Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác được đăng tải ngay sau đây. Nội dung trong mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH gồm các nội dung về thẩm quyền bổ nhiệm, thông tin về người được bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của phó giám đốc và các vấn đề khác liên quan. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

CÔNG TY TNHH.…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o———

Số:…../QĐ-……….

.…..ngày …. tháng …năm.

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM
(phó giám đốc công ty quản lý, phụ trách….)
CÔNG TY TNHH.………………

– Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
– Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH ………………..………………………………………;
– Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH …………………… về việc bổ nhiệm ……………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:

Ông/Bà ………………………………………………………………………………..….

– Sinh ngày .……………………………………………………………………………..

– Dân tộc …………………………………………………………………………………

– CMND số………………………………………………………………………………..

– HKTT……………………………………………………………………………………

– Chỗ ở hiện tại………………………………………………………………………….

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH ………………………………………

Điều 2: Ông/Bà ………………………………. chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ……….theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.

Điều 3: Ông/Bà ………………………. và các thành viên, phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.

THAY MẶT CÔNG TY TNHH

GiÁM ĐỐC

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button