Mẫu phiếu đề nghị sử dụng xe công

Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội xin giới thiệu đến các bạn Mẫu phiếu đề nghị sử dụng xe công được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu phiếu đề nghị sử dụng xe công là mẫu phiếu được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin đề nghị được sử dụng xe công. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin người làm phiếu, mục đích sử dụng xe, số lượng người trong đoàn, thời gian đi công tác, địa điểm đi thời gian và địa điểm đi. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ……………………….
————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

…………, ngày…tháng…năm…

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG XE CÔNG

Kính gửi:

– Ban Giám Hiệu

– Phòng quản trị – thiết bị

Họ và tên: ………………………………………………………………..Chức vụ:……………………..

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………

Đề nghị được sử dụng xe ô tô:………………………………………………………………………..

Mục đích sử dụng xe:…………………………………………………………………………………..

Số lượng người trong đoàn:…………………………………………………………………………..

Thời gian đi công tác:…………… Từ ngày……………………….. Đến ngày………………..

Địa điểm đi:………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm đến:……………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Ban giám hiệu, Phòng Quản trị – Thiết bị xem xét và giải quyết.

Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ – THIẾT BỊ

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

(Trong trường hợp cần xin ý kiến Ban giám hiệu theo quy định)

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

About tcspmgnthn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.