Mã Zipcode Hà Tĩnh – Mã bưu điện Hà Tĩnh mới nhất

Mã bưu điện Hà Tĩnh mới nhất

Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, mã bưu điện Hà Tĩnh45000 – 46000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Hà Tĩnh gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện Hà Tĩnh có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Hà Tĩnh từ 45000 đến 46000 (Mã Zipcode Hà Tĩnh)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Hà Tĩnh mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Hà Tĩnh 45000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 45001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 45002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 45003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 45004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 45005
7 Đảng ủy khối cơ quan 45009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 45010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 45011
10 Báo Hà Tĩnh 45016
11 Hội đồng nhân dân 45021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 45030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 45035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 45036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 45040
16 Sở Công Thương 45041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 45042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 45043
19 Sở Ngoại vụ 45044
20 Sở Tài chính 45045
21 Sở Thông tin và Truyền thông 45046
22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 45047
23 Công an tỉnh 45049
24 Sở Nội vụ 45051
25 Sở Tư pháp 45052
26 Sở Giáo dục và Đào tạo 45053
27 Sở Giao thông vận tải 45054
28 Sở Khoa học và Công nghệ 45055
29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 45056
30 Sở Tài nguyên và Môi trường 45057
31 Sở Xây dựng 45058
32 Sở Y tế 45060
33 Bộ chỉ huy Quân sự 45061
34 Ban Dân tộc 45062
35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 45063
36 Thanh tra tỉnh 45064
37 Trường chính trị Trần Phú 45065
38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 45066
39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 45067
40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 45070
41 Cục Thuế 45078
42 Cục Hải quan 45079
43 Cục Thống kê 45080
44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 45081
45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 45085
46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 45086
47 Hội Văn học nghệ thuật 45087
48 Liên đoàn Lao động tỉnh 45088
49 Hội Nông dân tỉnh 45089
50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 45090
51 Tỉnh đoàn 45091
52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 45092
53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 45093

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Hà Tĩnh 45100
2 Thành ủy 45101
3 Hội đồng nhân dân 45102
4 Ủy ban nhân dân 45103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45104
6 Phường Nam Hà 45106
7 Phường Tân Giang 45107
8 Phường Thạch Quý 45108
9 Xã Thạch Hưng 45109
10 Xã Thạch Đồng 45110
11 Xã Thạch Môn 45111
12 Xã Thạch Hạ 45112
13 Xã Thạch Trung 45113
14 Phường Nguyễn Du 45114
15 Phường Bắc Hà 45115
16 Phường Trần Phú 45116
17 Phường Thạch Linh 45117
18 Phường Hà Huy Tập 45118
19 Phường Đại Nài 45119
20 Phường Văn Yên 45120
21 Xã Thạch Bình 45121
22 Bưu Cục Phát Hà Tĩnh 45150
23 Bưu Cục KHL Hà Tĩnh 45151
24 Bưu Cục Tân Giang 45152
25 Bưu Cục Thạch Hạ 45153
26 Bưu Cục Cầu Đông 45154
27 Bưu Cục Bến Xe 45155
28 Bưu Cục Cầu Phủ 45156
29 Bưu Cục HCC Hà Tĩnh 45198
30 Bưu Cục Hệ 1 Hà Tĩnh 45199

HUYỆN THẠCH HÀ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thạch Hà 45200
2 Huyện ủy 45201
3 Hội đồng nhân dân 45202
4 Ủy ban nhân dân 45203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45204
6 Thị trấn Thạch Hà 45206
7 Xã Thạch Long 45207
8 Xã Thạch Bàn 45208
9 Xã Thạch Đỉnh 45209
10 Xã Thạch Hải 45210
11 Xã Thạch Khê 45211
12 Xã Thạch Trị 45212
13 Xã Thạch Lạc 45213
14 Xã Tượng Sơn 45214
15 Xã Thạch Văn 45215
16 Xã Thạch Thắng 45216
17 Xã Thạch Hội 45217
18 Xã Phù Việt 45218
19 Xã Thạch Sơn 45219
20 Xã Thạch Kênh 45220
21 Xã Thạch Liên 45221
22 Xã Việt Xuyên 45222
23 Xã Thạch Tiến 45223
24 Xã Thạch Thanh 45224
25 Xã Thạch Ngọc 45225
26 Xã Thạch Vĩnh 45226
27 Xã Ngọc Sơn 45227
28 Xã Bắc Sơn 45228
29 Xã Thạch Lưu 45229
30 Xã Thạch Đài 45230
31 Xã Thạch Tân 45231
32 Xã Thạch Lâm 45232
33 Xã Thạch Hương 45233
34 Xã Thạch Xuân 45234
35 Xã Nam Hương 45235
36 Xã Thạch Điền 45236
37 Bưu Cục Phát Thạch Hà 45250
38 Bưu Cục Chợ Mới 45251
39 Bưu Cục Thạch Việt 45252
40 Bưu Cục Thạch Liên 45253
41 Bưu Cục Thạch Lưu 45254

