Hóa 8 bài 4: Nguyên tử là gì? lớp Electron là gì? Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

Hóa 8 bài 4: Nguyên tử là gì? lớp Electron là gì? Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. Các em đã biết mọi vật thể trong tự nhiên cũng như nhân tạo đều tạo ra từ chất này hay chất khác. Vậy các chất được tạo ra từ đâu? câu hỏi đó đã được đặt ra từ cách đây mấy nghìn năm, ngày nay, khoa học đã có câu trả lời rõ ràng: Đó là Nguyên tử.

Vậy nguyên tử là gì? Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt nào? lớp Electron là gì? chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

I. Nguyên tử là gì?

• Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.

• Nguyên tử gồm:

– Hạt nhân mang điện tích dương

– Vỏ tạo bởi một hay nhiều eletron mang điện tích âm.

Electron ký hiệu là e, điện tích âm (-), kích thước rất nhỏ cỡ 10-8cm .

II. Hạt nhân nguyên tử

• Hạt nhân nguyên tử tạo bởi proton và nơtron.

– Hạt Proton: Ký hiệu là p có điện tích dương (+)

– Hạt Nơtron: Ký hiệu là n không mang điện.

• Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt proton trong hạt nhân

• Trong một nguyên tử: số p = số e

– Proton và nơtron có cùng khối lượng, còn electron có khối lượng rất bé (chỉ bằng 0,0005 lần khối lượng proton), không đáng kể. Nên khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử.

III. Lớp Electron

– Trong nguyên tử các electron chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có 1 số electron nhất định.

– Số lớp electron của nguyên tử:

H2: 1 (1e) → 1e ngoài cùng

O2: 8 (1e) → 6e ngoài cùng

Na: 3 (1e) → 1e ngoài cùng

– Số electron tối đa ở lớp 1 là 2e; ở lớp 2 là 8e.

IV. Bài tập về Nguyên tử

* Bài 1 (trang 15 sgk hóa 8): Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp

“…..là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện : từ ….. tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm ….. mang điện tích dương và vỏ tạo bởi …..”

° Lời giải bài 1 trang 15 sgk hóa 8:

Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện: từ nguyên tử tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm”.

* Bài 2 (trang 15 sgk hóa 8): a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa, đó là những hạt nào?

b) Hãy nói tên, kí hiệu và điện tích những loại hạt mang điện?

c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân?

° Lời giải bài 2 trang 15 sgk hóa 8:

a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại nhỏ hơn nữa là: proton, electron và nơtron.

b) Tên, kí hiệu, điện tích những loại hạt mang điện

Tên Proton Electron
Kí hiệu p e
Điện tích +1 -1

c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt proton trong hạt nhân.

* Bài 3 (trang 15 sgk hóa 8): Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử?

° Lời giải bài 3 trang 15 sgk hóa 8:

– Khối lượng nguyên tử gồm khối lượng hạt nhân và khối lượng các electron, nhưng khối lượng electron quá nhỏ (không đáng kể) so với khối lượng hạt nhân, nên có thể bỏ qua. Do đó, có thể coi khối lượng hạt nhân là khối lượng nguyên tử.

* Bài 4 (trang 15 sgk hóa 8): Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào? Lấy vị dụ minh họa với nguyên tử oxi.

° Lời giải bài 4 trang 15 sgk hóa 8:

– Electron luôn chuyển động nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.

– Ví dụ: Nguyên tử oxi có 8 electron chia hai lớp, lớp trong có 2 và lớp ngoài có 6 electron.

* Bài 5 (trang 15 sgk hóa 8): Cho biết sơ đồ một số nguyên tử sau:
sơ đồ một số nguyên tử

Hãy chỉ ra: Số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử, số lớp electron và số e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử.

° Lời giải bài 5 trang 15 sgk hóa 8:

– Theo sơ đồ cấu tạo ta có bảng sau:

Nguyên tử Số p trong hạt nhân Số e trong nguyên tử Số e lớp ngoài cùng Số lớp electron
He 2 2 2 1
C 6 6 4 2
Al 13 13 3 3
Ca 20 20 2 4

 

Hy vọng với bài viết về nguyên tử, cấu tạo của hạt nhân nguyên tử và lớp electron ở trên giúp các em hiểu rõ hơn. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại dưới phần bình luận của bài viết để Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tập tốt.

