Nguyên tử – KHTN 7 Kết nối tri thức

Giải bài tập SGK Khoa học Tự nhiên 7 trang 14, 15, 16, 17, 18 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 2: Nguyên tử của Chương I: Nguyên tử. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Qua đó, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Bài 2 trong sách giáo khoa Khoa học Tự nhiên 7 Kết nối tri thức với cuộc sống cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Tcspmgnthn.edu.vn nhé:

Phần Mở đầu

Mọi vật thể tự nhiên hay nhân tạo đều được tạo thành từ một số loại hạt vô cùng nhỏ bé gọi là nguyên tử. Vậy nguyên tử có cấu tạo như thế nào?

Trả lời:

– Nguyên tử có kích thước vô cùng nhỏ, cấu tạo rỗng.

– Gồm 3 hạt:

 • Proton mang điện tích dương
 • Neutron không mang điện
 • Electron mang điện tích âm

I. Quan niệm ban đầu về nguyên tử

Theo Đê – mô – crit và Đan – tơn, nguyên tử được quan niệm như thế nào?

Trả lời:

Theo Đê – mô – crit: Nguyên tử là một loại hạt vô cùng nhỏ, tạo nên sự đa dạng của vạn vật. Nguyên tử là loại hạt nhỏ nhất của một vật

Theo Đan – tơn: Tồn tại các đơn vị chất tối thiểu (được gọi là nguyên tử) để chúng kết hợp vừa đủ với nhau.

II. Mô hình nguyên tử của Rơ-dơ-pho-Bo

Câu 1. Quan sát Hình 2.1 và cho biết các thành phần cấu tạo nên nguyên tử.

KHTN 7 bai 2 1

Trả lời:

Dựa vào Hình 2.1, thành phần cấu tạo nên nguyên tử gồm:

 • Hạt nhân nằm ở tâm, mang điện tích dương
 • Các electron mang điện tích âm, chuyển động xung quanh hạt nhân như các hành tinh quay xung quanh mặt trời

Câu 2. Quan sát Hình 2.2, áp dụng mô hình nguyên tử của Bo, mô tả cấu tạo của nguyên tử hydrogen và nguyên tử carbon

KHTN 7 bai 2 2

Trả lời:

Áp dụng mô hình nguyên tử của Bo

– Nguyên tử hydrogen:

 • Hạt nhân nằm ở tâm, mang điện tích dương
 • Có 1 electron (mang điện tích âm) nằm ở lớp thứ nhất, quay xung quanh hạt nhân

– Nguyên tử carbon:

 • Hạt nhân nằm ở tâm, mang điện tích dương
 • Có 2 lớp electron và 6 electron phân bố ở các lớp: lớp thứ nhất có 2 electron, lớp thứ 2 có 4 electron. Các electron quay xung quanh hạt nhân.

III. Cấu tạo nguyên tử

1. Hạt nhân nguyên tử

Quan sát Hình 2.4 và cho biết:

KHTN 7 bai 2 3

1. Hạt nhân nguyên tử có một hay nhiều hạt? Các hạt đó thuộc cùng một loại hạt hay nhiều loại hạt?

2. Số đơn vị điện tích hạt nhân của helium bằng bao nhiêu?

Trả lời:

1. Quan sát Hình 2.4:

 • Hạt nhân nguyên tử gồm nhiều hạt: 2 hạt proton và 2 hạt neutron
 • Các hạt đó thuộc nhiều loại hạt, đó là: proton (màu đỏ), neutron (màu vàng)

2. Số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) bằng tổng số hạt proton trong hạt nhân

Trong Hình 2.4, Helium có 2 proton (hạt màu đỏ)

=> Số đơn vị điện tích hạt nhân của helium là: Z = 2

2. Vỏ nguyên tử

Quan sát Hình 2.6 và cho biết:

1. Thứ tự sắp xếp các electron ở vỏ nguyên tử chlorine

2. Số electron trên từng lớp ở vỏ nguyên tử chlorine

KHTN 7 bai 2 4

Trả lời:

1. Các electron sắp xếp thành từng lớp theo thứ tự từ trong ra ngoài: Lớp thứ nhất (lớp trong cùng) → Lớp thứ 2 → Lớp thứ 3

2. Số electron trên từng lớp ở vỏ nguyên tử chlorine:

 • Lớp thứ nhất có 2 electron
 • Lớp thứ hai có 8 electron
 • Lớp thứ ba có 7 electron

IV. Khối lượng nguyên tử

Câu 1. Em hãy cho biết vì sao khối lượng hạt nhân nguyên tử có thể coi là khối lượng của nguyên tử.

Trả lời:

Ta có:

 • Khối lượng 1 proton = 1 neutron = 1amu
 • Khối lượng 1 electron = 0,00055 amu

=> Khối lượng electron nhỏ hơn rất nhiều so với khối lượng proton và neutron

=> Có thể bỏ qua khối lượng của electron hay khối lượng hạt nhân nguyên tử có thể coi là khối lượng của nguyên tử

– Ví dụ: Xét nguyên tử helium có 2p, 2n và 2e

 • Khối lượng nguyên tử = 2p + 2n + 2e = 2.1 + 2.1 + 2.0,00055 = 4,0011 ≈ 4
 • Khối lượng hạt nhân = 2p + 2n = 2.1 + 2.1 = 4

Câu 2. Hãy so sánh khối lượng của nguyên tử nhôm (13p, 14n) và nguyên tử đồng (29p, 36n).

Trả lời:

Ở câu hỏi 1 ta biết rằng khối lượng hạt nhân nguyên tử có thể coi là khối lượng của nguyên tử

Khối lượng hạt nhân nguyên tử bằng tổng khối lượng của các hạt proton, neutron trong hạt nhân

Mà: Khối lượng 1 proton = 1 neutron = 1amu

=> Khối lượng nguyên tử nhôm (13p, 14n) = 13.1 + 14.1 = 27 amu

Khối lượng nguyên tử đồng (29p, 36n) = 29.1 + 36.1 = 65 amu

KHTN 7 bai 2 5

About tcspmgnthn