Sổ báo giảng cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT

Mẫu sổ báo giảng dành cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT được sử dụng để ghi chép báo giảng. Đây là công việc bắt buộc phải làm trong suốt quá trình giảng dạy, dù ở cấp học nào.

Việc ghi chép báo giảng là công việc bắt buộc phải làm trong suốt quá trình giảng dạy, dù ở bất kì cấp học nào. Thông qua sổ báo giảng của thầy cô giáo nhà trường sẽ có sự điều chỉnh phân công lịch giảng sao cho phù hợp và hoa học nhất. Sổ báo giảng cho giáo viên được chia thành 7 cột chính, thầy cô chú ý điền đầy đủ các nội dung thông tin có liên quan, riêng nội dung ở cột “Tiết theo PPCT” các tiết phụ đạo các thày cô sẽ ghi PĐ, còn lại sẽ điền đúng nội dung theo PPCT. Nhằm giúp các thầy cô có được mẫu sổ báo giảng mới nhất ban hành theo quy định chung của Bộ GD&ĐT, Tcspmgnthn.edu.vn giới thiệu mẫu sổ báo giảng và cách viết sổ báo giảng mới nhất, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Mẫu sổ báo giảng dành cho giáo viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……..

LỊCH BÁO GIẢNG

Họ, tên giáo viên: …………………………

Môn dạy: ………………………………….

Trường: …………………………………….

Huyện……………………………………….

Năm học: 2022 – 2023

Tuần học thứ………………( Từ………./………..Đến……………./………………)

Thứ Tiết Môn Lớp Tiết thứ Theo Pp C/trình Đầu bài dạy Chuẩn bị, điều chỉnh (TN hoặc thay đổi tiết dạy)
Hai 1
2
3
4
5
Ba 1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Năm 1
2
3
4
5
Sáu 1
2
3
4
5
Bảy 1
2
3
4
5

Tuần học thứ………………( Từ………./………..Đến……………./………………)

Thứ Tiết Môn Lớp Tiết thứ Theo pp C/trình Đầu bài dạy Chuẩn bị, điều chỉnh (TN hoặc thay đổi tiết dạy)
Hai 1
2
3
4
5
Ba 1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Năm 1
2
3
4
5
Sáu 1
2
3
4
5
Bảy 1
2
3
4
5

Cách viết sổ báo giảng

Báo giảng trước 1 tuần và để sổ báo giảng tại tủ ở phòng giao ban nhà trường

Dòng đầu tiên: Ghi đầy đủ thông tin vào các dấu “……………..”. Yêu cầu các thầy cô ghi đúng thứ tự tuần học từ 1 đến 43 của nhà trường

(trong năm học 43 tuần, KI: 22; KII: 23).

Sổ báo giảng có 7 cột, thầy cô chú ý cập nhật đủ thông tin, riêng cột “Tiết theo PPCT” các tiết phụ đạo các thầy cô ghi PĐ, còn lại ghi đúng theo PPCT.

Cột 7 “Chuẩn bị, điều chỉnh…” nếu có thay đổi, điều chỉnh TKB, nghỉ ốm … ghi vào.

Chú ý: Sổ báo giảng không được tẩy, xoá, gạch bỏ ….thông tin ở sổ báo giảng phải trùng khớp với thông tin ghi ở sổ đầu bài

* Các lỗi sai thường gặp: Các đầu bài giảng ghi ở sổ báo giảng không trùng khớp đầu bài giảng với sổ đầu bài.

Danh sách sổ cần ghi chép của giáo viên các cấp

  1. Sổ báo giảng
  2. Sổ ghi đầu bài
  3. Sổ ghi điểm của giáo viên
  4. Sổ gọi tên và ghi điểm
  5. Học bạ
  6. Sổ công tác chủ nhiệm (GVCN)
  7. Sổ sinh hoạt chuyên môn (Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn)
  8. Sổ dự giờ
  9. Sổ trực nội trú, trực bán trú (nếu có)

About tcspmgnthn