Sổ người tốt việc tốt – Mẫu sổ ghi danh người tốt việc tốt

Sổ người tốt việc tốt là mẫu sổ dùng cho Tổng phụ trách đội ghi chép lại danh sách những đội viên đã làm được việc tốt. Mẫu sổ ghi rõ họ tên, lớp, tên việc tốt và ghi chú để dễ dàng quản lý, khen thưởng.

“Người tốt, việc tốt” đang là một phong trào lớn và có ý nghĩa giáo dục của Liên Đội. Ngay từ đầu năm học đã thu hút đông đảo các bạn tham gia nhiệt tình. Đã có nhiều tài sản có giá trị được trả lại cho những người làm rơi, đã có những công việc mang tính gấp rút của nhà trường được hoàn thành theo đúng yêu cầu của tiến độ công việc. Tham gia tốt cuộc vận động phong trào nêu gương “Người tốt việc tốt” do Nhà trường và Liên đội phát động, với việc làm và nghĩa cử cao đẹp sẽ được nhà trường ghi nhận, tặng Giấy khen và phần thưởng. Vậy sau đây là mẫu sổ người tốt việc tốt, mời các bạn tải tại đây.

Mẫu Sổ người tốt việc tốt mới nhất

So nguoi tot mau bia
Mẫu bìa Sổ người tốt việc tốt
STT Họ tên Lớp Việc tốt Chi chú

About tcspmgnthn