Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O là phương trình phản ứng hóa học giữa natri oxit tác dụng với axit H2SO4, sau phản ứng có khí thoát ra. Nội dung phản ứng Na2O tác dụng H2SO4 ở bài viết dưới đây. Mời các bạn tham khảo.

Phương trình phản ứng Na2O tác dụng H2SO4

Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

Điều kiện phản ứng Na2O tác dụng H2SO4

Không có

Hiện tượng nhận biết phản ứng

Cho Na2O phản ứng với dung dịch axit H2SO4, Na2O tan dần, sau phản ứng thu được dung dịch không màu

Ứng dụng Na2O

Nó là một thông lượng hoạt động và được sử dụng để tạo ra các loại men mang lại phản ứng màu sắc thú vị. Các phản ứng đáng chú ý hơn là màu xanh từ oxit đồng và màu tím từ coban và oxit mangan.

Được sử dụng trong các cơ thể ngoại trừ nơi nó đã được giới thiệu chủ yếu như là một deflocculant cho phiếu đúc.

Natri oxit cũng được sử dụng trong sản xuất kính thương mại dựa trên các oxit silicon và một số chất phụ gia nhất định.

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy các chất nào sau đây tan trong nước?

A. Al2O3, CaO, P2O5, CO2

B. CuO, CaO, P2O5, CO

C. Na2O, CaO, P2O5, SO3

D. Fe2O3, BaO, SO2, SO3

Đáp án C

Câu 2. Oxit nào sau đây là oxit lưỡng tính?

A. Na2O

B. Al2O3

C. SO3

D. MgO

Đáp án B

Câu 3. Dung dịch nào sau đây có pH > 7?

A. Dung dịch natri clorua

B. Dung dịch canxi clorua.

C. Dung dịch natri sunfat

D. Dung dịch nước vôi trong.

Đáp án D

Câu 4. Cho m gam Na2O tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 dư. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 2,84 gam muối khan. Tính m

A. 1,24 gam

B. 2,48 gam

C. 1,2 gam

D. 2,4 gam

Đáp án A

Trên đây là bộ tài liệu rất hữu ích Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O. Với bộ tài liệu này chắc hẳn bạn sẽ thành pro môn hóa cho mà xem. Chúc bạn thành công trong học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button