Mã Zipcode Đắk Lắk – Mã bưu điện Đắk Lắk mới nhất

Mã bưu điện Đắk Lắk mới nhất

Đắk Lắk là tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, mã bưu điện Đắk Lắk63000 – 64000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Đắk Lắk gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Đắk Lắk có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Đắk Lắk từ 63000 đến 64000 (Mã Zipcode Đắk Lắk)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Đắk Lắk mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Đắk Lắk 63000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 63001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 63002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 63003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 63004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 63005
7 Đảng ủy khối cơ quan 63009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 63010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 63011
10 Báo Đắk Lắk 63016
11 Hội đồng nhân dân 63021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 63030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 63035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 63036
15 Kiểm toán nhà nước khu vực XII 63037
16 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 63040
17 Sở Công Thương 63041
18 Sở Kế hoạch và Đầu tư 63042
19 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 63043
20 Sở Ngoại vụ 63044
21 Sở Tài chính 63045
22 Sở Thông tin và Truyền thông 63046
23 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 63047
24 Công an tỉnh 63049
25 Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 63050
26 Sở Nội vụ 63051
27 Sở Tư pháp 63052
28 Sở Giáo dục và Đào tạo 63053
29 Sở Giao thông vận tải 63054
30 Sở Khoa học và Công nghệ 63055
31 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 63056
32 Sở Tài nguyên và Môi trường 63057
33 Sở Xây dựng 63058
34 Sở Y tế 63060
35 Bộ chỉ huy Quân sự 63061
36 Ban Dân tộc 63062
37 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 63063
38 Thanh tra tỉnh 63064
39 Trường chính trị tỉnh 63065
40 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 63066
41 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 63067
42 Bảo hiểm xã hội tỉnh 63070
43 Cục Thuế 63078
44 Cục Hải quan 63079
45 Cục Thống kê 63080
46 Kho bạc Nhà nước tỉnh 63081
47 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 63085
48 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 63086
49 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 63087
50 Liên đoàn Lao động tỉnh 63088
51 Hội Nông dân tỉnh 63089
52 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 63090
53 Tỉnh Đoàn 63091
54 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 63092
55 Hội Cựu chiến binh tỉnh 63093

THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 63100
2 Thành ủy 63101
3 Hội đồng nhân dân 63102
4 Ủy ban nhân dân 63103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63104
6 Phường Thắng Lợi 63106
7 Phường Tự An 63107
8 Phường Tân Lập 63108
9 Phường Tân An 63109
10 Phường Tân Hòa 63110
11 Phường Tân Lợi 63111
12 Xã Cư ÊBur 63112
13 Phường Thống Nhất 63113
14 Phường Thành Công 63114
15 Phường Tân Tiến 63115
16 Phường Thành Nhất 63116
17 Phường Tân Thành 63117
18 Phường Ea Tam 63118
19 Phường Khánh Xuân 63119
20 Xã Hòa Xuân 63120
21 Xã Hòa Phú 63121
22 Xã Hòa Khánh 63122
23 Xã Ea Kao 63123
24 Xã Hòa Thắng 63124
25 Xã Ea Tu 63125
26 Xã Hòa Thuận 63126
27 Bưu Cục Phát Buôn Ma Thuột 63150
28 Bưu Cục KHL Buôn Ma Thuột 63151
29 Bưu Cục Tổ Lái Xã Buôn Ma Thuột 63152
31 Bưu Cục Tổ Bưu Tá Thành Phố Buôn Ma Thuột 63153
32 Bưu Cục Phát Tại Khai thác 3 63154
33 Bưu Cục Km5 63155
34 Bưu Cục Cổng 3 63156
35 Bưu Cục Phan Chu Trinh 63157
36 Bưu Cục Phan Bội Châu 63158
37 Bưu Cục TTĐM 63159
38 Bưu Cục Ngã Sáu 1 63160
39 Bưu Cục Đại Học Tây Nguyên 63161
40 Bưu Cục Hòa Khánh 63162
41 Bưu Cục Hòa Thắng 63163
42 Bưu Cục Hòa Thuận 63164
43 Bưu Cục Hệ 1 Đắk Lắk 63199

HUYỆN KRÔNG PẮK

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Krông Pắk 63200
2 Huyện ủy 63201
3 Hội đồng nhân dân 63202
4 Ủy ban nhân dân 63203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63204
6 Thị trấn Phước An 63206
7 Xã Hòa An 63207
8 Xã Ea Phê 63208
9 Xã KRông Búk 63209
10 Xã Ea Kly 63210
11 Xã Ea Kuăng 63211
12 Xã Vụ Bổn 63212
13 Xã Ea Yiêng 63213
14 Xã Ea Uy 63214
15 Xã Ea Hiu 63215
16 Xã Tân Tiến 63216
17 Xã Hòa Tiến 63217
18 Xã Ea Yông 63218
19 Xã Ea Kênh 63219
20 Xã Ea KNuec 63220
21 Xã Hòa Đông 63221
22 Bưu Cục Phát Krông Pắk 63250
23 Bưu Cục Ea Kuang 63251
24 BĐVHX Ea Phê 2 63252
25 BĐVHX Ea KNuec 2 63253

