Mẫu thống kê công việc cá nhân của giáo viên mời nhất

Thống kê công việc cá nhân giáo viên mới nhất hiện nay được thực hiện theo Phụ lục 1A  Thông tư số 05/2013/T T-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Mẫu thống kê công việc cá nhân của giáo viên gồm 3 mẫu, giúp quý thầy cô có thêm nhiều gợi ý tham khảo, nhanh chóng xây dựng, hoàn thành bảng thống kê công việc trong năm học mới. Bên cạnh đó quý thầy cô tham khảo thêm mẫu kế hoạch cá nhân giáo viên. Vậy sau đây là 3 mẫu thống kê công việc cá nhân giáo viên, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Phụ lục 1a Thống kê công việc cá nhân

Phụ lục số 1A

THỐNG KÊ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Họ và tên:………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………Giới tính:……………………….

Mã ngạch đang giữ: ………………..Hệ số lương:…………………………..

Thâm niên công tác:………………………………………………………………..

Chuyên ngành đào tạo:…………………………………………………………..

Trình độ đào tạo: Trung cấp □ Cử nhân, kỹ sư □ Thạc sỹ □ Tiến sỹ □

I. CÔNG VIỆC:

STT Nhiệm vụ Ước tính % thời gian thực hiện nhiệm vụ (nếu có thể) Đầu ra (sản phẩm) của mỗi nhiệm vụ Số lượng đầu ra (sản phẩm) trung bình/năm
1 2 3 4 5

II. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC (trang thiết bị, phần mềm quản lý, địa bàn công tác…):

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

III. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CÁ NHÂN

Các phẩm chất, trình độ, năng lực cần có để thực hiện tốt các nhiệm vụ của vị trí việc làm đang đảm nhận.

Phẩm chất cá nhân cần thiết cho vị trí này?

…………………………………………………………………………………………………………………

Thời gian, kinh nghiệm công tác cần thiết cho vị trí này?

…………………………………………………………………………………………………………………

Các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn và kiến thức khác cần thiết cho vị trí công việc này?

…………………………………………………………………………………………………………………

Những năng lực cần thiết cho vị trí này? Đánh dấu những yếu tố quan trọng đối với việc hoàn thành tốt công việc này:

□ Kỹ năng quản lý lãnh đạo

□ Xử lý tình huống

□ Khả năng phân tích

□ Kỹ năng giao tiếp

□ Kỹ năng phối hợp

□ Sử dụng ngoại ngữ

□ Kỹ năng soạn thảo văn bản

□ Kỹ năng tin học, máy tính

□ Khác (đề nghị ghi rõ)………………..

Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thống kê công việc cá nhân giáo viên Mầm non

THỐNG KÊ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

Tên đơn vị: Trường Mầm non …………….

Họ và tên:………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………Giới tính:……………………….

Mã ngạch đang giữ: ………………..Hệ số lương:…………………………..

Thâm niên công tác:………………………………………………………………..

Chuyên ngành đào tạo:…………………………………………………………..

Trình độ đào tạo: Trung cấp □ Cử nhân, kỹ sư □ Thạc sỹ □ Tiến sỹ □

I. CÔNG VIỆC:

STT

Nhiệm vụ

Ước tính % thời gian thực hiện nhiệm vụ (nếu có thể)

Đầu ra (sản phẩm) của mỗi nhiệm vụ

Số lượng đầu ra (sản phẩm) trung bình/năm

Thời gian hoàn thành một công việc (giờ)

1

2

3=(5*6)/1680

4

5

6

1

Chăm sóc và quản lý trẻ hàng ngày

– 0,02 %

– 1,4%

– sổ theo dõi trong ngày

– phiếu đánh giá trẻ theo 4 lĩnh vực phát triển

1 sổ

25 phiếu

30 phút

90 phút

2

Làm đồ dùng, đồ chơi

Soạn bài, hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách khác theo quy định tại nhà, trường

