Giấy mời họp phụ huynh đầu năm 2022

Giấy mời họp phụ huynh đầu năm là biểu mẫu được giáo viên chủ nhiệm lập ra và gửi tới các bậc phụ huynh về việc mời họp, trao đổi, thông báo tình hình học tập của các em học sinh.

Để buổi họp phụ huynh được diễn ra thành công tốt đẹp, trước tiên giáo viên chủ nhiệm phải lên kế hoạch, gửi giấy mời họp. Việc gửi giấy mời, thư mời đến từng bậc phụ huynh tham dự sẽ thể hiện tính chất quan trọng cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng của giáo viên chủ nhiệm. Vậy sau đây là mẫu giấy mời (thư mời) họp phụ huynh đầu năm, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Giấy mời họp phụ huynh đầu năm – Mẫu 1

UBND Huyện…………….

Trường…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
————————-

GIẤY MỜI
TRƯỜNG……………………………..

Trân trọng kính mời phụ huynh học sinh lớp: ……………Trường …………………

Tham dự buổi họp phụ huynh học sinh cuối năm học 2022 – 2023

Thời gian:……….…. ngày …. tháng ….. năm 20…………….

Địa điểm: ………………………………….. Lớp…… Trường…………..

Kính mong Ông (bà) dự họp đúng giờ để buổi họp thành công tốt đẹp.

………….., ngày…tháng…năm…

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Mẫu giấy mời họp phụ huynh – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
———————

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời Ông (bà): ……………………là phụ huynh em……….… học lớp:…………..trường Tiểu Học:……………………………………

Đúng vào lúc …………………………. ngày …….. tháng …….. năm ……….…………

Thực hiện chỉ đạo của BCH trường………………………… năm học……………………..

GVCN lớp……………. xin kính mời ông (bà) đúng…. giờ….. phút…..ngày….. tháng….. năm…… đến tại lớp….. trường……….để dự buổi họp phụ huynh học sinh.

Rất mong quý ông (bà) đến đúng giờ.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Thư mời họp phụ huynh đầu năm

Giay moi 6

Giay moi 2

Giay moi 3

giay moi 1

Giay moi 4

About tcspmgnthn