Phân phối chương trình Ngữ văn 7 sách Chân trời sáng tạo

STT

Tên bài/chủ đề

Tên văn bản

Số tiết

Thời điểm

1

Bài 1: Tiếng nói của vạn vật ( thơ 4 chữ, năm chữ)

(13 tiết)

Đọc:

– VB1: Lời của cây

1,2

Tuần 1

– VB2: Sang thu

3,4

Đọc kết nối chủ điểm:

Ông Một

5,6

Tuần 2

– Thực hành Tiếng Việt

7,8

Đọc mở rộng theo thể loại:

-Con chim chiền chiện

9

Tuần 3

Viết:

-Làm bài thơ bốn chữ hoặc 5 chữ

10

– Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ

11

Nói và nghe:

Tóm tắt ý chính do người khác trình bày

12

Đọc:

(7tiết)

Viết:

Ôn tập

13

Tuần 4

2

Bài 2:

Bài học cuộc sống( truyện ngụ ngôn)

(13 tiết)

– VB 1: Những cái nhìn hạn hẹp.

14,15

– VB 2:Những tình huống hiểm nghèo

16

– VB 2:Những tình huống hiểm nghèo

17

Tuần 5

Đọc kết nối chủ điểm : Biết người biết ta

18

– Thực hành Tiếng Việt

19,20

Đọc mở rộng theo thể loại:

Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

21

Tuần 6

Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật lịch sử hoặc sự kiện lịch sử

22,23

Nói và nghe:

Kể lại một truyện ngụ ngôn

24

Sử dụng và thưởng thức những cách nói thú vị, hài hước trong khi nói và nghe.

25

Tuần 7

Ôn tập

26

3

Bài 3:

Những góc nhìn văn chương ( Nghị luận văn học)

(15 tiết)

Đọc:

(7tiết)

– VB 1: Em bé thông minh- nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian

27,28

– VB2: Hình ảnh hoa sen trong bài ca dao “ trong đầm gì đẹp bằng sen”

29,30

Tuần 8

Đọc kết nối chủ điểm:

Bức thư gửi chú lính chì dũng cảm

31

– Thực hành Tiếng Việt

32

– Thực hành Tiếng Việt

33

Tuần 9

– Ôn tập giữa kì I

34t

– Kiểm tra giữa kì I

35,36

Sức hấp dẫn của truyện ngắn “ Chiếc lá cuối cùng”

37

Tuần 10

Viết:

Viết bài văn phân tích nhân vật trong tách phẩm văn học

38,39,40

Thảo luận nhóm về vấn đề gây tranh cãi

41

Tuần 11

Thảo luận nhóm về vấn đề gây tranh cãi

42

– Ôn tập

43

4

Bài 4: Quà tặng thiên nhiên ( tản văn, tuỳ bút)

(13 tiết)

Đọc:

(8tiết)

Viết:

– VB 1:Cốm vòng

44

– VB 1:Cốm vòng

45

Tuần 12

VB 2: Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát.

46,47

Đọc kết nối chủ điểm:

Thu sang

48

– Thực hành Tiếng Việt

49,50

Tuần 13

Đọc mở rộng theo thể loại:

– Mùa phơi sân trước

51

Viết

Viết bài văn biểu cảm về con người, sự việc

52

Viết

Viết bài văn biểu cảm về con người, sự việc

53

Tuần 14

Nói và nghe:

Tóm tắt ý chính do người khác trình bày

54,55

– Ôn tập

56

5

Bài 5:

Từng bước hoàn thiện bản thân

(14 tiết)

Đọc:

(8 tiết)

Viết:

– VB 1: Chúng ta có thể đọc nhanh hơn

57,58

Tuần 15

VB 2: Cách ghi chép để nắm bắt nội dung bài học

59,60

Đọc kết nối chủ điểm:

– Bài học từ cây  cau

61

Tuần 16

– Thực hành Tiếng Việt

62,63

Đọc mở rộng theo thể loại:

– Phòng tránh đuối nước

64

Đọc mở rộng theo thể loại:

– Phòng tránh đuối nước

65

Tuần 17

Ôn tập cuối kì I

66

KT DGck I

67,68

Viết:

Viết văn bản thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong hoạt đông

69

Tuần 18

Nói và nghe

Giải thích quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hoạt động

70

– Ôn tập

71,72

TC

72

72

About tcspmgnthn