Giải Toán 7 trang 76 Chân trời sáng tạo

Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 1 trang 76, 77, 78, 79, 80, 81 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 3: Hai đường thẳng song song.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 3 Chương 4 – Góc và đường thẳng song song trong sách giáo khoa Toán 7 Tập 1 Chân trời sáng tạo. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Tcspmgnthn.edu.vn nhé:

Giải Toán 7 Chân trời sáng tạo trang 80, 81 tập 1

Bài 1

Trong Hình 15, cho biết a // b, Tìm số đo các góc đỉnh A và B

Toan 7 bai 3 1

Gợi ý đáp án:

Ta có: (2 góc đối đỉnh), mà nên

(2 góc kề bù) nên

(2 góc đối đỉnh), mà nên

Vì a // b nên:

+) (2 góc so le trong), mà nên

+) (2 góc so le trong), mà nên

+) (2 góc đồng vị), mà nên

+) (2 góc đồng vị), mà nên

Chú ý:

Trong các bài tập tìm số đo góc, ta có thể sử dụng linh hoạt các vị trí đối đỉnh, so le trong, đồng vị, kề bù

Bài 2

Vẽ một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau. Đặt tên cho các góc đó.

a) Vì sao cặp góc so le trong còn lại cũng bằng nhau?

b) Vì sao các cặp góc đồng vị cũng bằng nhau?

Gợi ý đáp án:

Toan 7 bai 3 2

Vì đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b tạo thành một cặp góc so le trong ( góc A4 và B3) bằng nhau nên a // b ( Dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song)

Vì a // b nên theo tính chất của 2 đường thẳng song song:

a) Các so le trong bằng nhau

b) Các góc đồng vị bằng nhau

Bài 3

Hãy nói các cách để kiểm tra hai đường thẳng song song mà em biết

Cách 1: Kiểm tra 2 góc ở vị trí so le trong có bằng nhau không. Nếu bằng nhau thì 2 đường thẳng song song.

Cách 2: Kiểm tra 2 góc ở vị trí đồng vị có bằng nhau không. Nếu bằng nhau thì 2 đường thẳng song song.

Cách 3: Kiểm tra 2 đường thẳng có cùng song song với 1 đường thẳng không. Nếu có thì 2 đường thẳng song song.

Cách 4: Kiểm tra 2 đường thẳng có cùng vuông góc với 1 đường thẳng không. Nếu có thì 2 đường thẳng song song.

Bài 4

Cho Hình 16, biết a // b.

a) Chỉ ra góc ở vị trí so le trong, đồng vị với góc

b) Tính số đo các góc

c) Tính số đo các góc

Toan 7 bai 3 3

Gợi ý đáp án:

a) Góc ở vị trí so le trong với góc là:

Góc ở vị trí đồng vị với góc là:

b) Vì a // b nên:

+)(2 góc so le trong), mà nên

+) (2 góc đồng vị), mà nên

Ta có: (2 góc kề bù) nên

c) Ta có: (2 góc kề bù) nên

Vì a // b nên (2 góc đồng vị) nên

Bài 5

Cho Hình 17, biết a // b.

Tính số đo các góc

Toan 7 bai 3 4

Gợi ý đáp án:

Toan 7 bai 3 5

Vì a // b nên

+) (2 góc đồng vị), mà nên . Do đó, nên

+) (2 góc so le trong) nên

Ta có: (2 góc kề bù) nên

Bài 6

Cho Hình 18, biết

a) Đường thẳng a có song song với đường thẳng b không? Vì sao?

b) Đường thẳng b có song song với đường thẳng c không? Vì sao?

c) Đường thẳng a có song song với đường thẳng c không? Vì sao?

Toan 7 bai 3 6

Gợi ý đáp án:

a) Vì a,b cùng vuông góc với đường thẳng AB nên a // b

b) Vì . Mà 2 góc này ở vị trí so le trong nên b // c (Dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song)

c) Vì a // b, b //c nên a // c

Bài 7

Quan sát Hình 19 và cho biết:

a) Vì sao m // n?

b) Số đo x của góc là bao nhiêu?

Toan 7 bai 3 7

Gợi ý đáp án:

Toan 7 bai 3 8

a) Vì m và n cùng vuông góc với BC nên m // n

b) Ta có:

Vì m // n nên ( 2 góc so le trong) nên

Vậy

About tcspmgnthn