Giải Toán lớp 3 trang 43 sách Chân trời sáng tạo

Giải Toán lớp 3 trang 43 sách Chân trời sáng tạo tập 1 giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, xem gợi ý giải phần Thực hành, Luyện tập của bài Bảng chia 3 chủ đề Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000.

Giải SGK Toán 3 trang 43 Chân trời sáng tạo tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa, giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Tcspmgnthn.edu.vn nhé:

Giải Thực hành Toán 3 Chân trời sáng tạo trang 43 – Tập 1

Tính nhẩm:

a) 6 : 3      9 : 3      12 : 3      15 : 3

b) 21 : 3    18 : 3     27 : 3      30 : 3

Gợi ý đáp án:

a) 6 : 3 = 2       9 : 3 = 3

12 : 3 = 4         15 : 3 = 5

b) 21 : 3 = 7      18 : 3 = 6

27 : 3 = 9           30 : 3 = 10

Giải Luyện tập Toán 3 Chân trời sáng tạo trang 43 – Tập 1

Bài 1

Số?

9 = 3 x .?.

15 = 3 x .?.

27 = 3 x .?.

12 = 3 x .?.

21 = 3 x .?.

18 = 3 x .?.

0 = 3 x .?.

30 = 3 x .?.

Gợi ý đáp án:

9 = 3 x .?.

9 : 3 = 3

15 = 3 x .?.

15 : 3 = 5

27 = 3 x .?.

27 : 3 = 9

12 = 3 x .?.

12 : 3 = 4

21 = 3 x .?.

21 : 3 = 7

18 = 3 x .?.

18 : 3 = 6

0 = 3 x .?.

0 : 3 = 0

30 = 3 x .?.

30 : 3 = 10

Bài 2

Số?

a) Chia đều 18 quả điều thành 3 phần, mỗi phần có .?. quả điều.

b) Có 18 quả điều chia thành các phần, mỗi phần có 2 quả. Có tất cả .?. phần.

Gợi ý đáp án:

a) Chia đều 18 quả điều thành 3 phần, mỗi phần có 6 quả điều.

b) Có 18 quả điều chia thành các phần, mỗi phần có 2 quả. Có tất cả 9 phần.

About tcspmgnthn