Mã Zipcode Cà Mau – Mã bưu điện Cà Mau mới nhất

Mã bưu điện Cà Mau mới nhất

Cà Mau là tỉnh thuộc vùng Tây Nam Bộ (Đồng bằng Sông Cửu Long), mã bưu điện tỉnh Cà Mau 98000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Cà Mau gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Cà Mau có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Cà Mau: 98000 (Mã Zipcode Cà Mau)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn !

Danh sách mã bưu cục tỉnh Cà Mau mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Cà Mau 98000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 98001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 98002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 98003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 98004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 98005
7 Đảng ủy khối cơ quan 98009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 98010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 98011
10 Báo Cà Mau 98016
11 Hội đồng nhân dân 98021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 98030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 98035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 98036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 98040
16 Sở Công Thương 98041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 98042
18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 98043
19 Sở Ngoại vụ 98044
20 Sở Tài chính 98045
21 Sở Thông tin và Truyền thông 98046
22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 98047
23 Công an tỉnh 98049
24 Sở Nội vụ 98051
25 Sở Tư pháp 98052
26 Sở Giáo dục và Đào tạo 98053
27 Sở Giao thông vận tải 98054
28 Sở Khoa học và Công nghệ 98055
29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 98056
30 Sở Tài nguyên và Môi trường 98057
31 Sở Xây dựng 98058
32 Sở Y tế 98060
33 Bộ chỉ huy Quân sự 98061
34 Ban Dân tộc 98062
35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 98063
36 Thanh tra tỉnh 98064
37 Trường chính trị tỉnh 98065
38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 98066
39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 98067
40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 98070
41 Cục Thuế 98078
42 Cục Hải quan 98079
43 Cục Thống kê 98080
44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 98081
45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 98085
46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 98086
47 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 98087
48 Liên đoàn Lao động tỉnh 98088
49 Hội Nông dân tỉnh 98089
50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 98098
51 Tỉnh đoàn 98091
52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 98092
53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 98093

THÀNH PHỐ CÀ MAU

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Cà Mau 98100
2 Thành ủy 98101
3 Hội đồng nhân dân 98102
4 Ủy ban nhân dân 98103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 98104
6 Phường 9 98106
7 Phường Tân Xuyên 98107
8 Phường 1 98108
9 Phường 2 98109
10 Phường 5 98110
11 Phường 4 98111
12 Phường Tân Thành 98112
13 Xã An Xuyên 98113
14 Phường 8 98114
15 Phường 7 98115
16 Phường 6 98116
17 Xã Tân Thành 98117
18 Xã Tắc Vân 98118
19 Xã Định Bình 98119
20 Xã Hòa Thành 98120
21 Xã Lý Văn Lâm 98121
22 Xã Hòa Tân 98122
23 Bưu Cục Phát Cà Mau 98150
24 Bưu Cục KHL Cà Mau 98151
25 Bưu Cục Kinh Doanh Tiếp Thị 98152
26 Bưu Cục Nhà Dây Thép 98153
27 Bưu Cục Nguyên Tất Thành 98154
28 Bưu Cục Phường 7 98155
29 Bưu Cục Tân Thành 98156
30 Bưu Cục Tắc Vân 98157
31 Bưu Cục Lê Hồng Phong 98158
32 BĐVHX Vàm Ô Rô 98159
33 Bưu Cục Hệ 1 Cà Mau 98199

HUYỆN THỚI BÌNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Thới Bình 98200
2 Huyện ủy 98201
3 Hội đồng nhân dân 98202
4 Ủy ban nhân dân 98203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 98204
6 Thị trấn Thới Bình 98206
7 Xã Trí Phải 98207
8 Xã Trí Lực 98208
9 Xã Biển Bạch Đông 98209
10 Xã Tân Bằng 98210
11 Xã Biển Bạch 98211
12 Xã Thới Bình 98212
13 Xã Tân Phú 98213
14 Xã Tân Lộc Bắc 98214
15 Xã Tân Lộc Đông 98215
16 Xã Tân Lộc 98216
17 Xã Hồ Thị Kỷ 98217
18 Bưu Cục Phát Thới Bình 98250
19 Bưu Cục Trí Phải 98251
20 Bưu Cục Tân Bằng 98252

HUYỆN U MINH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện U Minh 98300
2 Huyện ủy 98301
3 Hội đồng nhân dân 98302
4 Ủy ban nhân dân 98303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 98304
6 Thị trấn U Minh 98306
7 Xã Khánh Thuận 98307
8 Xã Khánh Hòa 98308
9 Xã Khánh Tiến 98309
10 Xã Khánh Hội 98310
11 Xã Khánh Lâm 98311
12 Xã Nguyên Phích 98312
13 Xã Khánh An 98313
14 Bưu Cục Phát U Minh 98350
15 Bưu Cục Khánh Tiến 98351
16 Bưu Cục Khánh Hội 98352
17 Bưu Cục KCN Khánh An 98353
18 BĐVHX Khánh Hòa 98354

