Giáo viên Mầm non, Tiểu học được hỗ trợ đến 3,7 triệu/đồng

Ngày 11/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 103/NQ-CP về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, hỗ trợ một lần mức 3.700.000 đồng/người đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập chưa được hưởng chính sách của địa phương hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP.

Đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được hưởng chính sách của địa phương theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP được hỗ trợ một lần mức 2.200.000 đồng/người; thời gian thực hiện hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2022. Vậy sau đây là nội dung Nghị định 103, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Nội dung Nghị quyết 103/NQ-CP

Back to top button