Mã Zipcode Lâm Đồng – Mã bưu điện Lâm Đồng mới nhất

Mã bưu điện Lâm Đồng mới nhất

Lâm Đồng là tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, mã bưu điện tỉnh Lâm Đồng66000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Lâm Đồng gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Lâm Đồng có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Lâm Đồng: 66000 (Mã Zipcode Lâm Đồng)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Lâm Đồng mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Lâm Đồng 66000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 66001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 66002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 66003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 66004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 66005
7 Đảng ủy khối cơ quan 66009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 66010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 66011
10 Báo Lâm Đồng 66016
11 Hội đồng nhân dân 66021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 66030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 66035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 66036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 66040
16 Sở Công Thương 66041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 66042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 66043
19 Sở Ngoại vụ 66044
20 Sở Tài chính 66045
21 Sở Thông tin và Truyền thông 66046
22 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 66047
23 Công an tỉnh 66049
24 Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy 66050
25 Sở Nội vụ 66051
26 Sở Tư pháp 66052
27 Sở Giáo dục và Đào tạo 66053
28 Sở Giao thông vận tải 66054
29 Sở Khoa học và Công nghệ 66055
30 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 66056
31 Sở Tài nguyên và Môi trường 66057
32 Sở Xây dựng 66058
33 Sở Y tế 66060
34 Bộ chỉ huy Quân sự 66061
35 Ban Dân tộc 66062
36 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 66063
37 Thanh tra tỉnh 66064
38 Trường chính trị tỉnh 66065
39 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 66066
40 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 66067
41 Bảo hiểm xã hội tỉnh 66070
42 Cục Thuế 66078
43 Cục Hải quan 66079
44 Cục Thống kê 66080
45 Kho bạc Nhà nước tỉnh 66081
46 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 66085
47 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 66086
48 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 66087
49 Liên đoàn Lao động tỉnh 66088
50 Hội Nông dân tỉnh 66089
51 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 66090
52 Tỉnh đoàn 66091
53 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 66092
54 Hội Cựu chiến binh tỉnh 66093

THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Đà Lạt 66100
2 Thành ủy 66101
3 Hội đồng nhân dân 66102
4 Ủy ban nhân dân 66103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66104
6 Phường 8 66106
7 Phường 7 66107
8 Phường 6 66108
9 Phường 2 66109
10 Phường 1 66110
11 Phường 9 66111
12 Phường 12 66112
13 Phường 5 66113
14 Xã Tà Nung 66114
15 Phường 4 66115
16 Phường 3 66116
17 Phường 10 66117
18 Phường 11 66118
19 Xã Xuân Thọ 66119
20 Xã Xuân Trường 66120
21 Xã Trạm Hành 66121
22 Bưu Cục Phát Đà Lạt 66150
23 Bưu Cục KHL Đà Lạt 66151
24 Bưu Cục Phù Đổng Thiên Vương 66152
25 Bưu Cục Phan Đình Phùng 66153
26 Bưu Cục Phan Chu Trinh 66154
27 Bưu Cục Quang Trung 66155
28 Bưu Cục Thái Phiên 66156
29 Bưu Cục Trần Phu 66157
30 Bưu Cục Cầu Đất 66158
31 Bưu Cục Trung tâm hành chính tỉnh 66198
32 Bưu Cục Hệ 1 Lâm Đồng 66199

HUYỆN LẠC DƯƠNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Lạc Dương 66200
2 Huyện ủy 66201
3 Hội đồng nhân dân 66202
4 Ủy ban nhân dân 66203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66204
6 Thị trấn Lạc Dương 66206
7 Xã Đạ Sar 66207
8 Xã Lát 66208
9 Xã Đưng KNớ 66209
10 Xã Đạ Nhim 66210
11 Xã Đạ Chais 66211
12 Bưu Cục Phát Lạc Dương 66225

HUYỆN ĐAM RÔNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đam Rông 66250
2 Huyện ủy 66251
3 Hội đồng nhân dân 66252
4 Ủy ban nhân dân 66253
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66254
6 Xã Rô Men 66256
7 Xã Đạ M’ Rong 66257
8 Xã Đạ Rsal 66258
9 Xã Liêng Srônh 66259
10 Xã Phi Liêng 66260
11 Xã Đạ K’ Nàng 66261
12 Xã Đạ Tông 66262
13 Xã Đạ Long 66263
14 Bưu Cục Phát Đam Rông 66275
15 Bưu Cục Đạ Rsal 66276

