Giải Toán lớp 3 trang 63, 64 sách Cánh diều

Giải Toán lớp 3 trang 63, 64 sách Cánh diều tập 1 giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập của bài Em ôn lại những gì đã học của chủ đề: Bảng nhân, bảng chia.

Giải SGK Toán 3 trang 63, 64 Cánh diều tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Tcspmgnthn.edu.vn:

Giải bài tập Luyện tập, thực hành Toán lớp 3 Cánh diều trang 63, 64 tập 1

Bài 1

Tính nhẩm:

Em on lai nhung gi da hoc 1

Gợi ý đáp án:

2 × 6 = 12

6 × 2 = 12

12 : 2 = 6

12 : 6 = 2

7 × 4 = 28

4 × 7 = 28

28 : 7 = 4

28 : 4 = 7

9 × 3 = 27

3 × 9 = 27

27 : 9 = 3

27 : 3 = 9

8 × 5 = 40

5 × 8 = 40

40 : 8 = 5

40 : 5 = 8

Bài 2

Chọn thẻ tương ứng với phần đã tô màu trong mỗi hình sau:

Em on lai nhung gi da hoc 2

Gợi ý đáp án:

Em on lai nhung gi da hoc 3

Bài 3

Chọn dấu (+, -, x, 🙂 thích hợp:

Em on lai nhung gi da hoc 4

Gợi ý đáp án:

Em on lai nhung gi da hoc 5

Bài 4

Số?

Em on lai nhung gi da hoc 6

Gợi ý đáp án:

Em on lai nhung gi da hoc 7

Bài 5

Bác Nam vắt được 5 xô sữa bò, mỗi xô có 8 l sữa.Hỏi bác Nam vắt được tất cả bao nhiêu lít sữa?

Em on lai nhung gi da hoc 8

Gợi ý đáp án:

Bác Nam vắt được tất cả số lít sữa là:

8 x 5 = 40 (l)

Đáp số: 40 lít sữa bò

Giải bài tập Vận dụng Toán lớp 3 Cánh diều trang 64 tập 1

Bài 6

Ước lượng rồi nêu cân nặng phù hợp với mỗi trường hợp sau:

Em on lai nhung gi da hoc 9

Gợi ý đáp án:

Em on lai nhung gi da hoc 10

About tcspmgnthn