HUYỆN EA KAR

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Ea Kar 63300
2 Huyện ủy 63301
3 Hội đồng nhân dân 63302
4 Ủy ban nhân dân 63303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63304
6 Thị trấn Ea Kar 63306
7 Xã Ea Kmút 63307
8 Xã Cư Huê 63308
9 Xã Xuân Phú 63309
10 Xã Ea Sar 63310
11 Xã Ea Sô 63311
12 Xã Ea Tih 63312
13 Thị trấn Ea Knốp 63313
14 Xã Ea Đar 63314
15 Xã Cư Ni 63315
16 Xã Ea Ô 63316
17 Xã Ea Păl 63317
18 Xã Cư Prông 63318
19 Xã Cư Jang 63319
20 Xã Cư Bông 63320
21 Xã Cư ELang 63321
22 Bưu Cục Phát Ea Kar 63350
23 Bưu Cục Ea Knốp 63351

HUYỆN KRÔNG NĂNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Krông Năng 63400
2 Huyện ủy 63401
3 Hội đồng nhân dân 63402
4 Ủy ban nhân dân 63403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63404
6 Thị trấn Krông Năng 63406
7 Xã Phú Xuân 63407
8 Xã Ea Dăh 63408
9 Xã Ea Puk 63409
10 Xã Tam Giang 63410
11 Xã Phú Lộc 63411
12 Xã Ea Hồ 63412
13 Xã Ea Tóh 63413
14 Xã Ea Tân 63414
15 Xã ĐLiê Ya 63415
16 Xã Cư Klông 63416
17 Xã Ea Tam 63417
18 Bưu Cục Phát Krông Năng 63450
19 BĐVHX Nông trường 49 63451

HUYỆN KRÔNG BÚK

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Krông Búk 63500
2 Huyện ủy 63501
3 Hội đồng nhân dân 63502
4 Ủy ban nhân dân 63503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63504
6 Xã Chư KBô 63506
7 Xã Cư Né 63507
8 Xã Ea Sin 63508
9 Xã Cư Pơng 63509
10 Xã Ea Ngai 63510
11 Xã Pơng Drang 63511
12 Xã Tân Lập 63512
13 Bưu Cục Phát Krông Búk 63550
14 Bưu Cục Pơn Đrang 63551
15 BĐVHX KTy 63552

HUYỆN EA H’LEO

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Ea H’leo 63600
2 Huyện ủy 63601
3 Hội đồng nhân dân 63602
4 Ủy ban nhân dân 63603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63604
6 Thị trấn Ea Drăng 63606
7 Xã Ea Ral 63607
8 Xã Cư Mốt 63608
9 Xã Ea Khal 63609
10 Xã Ea Nam 63610
11 Xã Dlê Yang 63611
12 Xã Ea Hiao 63612
13 Xã Ea Sol 63613
14 Xã Ea H’leo 63614
15 Xã Ea Wy 63615
16 Xã Cư A Mung 63616
17 Xã Ea Tir 63617
18 Bưu Cục Phát Ea H’leo 63650

HUYỆN EA SÚP

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Ea Súp 63700
2 Huyện ủy 63701
3 Hội đồng nhân dân 63702
4 Ủy ban nhân dân 63703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63704
6 Thị trấn Ea Súp 63706
7 Xã Ea Lê 63707
8 Xã Cư KBang 63708
9 Xã Ea Rốk 63709
10 Xã Ia JLơi 63710
11 Xã Ia Lốp 63711
12 Xã Ya Tờ Mốt 63712
13 Xã Ia RVê 63713
14 Xã Ea Bung 63714
15 Xã Cư M’lan 63715
16 Bưu Cục Phát Ea Súp 63750
17 BĐVHX Trung đoàn 737 63751

HUYỆN BUÔN ĐÔN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Buôn Đôn 63800
2 Huyện ủy 63801
3 Hội đồng nhân dân 63802
4 Ủy ban nhân dân 63803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63804
6 Xã Ea Wer 63806
7 Xã Tân Hoà 63807
8 Xã Ea Nuôl 63808
9 Xã Ea Bar 63809
10 Xã Cuôr KNia 63810
11 Xã Ea Huar 63811
12 Xã Krông Na 63812
13 Bưu Cục Phát Buôn Đôn 63850

HUYỆN CƯ M’GAR

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cư M’gar 63900
2 Huyện ủy 63901
3 Hội đồng nhân dân 63902
4 Ủy ban nhân dân 63903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63904
6 Thị trấn Quảng Phú 63906
7 Xã Quảng Tiến 63907
8 Thị trấn Ea Pốk 63908
9 Xã Cư Suê 63909
10 Xã Ea M’nang 63910
11 Xã Quảng Hiệp 63911
12 Xã Cư M’gar 63912
13 Xã Ea KPam 63913
14 Xã Ea H’đinh 63914
15 Xã Ea M’DRóh 63915
16 Xã Ea Kiết 63916
17 Xã Ea Kuêh 63917
18 Xã Ea Tar 63918
19 Xã Cư Dliê M’nông 63919
20 Xã Ea Tul 63920
21 Xã Ea D’rơng 63921
22 Xã Cuor Đăng 63922
23 Bưu Cục Phát Cư M’gar 63950