HUYỆN LÂM HÀ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Lâm Hà 66300
2 Huyện ủy 66301
3 Hội đồng nhân dân 66302
4 Ủy ban nhân dân 66303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66304
6 Thị trấn Đinh Văn 66306
7 Xã Nam Hà 66307
8 Xã Phi Tô 66308
9 Xã Đạ Đờn 66309
10 Xã Tân Văn 66310
11 Xã Tân Hà 66311
12 Xã Gia Lâm 66312
13 Thị trấn Nam Ban 66313
14 Xã Đông Thanh 66314
15 Xã Mê Linh 66315
16 Xã Phu Sơn 66316
17 Xã Phuc Thọ 66317
18 Xã Tân Thanh 66318
19 Xã Hoài Đức 66319
20 Xã Liên Hà 66320
21 Xã Đan Phượng 66321
22 Bưu Cục Phát Lâm Hà 66350
23 Bưu Cục Tân Hà 66351
24 Bưu Cục Nam Ban 66352

HUYỆN BẢO LÂM

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bảo Lâm 66400
2 Huyện ủy 66401
3 Hội đồng nhân dân 66402
4 Ủy ban nhân dân 66403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66404
6 Thị trấn Lộc Thắng 66406
7 Xã Lộc Ngãi 66407
8 Xã Lộc Phu 66408
9 Xã Lộc Lâm 66409
10 Xã B’ Lá 66410
11 Xã Lộc Quảng 66411
12 Xã Lộc An 66412
13 Xã Lộc Đức 66413
14 Xã Lộc Bảo 66414
15 Xã Lộc Bắc 66415
16 Xã Lộc Tân 66416
17 Xã Lộc Thành 66417
18 Xã Lộc Nam 66418
19 Xã Tân Lạc 66419
20 Bưu Cục Phát Bảo Lâm 66425
21 Bưu Cục Lộc An 66426

THÀNH PHỐ BẢO LỘC

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Bảo Lộc 66450
2 Thành ủy 66451
3 Hội đồng nhân dân 66452
4 Ủy ban nhân dân 66453
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66454
6 Phường 1 66456
7 Phường Lộc Phát 66457
8 Phường 2 66458
9 Phường B’lao 66459
10 Phường Lộc Sơn 66460
11 Xã Lộc Nga 66461
12 Xã Lộc Thanh 66462
13 Xã Đạm Bri 66463
14 Phường Lộc Tiến 66464
15 Xã Lộc Châu 66465
16 Xã Đại Lào 66466
17 Bưu Cục Phát Bảo Lộc 66475
18 Bưu Cục Hà Giang 66476
19 Bưu Cục Lộc Phát 66477
20 Bưu Cục Nguyễn Công Trứ 66478
21 Bưu Cục KCN Lộc Sơn 66479
22 Bưu Cục Lộc Nga 66480
23 Bưu Cục Lộc Tiến 66481
24 Bưu Cục Lôc Châu 66482

HUYỆN CÁT TIÊN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cát Tiên 66500
2 Huyện ủy 66501
3 Hội đồng nhân dân 66502
4 Ủy ban nhân dân 66503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66504
6 Thị trấn Cát Tiên 66506
7 Xã Mỹ Lâm 66507
8 Xã Nam Ninh 66508
9 Xã Gia Viễn 66509
10 Xã Đức Phổ 66510
11 Xã Quảng Ngãi 66511
12 Xã Tư Nghĩa 66512
13 Xã Tiên Hoàng 66513
14 Xã Đồng Nai Thượng 66514
15 Xã Phước Cát 2 66515
16 Xã Phước Cát 1 66516
17 Bưu Cục Phát Cát Tiên 66550