HUYỆN TRẦN VĂN THỜI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Trần Văn Thời 98400
2 Huyện ủy 98401
3 Hội đồng nhân dân 98402
4 Ủy ban nhân dân 98403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 98404
6 Thị trấn Trần Văn Thời 98406
7 Xã Khánh Bình Đông 98407
8 Xã Trần Hợi 98408
9 Xã Khánh Hưng 98409
10 Xã Khánh Lộc 98410
11 Xã Phong Lạc 98411
12 Xã Lợi An 98412
13 Xã Khánh Bình 98413
14 Xã Khánh Bình Tây Bắc 98414
15 Xã Khánh Bình Tây 98415
16 Xã Khánh Hải 98416
17 Thị trấn Sông Đốc 98417
18 Xã Phong Điền 98418
19 Bưu Cục Phát Trần Văn Thời 98450
20 Bưu Cục Khánh Hưng 98451
21 Bưu Cục Đá Bạc 98452
22 Bưu Cục Sông Đốc A 98453
23 Bưu Cục Sông Đốc B 98454
24 BĐVHX Kiểu Mẫu 98455
25 BĐVHX Lý Tự Trọng 98456
26 BĐVHX Vồ Dơi 98457
27 BĐVHX Nông Trường U Minh 98458
28 BĐVHX Rạch Lùm 98459
29 BĐVHX Trảng Cò 98460
30 BĐVHX Mỹ Bình 98461
31 BĐVHX Phong Lạc 98462
32 BĐVHX LNT Trần Văn Thời 98463
33 BĐVHX Nông Trường 402 98464
34 BĐVHX Chủ Mía 98465

HUYỆN PHÚ TÂN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Tân 98500
2 Huyện ủy 98501
3 Hội đồng nhân dân 98502
4 Ủy ban nhân dân 98503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 98504
6 Xã Việt Khái 98506
7 Thị trấn Cái Đôi Vàm 98507
8 Xã Rạch Chèo 98508
9 Xã Tân Hưng Tây 98509
10 Xã Tân Hải 98510
11 Xã Phú Tân 98511
12 Xã Phú Mỹ 98512
13 Xã Phú Thuận 98513
14 Xã Việt Thắng 98514
15 Bưu Cục Phát Phú Tân 98550
16 Bưu Cục Gò Công 98551
17 Bưu Cục Rạch Chèo 98552
18 Bưu Cục Phú Tân 98553
19 Bưu Cục Vàm Đình 98554
20 BĐVHX Giáp Nước 98555

HUYỆN CÁI NƯỚC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cái Nước 98600
2 Huyện ủy 98601
3 Hội đồng nhân dân 98602
4 Ủy ban nhân dân 98603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 98604
6 Thị trấn Cái Nước 98606
7 Xã Đông Thới 98607
8 Xã Đông Hưng 98608
9 Xã Tân Hưng Đông 98609
10 Xã Trần Thới 98610
11 Xã Tân Hưng 98611
12 Xã Hoà Mỹ 98612
13 Xã Hưng Mỹ 98613
14 Xã Phú Hưng 98614
15 Xã Thạnh Phú 98615
16 Xã Lương Thế Trân 98616
17 Bưu Cục Phát Cái Nước 98650
18 Bưu Cục 19 Tháng 5 98651
19 Bưu Cục Hưng Mỹ 98652
20 BĐVHX Cái Rắn 98653

HUYỆN ĐẦM DƠI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đầm Dơi 98700
2 Huyện ủy 98701
3 Hội đồng nhân dân 98702
4 Ủy ban nhân dân 98703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 98704
6 Thị trấn Đầm Dơi 98706
7 Xã Tạ An Khương Nam 98707
8 Xã Tạ An Khương 98708
9 Xã Tân Trung 98709
10 Xã Trần Phán 98710
11 Xã Tân Duyệt 98711
12 Xã Tân Dân 98712
13 Xã Tân Đức 98713
14 Xã Tạ An Khương Đông 98714
15 Xã Quách Phẩm Bắc 98715
16 Xã Quách Phẩm 98716
17 Xã Thanh Tùng 98717
18 Xã Ngọc Chánh 98718
19 Xã Nguyên Huân 98719
20 Xã Tân Tiến 98720
21 Xã Tân Thuận 98721
22 Bưu Cục Phát Đầm Dơi 98750
23 Bưu Cục Dương Thị Cẩm Vân 98751
24 Bưu Cục Tân Tiến 98752
25 BĐVHX Hồng Phước 98753

HUYỆN NĂM CĂN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Năm Căn 98800
2 Huyện ủy 98801
3 Hội đồng nhân dân 98802
4 Ủy ban nhân dân 98803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 98804
6 Thị trấn Năm Căn 98806
7 Xã Hàng Vịnh 98807
8 Xã Hiệp Tùng 98808
9 Xã Hàm Rồng 98809
10 Xã Đất Mới 98810
11 Xã Lâm Hải 98811
12 Xã Tam Giang 98812
13 Xã Tam Giang Đông 98813
14 Bưu Cục Phát Năm Căn 98850
15 Bưu Cục Hàng Vịnh 98851

HUYỆN NGỌC HIỂN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Ngọc Hiển 98900
2 Huyện ủy 98901
3 Hội đồng nhân dân 98902
4 Ủy ban nhân dân 98903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 98904
6 Thị trấn Rạch Gốc 98906
7 Xã Tân Ân 98907
8 Xã Tam Giang Tây 98908
9 Xã Tân Ân Tây 98909
10 Xã Viên An Đông 98910
11 Xã Viên An 98911
12 Xã Đất Mũi 98912
13 Bưu Cục Phát Ngọc Hiển 98950
14 Bưu Cục Viên An Đông 98951
15 Bưu Cục Viên An 98952
16 Bưu Cục Đất Mũi 98953
17 BĐVHX Tắc Gốc 98954

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Cà Mau, mã bưu điện tỉnh Cà Mau mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Cà Mau mà bạn cần.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button