Giải Toán 7 trang 86 Chân trời sáng tạo

Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 1 trang 86, 87 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các bài tập ôn tập chương 4: Góc và đường thẳng song song.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài ôn tập chương IV – Góc và đường thẳng song song trong sách giáo khoa Toán 7 Tập 1 Chân trời sáng tạo. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Tcspmgnthn.edu.vn nhé:

Giải Toán 7 Chân trời sáng tạo trang 86, 87 tập 1

Bài 1

Trong những câu sau, em hãy chọn những câu đúng.

Tia Oz là tia phân giác của góc khi:

Gợi ý đáp án:

Câu đúng là c.

Chú ý: Để chứng minh 1 tia là tia phân giác của một góc, ta có thể dùng kết quả này

Bài 2

Quan sát Hình 1, biết d // h. Hãy kể tên một số cặp góc bằng nhau có trong Hình 1

Bai tap cuoi chuong 4 1

Gợi ý đáp án:

Ta có: (các góc đối đỉnh)

(các góc đối đỉnh)

(các góc đối đỉnh)

(các góc đối đỉnh)

Vì d // h nên:

+) (các góc so le trong)

+) (các góc đồng vị)

Bài 3

Quan sát Hình 2.

Chứng minh rằng xy // zt

Bai tap cuoi chuong 4 2

Gợi ý đáp án:

Bai tap cuoi chuong 4 3

(2 góc kề bù) nên

Ta có: . Mà 2 góc này ở vị trí đồng vị

Nên xy // zt

Bài 4

Quan sát Hình 3

a) Tính B1

b) Chứng minh rằng AC // BD

c) Tính A2

Bai tap cuoi chuong 4 4

Gợi ý đáp án:

a) Vì (kề bù) nên

b) Vì , mà 2 góc này ở vị trí so le trong nên AC // BD (Dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song)

c) Vì AC // BD nên (2 góc so le trong), mà

Bài 5

Quan sát Hình 4. Chứng minh rằng:

a) AB // CD và EF // CD

b) AB // EF

Bai tap cuoi chuong 4 5

Gợi ý đáp án:

a) Vì (cùng vuông góc với BC)

(cùng vuông góc với DE)

b) Vì nên (cùng song song với CD)

Bài 6

Cho Hình 5 có . Số đo của là bao nhiêu?

Bai tap cuoi chuong 4 6

Gợi ý đáp án:

Bai tap cuoi chuong 4 7

Vì a \bot c, b \bot c nên a // b (cùng vuông góc với c)

Ta có: (2 góc kề bù) nên

Vì a // b nên (2 góc đồng vị) nên

Bài 7

Cho Hình 6, biết hai đường thẳng a và b song song với nhau và

Bai tap cuoi chuong 4 9

a) Hãy viết tên các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị.

b) Tính số đo của

c) Kẻ đường thẳng c vuông góc với đường thẳng a tại M. Chứng minh rằng c \bot b.

Gợi ý đáp án:

Bai tap cuoi chuong 4 9

a) Các cặp góc so le trong là:

Các cặp góc đồng vị là:

b) Vì (2 góc đối đỉnh), mà nên

Vì a // b nên (2 góc đồng vị), mà nên

c) Gọi c cắt b tại D

Vì a // b nên (2 góc so le trong), mà

Vậy .

Chú ý: Ta có định lí: Đường thẳng vuông góc với 1 trong 2 đường thẳng song song thì cũng song song vói đường thẳng còn lại

Bài 8

Vẽ đường thẳng m song song với đường thẳng n. Vẽ đường thẳng d cắt đường thẳng m tại điểm I.

a) Hỏi nếu d // n thì điều này có trái với tiên đề Euclid không?

b) Sử dụng kết quả của câu a để chứng minh d cắt n

Bai tap cuoi chuong 4 10

a) Nếu d // n thì qua điểm I nằm ngoài đường thẳng n, có 2 đường thẳng là m và d song song với n (Trái với tiên đề Euclid)

b) Vì d không thể song song với n (câu a) và d khác n nên d cắt n.

Chú ý:

Cách chứng minh như trên gọi là chứng minh phản chứng.

About tcspmgnthn