………

Nhất:……………………………………………………………………………………………………………

Nhì:……………………………………………………………………………………………………………….

Ba:……………………………………………………………………………………………………………….

Tư:……………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị tuyên dương tổ: ………………., tổ: ………………. trực nhật

Vị thứ cá nhân trong tuần:…………..

Nhất:……………………………………………………………………………………………………………….

Nhì:……………………………………………………………………………………………………………….

Tiến bộ vượt bậc:…………………………………………………………………………………………….

Đề nghị tuyên dương các bạn có thành tích tốt trong tuần:……………………………………..

Phê bình các bạn sau:………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………….

…………….

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm Sổ theo dõi của lớp trưởng

Back to top button