Phiếu thông tin học sinh năm 2022

Phiếu thông tin học sinh năm 2022 – 2023 là mẫu được dùng để kê khai toàn bộ thông tin cá nhân, thông tin nhân thân, tên lớp, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc, hộ khẩu thường trú. Đây là cơ sở để nhà trường nắm bắt được các thông tin của mỗi học sinh và thuận tiện quản lý học sinh trong trường một cách chặt chẽ nhất.

Việc thu thập thông tin học sinh là điều vô cùng cần thiết và bắt buộc đối với các em học sinh vào đầu năm học. Vì thế các em học sinh sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin cá nhân quan trọng để nhà trường quản lý học sinh được hoàn thiện hơn. Vậy sau đây là 3 mẫu phiếu điều tra thông tin học sinh, mời các bạn cùng tải tại đây.

Phiếu thông tin học sinh năm học 2022 – 2023

THÔNG TIN HỌC SINH LỚP…….
Năm học 2022 – 2023

(Phụ huynh ghi đầy đủ thông tin để GVCN lưu hồ sơ học sinh)

Họ và tên học sinh: ……………………………………….. ………………………………………. – Lớp:……..

Ngày tháng năm sinh:……………………………………. …………………………………………………………

Là con thứ: ………………………………………………….. …………………………………………………………

Tiền sử bệnh tật: ………………………………………….. …………………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………… …………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………….. …………………………………………………………

Hộ khẩu tạm trú: ………………………………………….. …………………………………………………………

Hiện tại ở: …………………………………………………… …………………………………………………………

Họ và tên bố: ………………………………………………. Sinh năm: …………………………………………..

Số CMND: ……………………………………………………Cấp ngày: …../…../……… tại……………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………….. ĐTDĐ: ………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………… …………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………….. …………………………………………………………

Hộ khẩu tạm trú: ………………………………………….. …………………………………………………………

Hiện tại ở: …………………………………………………… …………………………………………………………

Họ và tên mẹ: ………………………………………………. Sinh năm: ………………………………………….

Số CMND: ……………………………………………………Cấp ngày: …../…../……… tại……………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………….. ĐTDĐ: ………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………… …………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………….. …………………………………………………………

Hộ khẩu tạm trú: ………………………………………….. …………………………………………………………

Hiện tại ở: …………………………………………………… …………………………………………………………

(Lưu ý: PHHS điền đúng số điện thoại thường xuyên dùng)

Phụ huynh học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………

Phiếu điều tra thông tin học sinh

PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN, LÝ LỊCH HỌC SINH
Lớp………. GVCN: …………………………..
—–***—–

I. Bản thân học sinh

Họ và tên:……………Giới tính (Nam, nữ…….. ………………………………………………………

Dân tộc………………………………………………… ………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:…………………………….. ………………………………………………………

Nơi sinh: (Xã, Huyện, Tỉnh):……………………. ………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: (KV, (Phường) Xã, Huyện, tỉnh): ………………………………………………….

Số điện thoại(Di động hoặc nhà riêng nếu có): ……………………………………………………

Kết quả xếp loại năm học 2020 – 2021: Học tập:…………..Hạnh kiểm:………..

Đã tham gia cán bộ lớp (Ghi rõ chức danh: Lớp trưởng, Lớp phó, nhóm trưởng, chi đội trưởng:………………..

II. Nhân thân:

Họ tên cha:………………………….Năm sinh:……….… Số điện thoại liên lạc:………………….

Nghề nghiệp:……………………… Nơi công tác:………………………………………………………….

Họ tên mẹ:………………………….Năm sinh:………..… Số điện thoại liên lạc:………………….

Nghề nghiệp:……………………… Nơi công tác:………………………………………………………….

(Hiện nay đang ở với ai: ghi rõ họ tên ông bà, chú bác cô dì đang ở)……………………….. SĐT:………………………….

Hoàn cảnh gia đình (Con Thương binh, Mồ côi, Hộ nghèo, Khó khăn)…………..…………..

Ghi rõ vài nét khái quát về hoàn cảnh gia đình hiện nay như thế nào (khó khăn, đau ốm, thu nhập của cha mẹ, hoàn cảnh anh chị em trong gia đình có gì khó khăn khăn, cần giúp đỡ):……………………….

Sở thích học các môn:………………………………………………………………………………

Năng khiếu (Các lĩnh vực Văn nghệ, TDTT, Sáng tác thơ văn, Tin học…):………..

……………………………………………………………………………………………………………….

Ghi chú:

– Nộp đầy đủ và đúng hạn bản tóm tắt lí lịch của lớp cho GVCN. Hạn cuối ngày………………

* Đề nghị HS ghi đầy đủ thông tin và nộp đúng hạn để khỏi ảnh hưởng công việc chung của trường.

XÁC NHẬN CỦA PHỤ HUYNH
(ký và ghi rõ họ tên)

…………….., ngày.…….tháng…… năm……

Học sinh ký tên
(ký, họ tên)

Phiếu điều tra thông tin học sinh Tiểu học

Phiếu điều tra thông tin học sinh

Lớp…….GVCN

1. Họ và tên……………………………………………………………………………………………

2. Ngày tháng năm sinh…………………………………………………………………………..

3. Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………..

4. Kết quả xếp loại năm học 2022-2023:…………………………………………………..

5. Đã tham gia cán bộ lớp (Ghi rõ chức danh)……………………………………………

6. Họ tên bố: ……………………….Năm sinh…………………….Nghề nghiệp………….

Nơi công tác………………………………..SĐT liên lạc……………………………………….

7. Họ tên mẹ: ……………………….Năm sinh…………………….Nghề nghiệp………….

Nơi công tác………………………………..SĐT liên lạc………………………………………..

8. Sở trường, năng khiếu của học sinh……………………………………………………..

9. Em thích gì? Em ghét gì?

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

10. Em mong muốn điều gì ở giáo viên chủ nhiệm

……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Ghi chú: Đề nghị học sinh ghi đầy đủ và nộp đúng hạn cho giáo viên

………ngày……tháng……năm……

Xác nhận của phụ huynh

Học sinh ký tên

(Ký và ghi rõ họ tên)

About tcspmgnthn