HUYỆN CAN LỘC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Can Lộc 45300
2 Huyện ủy 45301
3 Hội đồng nhân dân 45302
4 Ủy ban nhân dân 45303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45304
6 Thị trấn Nghèn 45306
7 Xã Thuần Thiện 45307
8 Xã Thiên Lộc 45308
9 Xã Vương Lộc 45309
10 Xã Tùng Lộc 45310
11 Xã Tiến Lộc 45311
12 Xã Khánh Lộc 45312
13 Xã Thanh Lộc 45313
14 Xã Kim Lộc 45314
15 Xã Song Lộc 45315
16 Xã Thường Nga 45316
17 Xã Trường Lộc 45317
18 Xã Yên Lộc 45318
19 Xã Phú Lộc 45319
20 Xã Vĩnh Lộc 45320
21 Xã Gia Hanh 45321
22 Xã Trung Lộc 45322
23 Xã Thượng Lộc 45323
24 Xã Xuân Lộc 45324
25 Xã Đồng Lộc 45325
26 Xã Quang Lộc 45326
27 Xã Mỹ Lộc 45327
28 Xã Sơn Lộc 45328
29 Bưu Cục Phát Can Lộc 45350
30 Bưu Cục Tân Vĩnh 45351
31 Bưu Cục Chợ Tổng 45352
32 Bưu Cục Đồng Lộc 45353
33 BĐVHX Nhân Lộc 45354
34 BĐVHX Vĩnh Lộc 1 45355

HUYỆN LỘC HÀ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Lộc Hà 45400
2 Huyện ủy 45401
3 Hội đồng nhân dân 45402
4 Ủy ban nhân dân 45403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45404
6 Xã Bình Lộc 45406
7 Xã An Lộc 45407
8 Xã Thịnh Lộc 45408
9 Xã Tân Lộc 45409
10 Xã Hồng Lộc 45410
11 Xã Ích Hậu 45411
12 Xã Phù Lưu 45412
13 Xã Thạch Bằng 45413
14 Xã Thạch Kim 45414
15 Xã Thạch Châu 45415
16 Xã Thạch Mỹ 45416
17 Xã Mai Phụ 45417
18 Xã Hộ Đô 45418
19 Bưu Cục Phát Lộc Hà 45450
20 Bưu Cục Chợ Phủ 45451
21 Bưu Cục Bình Lộc 45452
22 Bưu Cục Cầu Trù 45453
23 Bưu Cục Thạch Kim 45454

HUYỆN NGHI XUÂN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Nghi Xuân 45500
2 Huyện ủy 45501
3 Hội đồng nhân dân 45502
4 Ủy ban nhân dân 45503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45504
6 Thị trấn Nghi Xuân 45506
7 Xã Xuân Hải 45507
8 Xã Xuân Phổ 45508
9 Xã Xuân Đan 45509
10 Xã Xuân Trường 45510
11 Xã Xuân Hội 45511
12 Xã Tiên Điền 45512
13 Xã Xuân Yên 45513
14 Xã Xuân Giang 45514
15 Thị trấn Xuân An 45515
16 Xã Xuân Mỹ 45516
17 Xã Xuân Thành 45517
18 Xã Xuân Liên 45518
19 Xã Cổ Đạm 45519
20 Xã Xuân Viên 45520
21 Xã Xuân Hồng 45521
22 Xã Xuân Lam 45522
23 Xã Xuân Lĩnh 45523
24 Xã Cương Gián 45524
25 Bưu Cục Phát Nghi Xuân 45550
26 Bưu Cục Xuân Đan 45551
27 Bưu Cục Gia Lách 45552
28 Bưu Cục Xuân Thành 45553
29 Bưu Cục Cổ Đạm 45554
30 Bưu Cục Cương Gián 45555

THỊ XÃ HỒNG LĨNH

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Hồng Lĩnh 45600
2 Thị ủy 45601
3 Hội đồng nhân dân 45602
4 Ủy ban nhân dân 45603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45604
6 Phường Nam Hồng 45606
7 Phường Bắc Hồng 45607
8 Phường Trung Lương 45608
9 Phường Đức Thuận 45609
10 Xã Thuận Lộc 45610
11 Phường Đậu Liêu 45611
12 Bưu Cục Phát Hồng Lĩnh 45650
13 Bưu Cục Hồng Sơn 45651

