Kế hoạch họp phụ huynh đầu năm 2022

Kế hoạch họp phụ huynh đầu năm 2022 – 2023 gồm 2 mẫu của lớp và toàn trường, sẽ giúp thầy cô rất nhiều để chuẩn bị cuộc họp phụ huynh đầu năm thật chu đáo.

Họp phụ huynh đầu năm học nhằm giúp cho phụ huynh học sinh biết được kế hoạch năm học của trường và kế hoạch của lớp. Qua đó giúp phụ huynh biết được tình hình học tập rèn luyện của cả lớp và tình hình học tập của con mình, tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quá trình giáo dục học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bên cạnh đó thầy cô tham khảo thêm: biên bản hóp phụ huynh đầu năm, kịch bản họp phụ huynh. 

Nội dung kế hoạch họp phụ huynh đầu năm

Một kế hoạch họp phụ huynh đầu học kì 1, sẽ thường có các nội dung chính bao gồm:

  • Phổ biến, quán triệt các nội dung văn bản của nhà trường
  • Thông báo kết quả giáo dục năm học 20…-20… và tình hình của nhà trường, lớp năm học 20…- 20….
  • Thông báo nhiệm vụ tạo đột phá năm học 20…- 20…: Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, xây dựng khu trải nghiệm sáng tạo.
  • Thống nhất một số biện pháp phối hợp trong công tác giáo dục giữa gia đình, nhà trường.
  • Thống nhất các khoản thu hỗ trợ hoạt động dạy học.
  • Bầu BĐ DCMHS các lớp.
  • Bầu Hội trưởng và hội phó hội hội cha mẹ học sinh.
  • Thông qua kế hoạch học tập đầu năm mới

Kế hoạch họp phụ huynh đầu năm

KẾ HOẠCH
HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM HỌC

– Thời gian: …………………………………………………………………………………………………..

– Thành phần: ………………………………………………………………………………………………..

– Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………………

– Nội dung: ……………………………………………………………………………………………………

A. Phần một: Họp chung toàn trường

– Hiệu trưởng báo cáo thông qua kết quả nhà trường đạt được trong năm học qua và kế hoạch năm học mới.

– Hiệu phó hướng dẫn công tác BHYT.

– Hội trưởng hội phụ huynh báo cáo thu chi năm trước và kế hoạch năm học này.

– Thảo luận toàn trường.

B. Phần hai: Họp theo lớp

1. Ổn định – điểm diện:

2. Tuyên bố lý do:

Hôm nay, ngày ……….. được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu trường tiểu học …………. Lớp ……… tiến hành họp phụ huynh đầu năm, năm học …………. để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của lớp.

3. Bầu thư ký:

4. Báo cáo tình hình học tập và rèn luyện đầu năm học ………..

a. Thuận lợi:

– Học sinh ngoan, khá chăm chỉ trong học tập và rèn luyện.

– Trình độ học sinh khá đồng đều.

– Chữ viết nhiều em khá đẹp, bảo quản cẩn thận, sạch sẽ.

– Đa số các em có ý thức tự giác trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường.

– Nhiều em chăm ngoan, có ý thức phấn đấu cao, tỏ rõ năng lực trong các hoạt động tập thể.

b. Khó khăn.

– Nhiều em hoạt động còn trầm, thiếu mạnh dạn trong học tập và giao tiếp.

– Số học sinh thể hiện sự nổi trội, để đầu tư theo mũi nhọn còn hạn chế.

– Kỹ năng đọc, tính toán nhiều em còn yếu.

– Một số em còn cẩu thả trong học tập, thiếu ý thức chăm lo, thiếu đồ dùng học tập.

– Kỹ năng sống của một số em còn hạn chế: chưa mạnh dạn trong giao tiếp, sự hiểu biết trong cuộc sống còn yếu.

– Một số em vệ sinh cá nhân còn kém.

5. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a. Chỉ tiêu;

– Lớp tiên tiến xuất sắc.

– Học sinh giỏi toán qua mạng cấp trường: 3-4 em; cấp huyện: 2-3 em

– Học sinh giỏi giải tiếng anh qua mạng: 1-2 em

– Học sinh giỏi trường: 6-7 em, học sinh tiên tiến: 8-10 em

– Học sinh vở sạch chữ đẹp: 20 em

b. Một số biện pháp:

* Đối với giáo viên và học sinh:

– Thầy và trò nỗ lực phấn đấu.

– Đổi mới dạy và học nâng cao chất lượng.

– Thực hiện kế hoạch dạy học phân hóa đối tượng.

– Thực hiện phân nhóm, tổ thi đua ngay trong lớp.

– Động viên, kèm cặp theo phong trào đội bạn cùng tiến trong học sinh.

– Tuyên dương kịp thời sự tiến bộ của học sinh để khích lệ.