Xem thêm Hóa 8 bài 4

Hóa 8 bài 4: Nguyên tử là gì? lớp Electron là gì? Cấu tạo hạt nhân nguyên tử. Các em đã biết mọi vật thể trong tự nhiên cũng như nhân tạo đều tạo ra từ chất này hay chất khác. Vậy các chất được tạo ra từ đâu? câu hỏi đó đã được đặt ra từ cách đây mấy nghìn năm, ngày nay, khoa học đã có câu trả lời rõ ràng: Đó là Nguyên tử. Vậy nguyên tử là gì? Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt nào? lớp Electron là gì? chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. I. Nguyên tử là gì? • Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. • Nguyên tử gồm:  – Hạt nhân mang điện tích dương  – Vỏ tạo bởi một hay nhiều eletron mang điện tích âm.  Electron ký hiệu là e, điện tích âm (-), kích thước rất nhỏ cỡ 10-8cm . II. Hạt nhân nguyên tử • Hạt nhân nguyên tử tạo bởi proton và nơtron. – Hạt Proton: Ký hiệu là p có điện tích dương (+) – Hạt Nơtron: Ký hiệu là n không mang điện. • Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt proton trong hạt nhân • Trong một nguyên tử: số p = số e – Proton và nơtron có cùng khối lượng, còn electron có khối lượng rất bé (chỉ bằng 0,0005 lần khối lượng proton), không đáng kể. Nên khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử. III. Lớp Electron – Trong nguyên tử các electron chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có 1 số electron nhất định. – Số lớp electron của nguyên tử:  H2: 1 (1e) → 1e ngoài cùng  O2: 8 (1e) → 6e ngoài cùng  Na: 3 (1e) → 1e ngoài cùng – Số electron tối đa ở lớp 1 là 2e; ở lớp 2 là 8e. IV. Bài tập về Nguyên tử * Bài 1 (trang 15 sgk hóa 8): Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các từ hay cụm từ thích hợp “…..là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện : từ ….. tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm ….. mang điện tích dương và vỏ tạo bởi …..” ° Lời giải bài 1 trang 15 sgk hóa 8: “Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện: từ nguyên tử tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm”. * Bài 2 (trang 15 sgk hóa 8): a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa, đó là những hạt nào? b) Hãy nói tên, kí hiệu và điện tích những loại hạt mang điện? c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân? ° Lời giải bài 2 trang 15 sgk hóa 8: a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại nhỏ hơn nữa là: proton, electron và nơtron. b) Tên, kí hiệu, điện tích những loại hạt mang điện Tên Proton Electron Kí hiệu p e Điện tích +1 -1 c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt proton trong hạt nhân. * Bài 3 (trang 15 sgk hóa 8): Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử? ° Lời giải bài 3 trang 15 sgk hóa 8: – Khối lượng nguyên tử gồm khối lượng hạt nhân và khối lượng các electron, nhưng khối lượng electron quá nhỏ (không đáng kể) so với khối lượng hạt nhân, nên có thể bỏ qua. Do đó, có thể coi khối lượng hạt nhân là khối lượng nguyên tử. * Bài 4 (trang 15 sgk hóa 8): Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp như thế nào? Lấy vị dụ minh họa với nguyên tử oxi. ° Lời giải bài 4 trang 15 sgk hóa 8: – Electron luôn chuyển động nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp. – Ví dụ: Nguyên tử oxi có 8 electron chia hai lớp, lớp trong có 2 và lớp ngoài có 6 electron. * Bài 5 (trang 15 sgk hóa 8): Cho biết sơ đồ một số nguyên tử sau: Hãy chỉ ra: Số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử, số lớp electron và số e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử. ° Lời giải bài 5 trang 15 sgk hóa 8: – Theo sơ đồ cấu tạo ta có bảng sau: Nguyên tử Số p trong hạt nhân Số e trong nguyên tử Số e lớp ngoài cùng Số lớp electron He 2 2 2 1 C 6 6 4 2 Al 13 13 3 3 Ca 20 20 2 4 Hy vọng với bài viết về nguyên tử, cấu tạo của hạt nhân nguyên tử và lớp electron ở trên giúp các em hiểu rõ hơn. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại dưới phần bình luận của bài viết để Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tập tốt. Đăng bởi: Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội Chuyên mục: Giáo Dục

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

About tcspmgnthn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.