HUYỆN ĐỨC THỌ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đức Thọ 45700
2 Huyện ủy 45701
3 Hội đồng nhân dân 45702
4 Ủy ban nhân dân 45703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45704
6 Thị trấn Đức Thọ 45706
7 Xã Liên Minh 45707
8 Xã Đức La 45708
9 Xã Đức Vĩnh 45709
10 Xã Đức Quang 45710
11 Xã Đức Châu 45711
12 Xã Đức Tùng 45712
13 Xã Trường Sơn 45713
14 Xã Tùng Ảnh 45714
15 Xã Đức Yên 45715
16 Xã Bùi Xá 45716
17 Xã Đức Nhân 45717
18 Xã Yên Hồ 45718
19 Xã Đức Thịnh 45719
20 Xã Đức Thủy 45720
21 Xã Thái Yên 45721
22 Xã Trung Lễ 45722
23 Xã Đức Thanh 45723
24 Xã Đức Lâm 45724
25 Xã Đức Long 45725
26 Xã Đức Hòa 45726
27 Xã Đức Lạc 45727
28 Xã Đức Lập 45728
29 Xã Đức Dũng 45729
30 Xã Đức An 45730
31 Xã Đức Đồng 45731
32 Xã Đức Lạng 45732
33 Xã Tân Hương 45733
34 Bưu Cục Phát Đức Thọ 45750
35 Bưu Cục Chợ Trổ 45751
36 Bưu Cục Chợ Giấy 45752
37 Bưu Cục Đức Đồng 45753

HUYỆN HƯƠNG SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hương Sơn 45800
2 Huyện ủy 45801
3 Hội đồng nhân dân 45802
4 Ủy ban nhân dân 45803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45804
6 Thị trấn Phố Châu 45806
7 Xã Sơn Trung 45807
8 Xã Sơn Bằng 45808
9 Xã Sơn Bình 45809
10 Xã Sơn Long 45810
11 Xã Sơn Trà 45811
12 Xã Sơn Hà 45812
13 Xã Sơn Mỹ 45813
14 Xã Sơn Châu 45814
15 Xã Sơn Ninh 45815
16 Xã Sơn Hòa 45816
17 Xã Sơn Tân 45817
18 Xã Sơn Thịnh 45818
19 Xã Sơn An 45819
20 Xã Sơn Tiến 45820
21 Xã Sơn Lễ 45821
22 Xã Sơn Giang 45822
23 Xã Sơn Quang 45823
24 Xã Sơn Lâm 45824
25 Xã Sơn Lĩnh 45825
26 Xã Sơn Diệm 45826
27 Xã Sơn Hàm 45827
28 Xã Sơn Phú 45828
29 Xã Sơn Phúc 45829
30 Xã Sơn Thủy 45830
31 Xã Sơn Mai 45831
32 Xã Sơn Trường 45832
33 Xã Sơn Tây 45833
34 Thị trấn Tây Sơn 45834
35 Xã Sơn Hồng 45835
36 Xã Sơn Kim 1 45836
37 Xã Sơn Kim 2 45837
38 Bưu Cục Phát Hương Sơn 45850
39 Bưu Cục Choi 45851
40 Bưu Cục Trưng 45852

HUYỆN VŨ QUANG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vũ Quang 45900
2 Huyện ủy 45901
3 Hội đồng nhân dân 45902
4 Ủy ban nhân dân 45903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45904
6 Thị trấn Vũ Quang 45906
7 Xã Đức Bồng 45907
8 Xã Đức Hương 45908
9 Xã Đức Liên 45909
10 Xã Đức Lĩnh 45910
11 Xã Đức Giang 45911
12 Xã Ân Phú 45912
13 Xã Sơn Thọ 45913
14 Xã Hương Điền 45914
15 Xã Hương Minh 45915
16 Xã Hương Thọ 45916
17 Xã Hương Quang 45917
18 Bưu Cục Phát Vũ Quang 45950
19 Bưu Cục Chợ Bộng 45951
20 BĐVHX Đức Lĩnh 1 45952

HUYỆN HƯƠNG KHÊ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hương Khê 46000
2 Huyện ủy 46001
3 Hội đồng nhân dân 46002
4 Ủy ban nhân dân 46003
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 46004
6 Thị trấn Hương Khê 46006
7 Xã Hương Đô 46007
8 Xã Lộc Yên 46008
9 Xã Hương Giang 46009
10 Xã Hương Thủy 46010
11 Xã Hà Linh 46011
12 Xã Phương Mỹ 46012
13 Xã Phương Điền 46013
14 Xã Phúc Đồng 46014
15 Xã Hòa Hải 46015
16 Xã Hương Bình 46016
17 Xã Hương Long 46017
18 Xã Gia Phố 46018
19 Xã Phú Phong 46019
20 Xã Phú Gia 46020
21 Xã Hương Vĩnh 46021
22 Xã Hương Xuân 46022
23 Xã Hương Trà 46023
24 Xã Hương Lâm 46024
25 Xã Hương Liên 46025
26 Xã Phúc Trạch 46026
27 Xã Hương Trạch 46027
28 Bưu Cục Phát Hương Khê 46050
29 Bưu Cục Phúc Đồng 46051