– Nghiên cứu các giải pháp đạt kết quả cao trong các cuộc thi

* Về phía phụ huynh:

Đề nghị

– Đôn đốc, kiểm tra việc học hành của con ở nhà.

– Nhắc các em chuẩn bị bài, sách vở, đồ dùng học tập trước khi tới lớp.

– Tạo điều kiện thuận lợi cho con như mua sắm đầy đủ đồ dùng học tập, một số sách tham khảo nâng cao….

– Mỗi gia đình cần có góc học tập riêng cho con cái.

– Thường xuyên liên lạc trao đổi với giáo viên để phối hợp trong GĐ.

6. Thông qua các khoản thu đầu năm:

– XD: 150.000đ

– Điện: 10.000đ

– Bảo vệ: 20.000đ

– Giấy thi: 10.000đ

– Học TB: 558.000đ (62.000đ/tháng)

– Quỹ hội: 12.000đ

– Quỹ đội: 10.000đ

– Bảo việt: 60.000đ

– BHYT: Không cận nghèo: 210.000đ

Cận nghèo có 2 mức: Mức 1: 29.880đ (100% thành viên trong GĐ tham gia)

Mức 2: 59.760đ

7. Ý kiến của phụ huynh:

– Ý kiến của phụ huynh về kế hoạch năm học và các khoản thu đầu năm

8. Bầu chi hội trưởng hội phụ huynh:

C. Kết thúc:

Sau một buổi làm việc khẩn trương. Tôi xin phép được tuyên bố kết thúc buổi họp. Xin chân thành cảm ơn các đại biểu và các bậc phụ huynh đã bớt chút thời gian về sự buổi họp đầu năm. Chúc các quý vị đại biểu cùng các bậc phụ huynh sức khỏe – thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn!

Kế hoạch họp phụ huynh đầu năm toàn trường

KẾ HOẠCH
Tổ chức Họp phụ huynh năm học 2022 – 2023

Căn cứ …………………

Căn cứ tình hình thực tế của trường tiểu học ……………. năm học 20… – 20….;

Trường tiểu học ………… xây dựng kế hoạch tổ chức “Họp phụ huynh đầu năm học 20… – 20….” như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

– Phụ huynh nắm rõ kết quả chất lượng giáo dục học sinh của đơn vị năm học 20….-20…

– Nghe công bố việc thu chi của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong năm học 20…-20….

– Phụ huynh nắm rõ các khoản thu theo quy định của nhà nước và các khoản thu đóng góp tự nguyện, các khoản thu hộ; thu hộ, chi hộ năm học 20….-20….. Thấy được quyền lợi và trách nhiệm của phụ huynh, học sinh trong việc tham gia các khoản đóng góp của trường.

– Làm tốt công tác Phổ cập Giáo dục Tiểu học, xóa mù chữ năm 20…..

II. Nội dung thực hiện:

1. Thời gian tổ chức:

Ngày … tháng 9 năm 20….: Từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 30 họp Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường. Từ 15 giờ 40 đến 17 giờ Họp phụ huynh toàn trường.

2. Địa điểm tổ chức:

Tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã………………

III. Thành phần tham dự:

1. Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường (khóa đương nhiệm 20…..-20…..).

* Phía địa phương:

– Đại diện UBND xã …………….. – Phụ trách mảng Văn hóa – Xã hội.

* Phía phụ huynh:

– Bạn đại diện cha mẹ học sinh của 10 lớp. (30 người)

* Phía nhà trường:

Ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn, GV Tổng phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm 10 lớp.

2. Họp phụ huynh của toàn trường.

* Phía địa phương:

– Đại diện UBND xã ………………….. – Phụ trách mảng Văn hóa – Xã hội.

* Phía nhà trường:

– Chi bộ – Công đoàn – CB-GV-NV trường Tiểu học …………..

* Phía phụ huynh:

– 233 phụ huynh của toàn trường.

IV. Nội dung hội nghị

– Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 20….-20….. Phương hướng nhiệm vụ năm học 20…-20….

– Báo cáo tình hình về cán bộ, giáo viên học sinh đầu năm học 20…-20…..

– Báo cáo công tác thu chi năm học 20…-20….

– Triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện các khoản thu năm học 20….-20…..

– Thông qua các khoản dự thu năm học 20….-20…..

– Thảo luận.

– Kết luận hội nghị.

V. Phân công nhiệm vụ:

1. Ông ………….. Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường năm học 20…-20…. và bà ………………- Hiệu trưởng nhà trường. Chủ trì cuộc họp.

2. Bà ……………….. – Giáo viên – Tổ chức.

3. Bà ……………….. – Thư ký hội đồng – Thư ký.

Trên đây là kế hoạch tổ chức “Hội nghị phụ huynh năm học 20…-20…”. Vậy trường Tiểu học ……… xin báo cáo lên Lãnh đạo địa phương biết để chỉ đạo.

About tcspmgnthn