Phiếu tìm hiểu thông tin học sinh lớp 10 năm 2022

Phiếu tìm hiểu thông tin học sinh lớp 10 là mẫu phiếu được lập ra nhằm ghi chép lại một số thông tin cá nhân quan trọng của học sinh như tên trường, tên lớp, tên học sinh, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, hộ khẩu thường trú, thông tin về gia đình…

Việc thu thập thông tin học sinh lớp 10 là điều vô cùng cần thiết và bắt buộc đối với các em học sinh vào đầu năm học. Chính vì vậy các em học sinh cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin cá nhân quan trọng để nhà trường quản lý được hoàn thiện hơn. Vậy sau đây là 2 mẫu phiếu tìm hiểu thông tin học sinh lớp 10 năm 2022 – 2023, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

SỞ GD & ĐT ………………
TRƯỜNG THPT ……………
—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————o0o———-
.…….ngày……tháng…….năm…………

PHIẾU TÌM HIỂU THÔNG TIN HỌC SINH LỚP 10 
NĂM HỌC … – ……

1.Họ và tên: …………………….., ngày sinh………………….

Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú:…………………………………..

………………………….ĐT:………………………………………….

Địa chỉ email:……………………………………………………….

Học sinh trường THCS………………… Đoàn viên: …………….

2. Họ và tên cha:………………………………………………..

Nghề nghiệp (làm gì, ở đâu?):………………………………………………………………………

……………………………………………………………ĐT:……………………………………………….

3. Họ và tên mẹ: ………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp (làm gì, ở đâu?):…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………ĐT:…………………………………………

4. Số anh chị em: …….(Anh ……, chị ….., em……) (đang học trường nào hay làm việc ở đâu …)

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

5. Hoàn cảnh kinh tế gia đình: (Đánh dấu vào ü vào ô thích hợp)

Giàu có phieu ke khai thong tin Khá phieu ke khai thong tin Đủ ăn phieu ke khai thong tin Hộ cận nghèo phieu ke khai thong tin Hộ nghèo phieu ke khai thong tin

(Lưu ý: Hộ nghèo và cận nghèo phải có giấy chứng nhận, HS photo nộp kèm phiếu này)

6. Diện chính sách: Con thương binh: phieu ke khai thong tinxã bãi ngang: phieu ke khai thong tin

7. Về kết quả học tập: (Sử dụng kết quả năm học ….. – …..)

ĐTB các môn

Xếp loại

Điểm trung bình từng môn học

Điểm xét tuyển vào

lớp 10

HL

HK

Toán

Hóa

Sinh

Anh

Văn

Sử

Địa

Môn học yếu nhất:……………………………………………………………………………………..

Lý do học yếu môn đó:………………………………………………………………………………..

8. Kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh (nếu có, ghi rõ loại giải, môn):

…………………………………………………………………………………………………………………

9. Các nhiệm vụ đã làm năm lớp 8, lớp 9 (lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó VTM, LĐ, chi đội trưởng, liên đội trưởng …)

………………………………………………………………………………..

10. Dự định tương lai:………………………………………………………………………………..

a. Thi ĐH, CĐ nhóm môn ……………………………, ngành………………………………..

trường …………………………………….., tại……………………………………………………

b. Ước mơ làm nghề gì? Tại sao?

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

……..ngày…….tháng……..năm……..

(Học sinh ký, ghi rõ họ, tên)

SỞ GD-ĐT……….

TRƯỜNG…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
———-

………, ngày …..tháng ….năm ……..

PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN HỌC SINH ĐẦU NĂM

Lớp:………………….

Họ tên học sinh
Ngày sinh
Giới tính
Quê quán
Sở trường
Sở đoản
Các môn học hoặc các môn năng khiếu yêu thích
Mục tiêu sau 3 năm học THPT
Mong muốn của bản thân với nhà trường và thầy cô giáo
Mong muốn của bản thân với bố mẹ
Ngày kết nạp Đoàn (nếu có)
Là con thứ mấy trong gia đình
Họ tên bố
Nghề nghiệp của bố
Số điện thoại của bố
Họ tên mẹ
Nghề nghiệp của mẹ
Số điện thoại của mẹ

Lưu ý: Các em vui lòng điền đủ thông tin chính xác theo giấy khai sinh

About tcspmgnthn