– 344%

– 0,2%

– 0,12%

– 0,15%

– Đồ dùng đồ chơi

– giáo án

– phiếu theo dõi khám sức khỏe

– biểu đồ tăng trưởng

– Sổ liên lạc

1800

160 giáo án

25 phiếu

25 biểu đồ

25 sổ

320 giờ

160 giờ

8 giờ

10 giờ

3

Tham gia sinh hoạt chuyên môn: 1 tuần/buổi

– 0,1%

– 0,02%

– Sổ họp

– Sổ học tập

9 lần

3 lần

18 giờ

9 giờ

4

Học tập, bồi dưỡng chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 120 tiết/năm

– 0,002%

– 0,05%

– 0,25%

– Nội dung 1: Bài thu hoạch chính trị hè.

– Nội dung 2

– Nội dung 3 gồm 4 MODUM

1 bài

5 chuyên đề

14 nội dung

2 giờ

15 giờ

30 giờ

5

Hoàn thành các công việc khác theo kế hoạch của nhà trường, của ngành và khi được phân công

– 0,005%

– Phiếu đánh giá xếp loại giáo viên.

– Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên

2 phiếu

4 giờ

6

Tổng cộng

346,317%

II. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC (trang thiết bị, phần mềm quản lý, địa bàn công tác…):

– Phòng học, bàn ghế, tủ hồ sơ, quạt máy, máy nước nóng.

– Máy vi tính, máy in.

– Đồ bảo hộ lao động

II. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CÁ NHÂN

Các phẩm chất, trình độ, năng lực cần có để thực hiện tốt các nhiệm vụ của vị trí việc làm đang đảm nhận.

– Phẩm chất cá nhân cần thiết cho vị trí này?

* Có tinh thần trách nhiệm trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng

* Được sự tín nhiệm của phụ huynh.

* Đoàn kết tốt với đồng nghiệp

* Đạo đức tốt có lối sống lành mạnh

– Thời gian, kinh nghiệm công tác cần thiết cho vị trí này?

* 05 năm

Các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn và kiến thức khác cần thiết cho vị trí công việc này?

* Bằng : Đại học mầm non – Trung cấp chính trị – Tin học A

Những năng lực cần thiết cho vị trí này? Đánh dấu những yếu tố quan trọng đối với việc hoàn thành tốt công việc này:

□ Kỹ năng quản lý lãnh đạo

□ Xử lý tình huống

□ Khả năng phân tích

□ Kỹ năng giao tiếp

□ Kỹ năng phối hợp

□ Sử dụng ngoại ngữ

□ Kỹ năng soạn thảo văn bản

□ Kỹ năng tin học, máy tính

□ Khác (đề nghị ghi rõ)…………………………………………………….

Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thống kê công việc cá nhân giáo viên Tiểu học

THỐNG KÊ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

Tên đơn vị: Trường Tiểu học …………….

Họ và tên:………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………Giới tính:……………………….

Mã ngạch đang giữ: ………………..Hệ số lương:…………………………..

Thâm niên công tác:………………………………………………………………..

Chuyên ngành đào tạo:…………………………………………………………..

Trình độ đào tạo: Trung cấp □ Cử nhân, kỹ sư □ Thạc sỹ □ Tiến sỹ □

I. CÔNG VIỆC:

STT

Công việc cụ thể

Ước tính % thời gian thực hiện nhiệm vụ (nếu có thể)

Đầu ra (sản phẩm) của mỗi nhiệm vụ

Số lượng đầu ra (sản phẩm) trung bình/năm

1

2

3

4

5

01

Giảng dạy trên lớp theo định mức.