THỊ XÃ BUÔN HỒ

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Buôn Hồ 64000
2 Thị ủy 64001
3 Hội đồng nhân dân 64002
4 Ủy ban nhân dân 64003
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 64004
6 Phường An Lạc 64006
7 Phường Đạt Hiếu 64007
8 Phường An Bình 64008
9 Phường Đoàn Kết 64009
10 Phường Thiện An 64010
11 Xã Ea Blang 64011
12 Phường Thống Nhất 64012
13 Phường Bình Tân 64013
14 Xã Cư Bao 64014
15 Xã Bình Thuận 64015
16 Xã Ea Siên 64016
17 Xã Ea Drông 64017
18 Bưu Cục Phát Buôn Hồ 64050

HUYỆN CƯ KUIN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cư Kuin 64100
2 Huyện ủy 64101
3 Hội đồng nhân dân 64102
4 Ủy ban nhân dân 64103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 64104
6 Xã Dray Bhăng 64106
7 Xã Ea Tiêu 64107
8 Xã Ea BHốk 64108
9 Xã Hòa Hiệp 64109
10 Xã Ea Hu 64110
11 Xã Cư Ê Wi 64111
12 Xã Ea Ning 64112
13 Xã Ea Ktur 64113
14 Bưu Cục Phát Cư Kuin 64150
15 Bưu Cục Hòa Hiệp 64151
16 Bưu Cục Trung Hòa 64152
17 Bưu Cục Việt Đức 4 64153
18 BĐVHX Ea BHốk 2 64154

HUYỆN KRÔNG ANA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Krông Ana 64200
2 Huyện ủy 64201
3 Hội đồng nhân dân 64202
4 Ủy ban nhân dân 64203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 64204
6 Thị trấn Buôn Trấp 64206
7 Xã Bình Hòa 64207
8 Xã Quảng Điền 64208
9 Xã Dur KMăl 64209
10 Xã Băng A Drênh 64210
11 Xã Ea Bông 64211
12 Xã Ea Na 64212
13 Xã Dray Sáp 64213
14 Bưu Cục Phát Krông Ana 64250

HUYỆN LẮK

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Lắk 64300
2 Huyện ủy 64301
3 Hội đồng nhân dân 64302
4 Ủy ban nhân dân 64303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 64304
6 Thị trấn Liên Sơn 64306
7 Xã Đắk Liêng 64307
8 Xã Buôn Tría 64308
9 Xã Buôn Triết 64309
10 Xã Ea R’Bin 64310
11 Xã Nam Ka 64311
12 Xã Đắk Nuê 64312
13 Xã Đắk Phơi 64313
14 Xã Krông Nô 64314
15 Xã Bông Krang 64315
16 Xã Yang Tao 64316
17 Bưu Cục Phát Lắk 64350

HUYỆN KRÔNG BÔNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Krông Bông 64400
2 Huyện ủy 64401
3 Hội đồng nhân dân 64402
4 Ủy ban nhân dân 64403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 64404
6 Thị trấn Krông Kmar 64406
7 Xã Khuê Ngọc Điền 64407
8 Xã Hòa Sơn 64408
9 Xã Ea Trul 64409
10 Xã Yang Reh 64410
11 Xã Hòa Tân 64411
12 Xã Hòa Thành 64412
13 Xã Dang Kang 64413
14 Xã Cư KTy 64414
15 Xã Hòa Lễ 64415
16 Xã Hòa Phong 64416
17 Xã Cư Pui 64417
18 Xã Cư Drăm 64418
19 Xã Yang Mao 64419
20 Bưu Cục Phát Krông Bông 64450

HUYỆN M’ĐRẮK

1 Bưu Cục Trung tâm huyện M’đrắk 64500
2 Huyện ủy 64501
3 Hội đồng nhân dân 64502
4 Ủy ban nhân dân 64503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 64504
6 Thị trấn M’đrắk 64506
7 Xã Cư M’ta 64507
8 Xã Ea Riêng 64508
9 Xã Krông Jing 64509
10 Xã Krông Á 64510
11 Xã Cư San 64511
12 Xã Ea Trang 64512
13 Xã Cư K Róa 64513
14 Xã Ea M’doal 64514
15 Xã Ea H’MLay 64515
16 Xã Ea Lai 64516
17 Xã Ea Pil 64517
18 Xã Cư Prao 64518
19 Bưu Cục Phát M’đrăk 64550

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Đắk Lắk, mã bưu điện tỉnh Đắk Lắk mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Đắk Lắk mà bạn cần.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button