Mẫu đơn xin học thứ 7 trường Mầm non (2 Mẫu)

Mẫu đơn xin học thứ 7 trường Mầm non là biểu mẫu được phụ huynh lập ra và gửi lên Ban giám hiệu nhà trường dùng để đăng ký cho trẻ Mầm non học thêm các ngày thứ 7 theo nhu cầu và nguyện vọng của gia đình để thuận tiện và yên tâm trong công tác.

Đơn xin học thêm thứ 7 là mẫu được sử dụng rất phổ biến trong các trường học dành cho các em học sinh Mầm non. Mục đích của việc làm đơn xin học thêm thứ 7 là để đăng ký với nhà trường được học thêm vào các buổi thứ 7. Vậy sau đây là 2 mẫu đơn xin học thêm thứ 7, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Đơn xin học thêm thứ 7 – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày… tháng… năm……

ĐƠN XIN HỌC THÊM NGÀY THỨ 7

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường Mầm non………..

Họ và tên người viết đơn:……………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………

Trú quán:…………………………………………………………………………………………..

Phụ huynh của cháu:……………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………….

Gia đình chúng tôi làm đơn này xin đăng ký với nhà trường cho cháu tham gia học thêm các ngày thứ 7 trong năm học 20…-20.. do nhà trường tổ chức và ăn bán trú tại trường, tạo điều kiện cho gia đình yên tâm lao động sản xuất và công tác.

Nhất trí mức đóng kinh phí học thêm:…………………………………………………….

Chúng tôi xin hứa sẽ chấp hành tốt nội quy và quy định của trường đề ra.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin học thứ 7 – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

…………., ngày… tháng… năm……

ĐƠN XIN HỌC THÊM NGÀY THỨ 7

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường Mầm non………..

Giáo viên chủ nhiệm lớp ….

Tôi tên là:…………………………………………………………………………………………

Là phụ huynh cháu:……………………………………………………………………………

Địa chỉ……………………………………………………………………………………………..

Di động……………………………………………………………………………………………..

Gia đình tôi xin đăng ký cho cháu……………tham gia học ngày thứ 7 do gia đình có việc bận công việc riêng. Gia đình tôi xin cam kết thực hiện tốt các nội quy, quy định của lớp, nhà trường và đóng đầy đủ các khoản theo quy định.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

About tcspmgnthn