Sổ chào cờ – Sổ ghi chép nội dung chào cờ đầu tuần

Sổ chào cờ năm 2022 – 2023 là mẫu sổ được lập ra để ghi chép lại nội dung buổi chào cờ hàng tuần của trường. 

Lễ chào cờ sẽ được thực hiện vào thứ hai đầu tuần, toàn bộ nội dung diễn ra của buổi chào cờ sẽ được ghi chép đầy đủ vào bên trong nội dung mẫu sổ chào cờ. Nội dung cơ bản của mẫu sổ chào cờ bao gồm các thông tin cơ bản như: nội dung chào cờ tuần bao nhiêu, lớp trực, thành phần tham dự, đánh giá thi đua trong tuần qua, phát biểu của BGH và các bộ phận chuyên môn và triển khai trọng tâm công tác trong tuần tới. Có thể nói buổi lễ chào cờ không chỉ đơn thuần là một buổi sinh hoạt đơn thuần, nó còn mang yếu tố giáo dục cao, nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân, nêu cao tình thần yêu nước. Vậy sau đây là mẫu sổ chào cờ mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

NỘI DUNG CHÀO CỜ TUẦN:………..

– Lớp trực: Buổi sáng:…….

– Lớp trực: Buổi chiều:…..

I- Thành phần tham dự:

– BGH nhà trường có:………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

– Giáo viên:………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

II- Đánh giá thi đua trong tuần qua:

1- Ưu điểm chính:………………………………………………….

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

2- Tồn tại:.…………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

3- Xếp loại thi đua trong tuần:

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

STT

Lớp

Điểm

TB

Vị thứ

STT

Lớp

Điểm

TB

Vị thứ

STT

Lớp

Điểm

TB

Vị thứ

1 13 25
2 14 26
3 15 27
4 16 28
5 17 29
6 18 30
7 19 31
8 20 32
9 21 33
10 22 34
11 23 35
12 24 36

III- Phát biểu của BGH và các bộ phận chuyên môn trong nhà trường:

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

IV- Triển khai trọng tâm công tác trong tuần đến: (Nêu cụ thể)

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

BAN GIÁM HIỆU BAN PHỤ TRÁCH LIÊN ĐỘI TRƯỞNG
Back to top button