Quyết định 2855/QĐ-UBND – 31 Chương trình bồi dưỡng giáo viên Hà Nội 2022

Ngày 11/08/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2855/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non và phổ thông Thành phố Hà Nội năm 2022.

Theo đó, Thành phố Hà Nội phê duyệt 31 chương trình bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non và phổ thông trên địa bàn Thành phố năm 2022. Một số Chương trình bồi dưỡng đáng chú ý được phê duyệt tại Quyết định này có thể đến như:

  • Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non
  • Chương trình hướng dẫn xây dụng kế hoạch dạy học chương trình lớp 7
  • Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trong việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 10
  • Các chương trình bồi dưỡng giáo viên về nội dung, phương pháp, kỹ năng kiểm tra đánh giá các môn học lớp 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018…

Nội dung Quyết định 2855/QĐ-UBND

Back to top button