Mẫu Quy trình đi công tác

Quy trình đi công tác viết theo chuẩn ISO 9001:2008 là tài liệu cần thiết, phổ biến ở bất cứ tổ chức nào. Quy trình này nhằm mục đích quy định cách thức, các bước, biểu mẫu cho việc nhân viên/ cán bộ đi công tác và các thủ tục thanh toán công tác hợp lệ theo quy định của Bộ tài chính. Quy trình này đang được Công ty cổ phần MISA sử dụng hàng ngày, phù hợp với các chức năng quản lý công tác của phần mềm https://demo.amis.vn/HRM/ hoặc có thể sửa đổi để sử dụng tốt ở các tổ chức không sử dụng công cụ quản lý nào. Quy trình này bao gồm:

  • Mục đích
  • Sơ đồ luồng công việc
  • Mô tả chi tiết từng công việc
  • Quy định về lưu trữ hồ sơ
  • Các biểu mẫu liên quan

MISA là một thương hiệu phần mềm chuyên nghiệp, uy tín đã cung cấp phần mềm quản trị cho các doanh nghiệp Việt gần 20 năm, vì vậy có thể coi đây là một sự bảo chứng cho tính ứng dụng thực tế của các biểu mẫu này tại doanh nghiệp.

Đặc biệt, các biểu mẫu này được xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn ISO – là các tiêu chuẩn quản lý chất lượng được quốc tế hóa, nhằm hướng dẫn việc quản lý của doanh nghiệp và tạo chuẩn chung thống nhất cho tất cả các khâu, các bộ phận theo một quy chuẩn khoa học, do đó sẽ thực sự cần thiết cho doanh nghiệp nào đang triển khai ISO.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

About tcspmgnthn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.