HUYỆN CẨM XUYÊN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cẩm Xuyên 46100
2 Huyện ủy 46101
3 Hội đồng nhân dân 46102
4 Ủy ban nhân dân 46103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 46104
6 Thị trấn Cẩm Xuyên 46106
7 Xã Cẩm Thăng 46107
8 Xã Cẩm Phúc 46108
9 Thị trấn Thiên Cầm 46109
10 Xã Cẩm Nhượng 46110
11 Xã Cẩm Dương 46111
12 Xã Cẩm Hòa 46112
13 Xã Cẩm Yên 46113
14 Xã Cẩm Nam 46114
15 Xã Cẩm Huy 46115
16 Xã Cẩm Quang 46116
17 Xã Cẩm Bình 46117
18 Xã Cẩm Vĩnh 46118
19 Xã Cẩm Thành 46119
20 Xã Cẩm Duệ 46120
21 Xã Cẩm Thạch 46121
22 Xã Cẩm Quan 46122
23 Xã Cẩm Mỹ 46123
24 Xã Cẩm Hưng 46124
25 Xã Cẩm Thịnh 46125
26 Xã Cẩm Sơn 46126
27 Xã Cẩm Lạc 46127
28 Xã Cẩm Minh 46128
29 Xã Cẩm Hà 46129
30 Xã Cẩm Lộc 46130
31 Xã Cẩm Trung 46131
32 Xã Cẩm Lĩnh 46132
33 Bưu Cục Phát Cẩm Xuyên 46150
34 Bưu Cục Cẩm Nhượng 46151
35 Bưu Cục Cẩm Thành 46152
36 Bưu Cục Quán Mới 46153

THỊ XÃ KỲ ANH

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Kỳ Anh 46200
2 Thị ủy 46201
3 Hội đồng nhân dân 46202
4 Ủy ban nhân dân 46203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 46204
6 Phường Sông Trí 46206
7 Xã Kỳ Hưng 46207
8 Xã Kỳ Hà 46208
9 Xã Kỳ Ninh 46209
10 Xã Kỳ Lợi 46210
11 Phường Kỳ Trinh 46211
12 Phường Kỳ Thịnh 46212
13 Phường Kỳ Long 46213
14 Phường Kỳ Liên 46214
15 Phường Kỳ Phương 46215
16 Xã Kỳ Nam 46216
17 Xã Kỳ Hoa 46217
18 Bưu Cục Phát Thị xã Kỳ Anh 46250
19 Bưu Cục KCN Fomorsa 46251
20 Bưu Cục Kỳ Long 46252
21 Bưu Cục Kỳ Ninh 46253

HUYỆN KỲ ANH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Kỳ Anh 46300
2 Huyện ủy 46301
3 Hội đồng nhân dân 46302
4 Ủy ban nhân dân 46303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 46304
6 Xã Kỳ Đồng 46306
7 Xã Kỳ Phú 46307
8 Xã Kỳ Xuân 46308
9 Xã Kỳ Bắc 46309
10 Xã Kỳ Phong 46310
11 Xã Kỳ Tiến 46311
12 Xã Kỳ Giang 46312
13 Xã Kỳ Khang 46313
14 Xã Kỳ Trung 46314
15 Xã Kỳ Văn 46315
16 Xã Kỳ Thọ 46316
17 Xã Kỳ Thư 46317
18 Xã Kỳ Hải 46318
19 Xã Kỳ Châu 46319
20 Xã Kỳ Tân 46320
21 Xã Kỳ Hợp 46321
22 Xã Kỳ Tây 46322
23 Xã Kỳ Thượng 46323
24 Xã Kỳ Sơn 46324
25 Xã Kỳ Lâm 46325
26 Xã Kỳ Lạc 46326
27 Bưu Cục Phát Kỳ Anh 46350
28 Bưu Cục Kỳ Đồng 46351
29 Bưu Cục Chợ Voi 46352
30 Bưu Cục Kỳ Lâm 46353
31 Bưu Cục Kỳ Long 46354

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Hà Tĩnh, mã bưu điện tỉnh Hà Tĩnh mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Hà Tĩnh mà bạn cần.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button