Chất lượng giáo dục HS

805 tiết

02

Chuẩn bị bài (Soạn bài, nghiên cứu tài liệu, chọn hình thức tổ chức, phương pháp dạy học)

Giáo án, kế hoạch giảng dạy

805 tiết

03

Làm đồ dùng dạy học

Phiếu học tập, ĐDDH

350 phiếu học tập

04

Ra đề kiểm tra, coi học sinh làm bài kiểm tra, chấm bài, đánh giá kết quả, xếp loại học sinh

– Đề kiểm tra, bài làm của học sinh.

– Đánh giá xếp loại học sinh (Sổ điểm)

4 đề, 240 bài kiểm tra,13 cuốn sổ điểm

05

Xây dựng kế hoạch dạy học (năm, tháng, tuần)

Kế hoạch (Sổ chủ nhiệm)

70 tiết, 111 cuốn

07

Lên chương trình giảng dạy

Chương trình (Sổ chương trình)

1 cuốn

09

Phối hợp với gia đình và cộng đồng giáo dục học sinh

Chất lượng giáo dục học sinh

250 học sinh

10

Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu

Chất lượng giáo dục học sinh

64 học sinh

11

Sinh hoạt chuyên môn, dự giờ

Kinh nghiệm giảng dạy (Tích luỹ chuyên môn)

27 buổi

12

Tham dự họp Hội đồng Sư phạm, chuyên môn, họp tổ.

Số buổi tham dự (Sổ hội họp)

27 buổi

13

Tự bồi dưỡng thường xuyên theo quy định

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ cá nhân

60 tiết, 1 cuốn

14

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm.

Đề tài khoa học

1 đề tài

15

Tham gia học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ

Cá nhân được bồi dưỡng

3 ngày

16

Xây dựng, bảo quản hồ sơ giảng dạy, giáo dục.

Bộ hồ sơ giáo viên

1 bộ

17

Làm công tác phổ cập

Đối chiếu các loại hồ sơ

2 buổi

18

Công tác đoàn thể trong nhà trường.

Số ngày tham gia

5 ngày

19

Cập nhật điểm

Cập nhật điểm vào phần mềm quản lý điểm

9 tiết

20

Cập nhật học bạ.

Hoàn thành điểm bộ môn trong học bạ

331 cuốn

Cộng

II. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

(trang thiết bị, phần mềm quản lý, địa bàn công tác…):

– Cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ trong việc dạy và học, phòng học, bàn ghế, ĐDDH.

– Máy tính, văn phòng phẩm.

– Các văn bản, thông tư liên quan đến nội dung chương trình hoạt động nhiệm vụ giảng dạy của giáo viên.

– Thời gian đủ để thực hiện các nhiệm vụ trên.

III. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CÁ NHÂN

* Các phẩm chất, trình độ, năng lực cần có để thực hiện tốt các nhiệm vụ của vị trí việc làm đang đảm nhận.

– Phẩm chất cá nhân cần thiết cho vị trí này:

Trung thực, thẳng thắn, yêu nghề mến trẻ, có đạo đức phẩm chất tốt, có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cao , tận tụy và tâm huyết với nghề.

– Thời gian, kinh nghiệm công tác cần thiết cho vị trí này:

Từ 3 năm công tác trở lên.

– Các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn và kiến thức khác cần thiết cho vị trí công việc này:

Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm tiểu học trở lên.

* Những năng lực cần thiết cho vị trí này. Đánh dấu những yếu tố quan trọng đối với việc hoàn thành tốt công việc này:

□ Xử lý tình huống

□ Khả năng phân tích

□ Kỹ năng giao tiếp

□ Kỹ năng phối hợp

□ Sử dụng ngoại ngữ

□ Kỹ năng soạn thảo văn bản

□ Kỹ năng tin học, máy tính

□Kỹ năng thuyết trình

□ Kỹ năng giải phẫu

□Kỹ năng chẩn đoán

□Kỹ năng thành thạo chuyên môn

□ Kỹ năng thuyết phục

Khác (đề nghị ghi rõ)…………………………………………………….

Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người kê khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Back to top button