Giải Toán 7 trang 73 Chân trời sáng tạo

Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 1 trang 73, 74, 75 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 2: Tia phân giác.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 2 Chương 4 – Góc và đường thẳng song song trong sách giáo khoa Toán 7 Tập 1 Chân trời sáng tạo. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Tcspmgnthn.edu.vn nhé:

Giải Toán 7 Chân trời sáng tạo trang 75 tập 1

Bài 1

a) Trong Hình 8, tìm tia phân giác của góc

b) Cho biết . Tính số đo của các góc

1656297472 679 Toan 7 bai 2 1

Gợi ý đáp án:

a) Tia BO là tia phân giác của; tia DO là tia phân giác của

b) Vì BO là tia phân giác của nên

Vì DO là tia phân giác của nên

Vậy

Bài 2

a) Vẽ có số đo là .

b) Vẽ tia phân giác của trong câu a

Gợi ý đáp án:

1656297472 632 Toan 7 bai 2 2

Bài 3

Cho đường thẳng MN, PQ cắt nhau tại A và tạọ thành (Hình 9)

a) Tính số đo các góc còn lại.

b) Vẽ tia At là tia phân giác của . Hãy tính số đo của . Vẽ At’ là tia đối của tia At. Giải thích tại sao At’ là tia phân giác của

Toan 7 bai 2 3

Gợi ý đáp án:

a) Ta có: (2 góc đối đỉnh), mà nên

(2 góc kề bù) nên

(2 góc đối đỉnh), mà nên

b)

Toan 7 bai 2 4

Vì At là tia phân giác của nên

(2 góc kề bù) nên

Vẽ At’ là tia đối của tia At, ta được

Chú ý:

2 tia phân giác của 2 góc đối đỉnh là 2 tia đối nhau

Bài 4

Cho đường thẳng xy đi qua điểm O. Vẽ tia Oz sao cho . Vẽ tia Ot sao cho . Gọi Ov là tia phân giác của . Các góc có phải là hai góc đối đỉnh không? Vì sao?

Gợi ý đáp án:

Toan 7 bai 2 5

nên

Vì Ov là tia phân giác của nên

nên Ov và Oz là hai tia đối nhau

Như vậy, các góc là hai góc đối đỉnh vì Ox là tia đối của tia Oy, tia Ov là tia đối của tia Oz

Bài 5

Vẽ hai góc kề bù . Gọi Oz là tia phân giác của. Tính Toan 7 bai 2 6

Vì Oz là tia phân giác của nên

là 2 góc kề bù nên . Gọi Oz là tia phân giác của , Oz’ là tia phân giác của Toan 7 bai 2 7

Vì Oz là tia phân giác của nên

Vì Oz’ là tia phân giác của . Vẽ tia phân giác Oz của góc đó. Vẽ tia phân giác Ot của . Vẽ tia phân giác Ov của . Tính

Gợi ý đáp án:

Toan 7 bai 2 8

Vì Oz là tia phân giác của nên

Vì Ot là tia phân giác của nên

Vì Ov là tia phân giác của nên

Vậy

About tcspmgnthn