HUYỆN ĐẠ TẺH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đạ Tẻh 66600
2 Huyện ủy 66601
3 Hội đồng nhân dân 66602
4 Ủy ban nhân dân 66603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66604
6 Thị trấn Đạ Tẻh 66606
7 Xã Đạ Kho 66607
8 Xã Hà Đông 66608
9 Xã Triệu Hải 66609
10 Xã Đạ Pal 66610
11 Xã Quảng Trị 66611
12 Xã Mỹ Đức 66612
13 Xã Quốc Oai 66613
14 Xã An Nhơn 66614
15 Xã Hương Lâm 66615
16 Xã Đạ Lây 66616
17 Bưu Cục Phát Đạ Tẻh 66625

HUYỆN ĐẠ HUOAI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đạ Huoai 66650
2 Huyện ủy 66651
3 Hội đồng nhân dân 66652
4 Ủy ban nhân dân 66653
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66654
6 Thị trấn Ma Đa Guôi 66656
7 Xã Hà Lâm 66657
8 Xã Phước Lộc 66658
9 Xã Đạ Tồn 66659
10 Xã Đạ Oai 66660
11 Xã Ma Đa Guôi 66661
12 Xã Đoàn Kết 66662
13 Xã Đạ Ploa 66663
14 Thị trấn Đạ M’ri 66664
15 Xã Đạ M’ri 66665
16 Bưu Cục Phát Đạ Huoai 66675
17 Bưu Cục Đạm Ri 66676

HUYỆN DI LINH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Di Linh 66700
2 Huyện ủy 66701
3 Hội đồng nhân dân 66702
4 Ủy ban nhân dân 66703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66704
6 Thị trấn Di Linh 66706
7 Xã Tân Nghĩa 66707
8 Xã Tân Châu 66708
9 Xã Liên Đầm 66709
10 Xã Gung Ré 66710
11 Xã Bảo Thuận 66711
12 Xã Tam Bố 66712
13 Xã Gia Hiệp 66713
14 Xã Đinh Lạc 66714
15 Xã Tân Thượng 66715
16 Xã Đinh Trang Thượng 66716
17 Xã Tân Lâm 66717
18 Xã Đinh Trang Hòa 66718
19 Xã Hòa Trung 66719
20 Xã Hòa Ninh 66720
21 Xã Hòa Nam 66721
22 Xã Hòa Bắc 66722
23 Xã Sơn Điền 66723
24 Xã Gia Bắc 66724
25 Bưu Cục Phát Di Linh 66750
26 Bưu Cục Hòa Ninh 66751
27 Bưu Cục HCC Di Linh 66798

HUYỆN ĐỨC TRỌNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đức Trọng 66800
2 Huyện ủy 66801
3 Hội đồng nhân dân 66802
4 Ủy ban nhân dân 66803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66804
6 Thị trấn Liên Nghĩa 66806
7 Xã Hiệp Thạnh 66807
8 Xã Liên Hiệp 66808
9 Xã N’Thol Hạ 66809
10 Xã Tân Hội 66810
11 Xã Tân Thành 66811
12 Xã Phu Hội 66812
13 Xã Hiệp An 66813
14 Xã Bình Thạnh 66814
15 Xã Ninh Gia 66815
16 Xã Tà Hine 66816
17 Xã Ninh Loan 66817
18 Xã Đà Loan 66818
19 Xã Tà Năng 66819
20 Xã Đa Quyn 66820
21 Bưu Cục Phát Đức Trọng 66850
22 Bưu Cục Finom 66851
23 Bưu Cục Ninh Gia 66852
24 BĐVHX R’chai 66853
25 BĐVHX K’nai 66854
26 Bưu Cục HCC Đức Trọng 66898
12

HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đơn Dương 66900
2 Huyện ủy 66901
3 Hội đồng nhân dân 66902
4 Ủy ban nhân dân 66903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66904
6 Thị trấn Thạnh Mỹ 66906
7 Xã Quảng Lập 66907
8 Xã Lạc Lâm 66908
9 Xã Đạ Ròn 66909
10 Xã Tu Tra 66910
11 Xã Ka Đơn 66911
12 Xã Pró 66912
13 Xã Ka Đô 66913
14 Xã Lạc Xuân 66914
15 Thị trấn D’Ran 66915
16 Bưu Cục Phát Đơn Dương 66950
17 Bưu Cục Lạc Lâm 66951
18 Bưu Cục Dran 66952

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Lâm Đồng, mã bưu điện tỉnh Lâm Đồng mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Lâm Đồng mà bạn cần.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button