Giải Toán 7 trang 35 Cánh diều

Giải Toán 7 Bài 1: Số vô tỉ – Căn bậc hai số học sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 7 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các bài tập từ 1→5 trang 35.

Giải SGK Toán 7 bài 1 chương 2 giúp các em tham khảo phương pháp giải toán, những kinh nghiệm trong quá trình tìm tòi ra lời giải. Giải bài tập Toán 7 trang 35 được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài, đồng thời là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập.

Giải Toán 7 trang 35 Cánh diều – Tập 1

Bài 1

a) Đọc các số sau:

b) Viết các số sau: căn bậc hai số học của 39; căn bậc hai số học của ; căn bậc hai số học của

Gợi ý đáp án

a) đọc là: căn bậc hai số học của mười lăm

đọc là: căn bậc hai số học của hai mươi bảy phẩy sáu

đọc là: căn bậc hai số học của không phẩy tám mươi hai

b) Căn bậc hai số học của 39 viết là:

Căn bậc hai số học của viết là:

Căn bậc hai số học của  viết là:

Bài 2

Chứng tỏ rằng:

a) Số 0,8 là căn bậc hai số học của số 0,64

b) Số -11 không phải là căn bậc hai số học của số 121

c) Số 1,4 là căn bậc hai số học của số 1,96 nhưng –1,4 không phải là căn bậc hai số học của số 1,96.

Gợi ý đáp án

a) Vì 0,8 > 0 và  = 0,64 nên số 0,8 là căn bậc hai số học của số 0,64

b) Vì tuy  nhưng -11 < 0 nên số -11 không phải là căn bậc hai số học của số 121

c) Vì  và 1,4 > 0 nên số 1,4 là căn bậc hai số học của số 1,96

Nhưng vì -1,4 < 0 nên –1,4 không phải là căn bậc hai số học của số 1,96.

Bài 3

Tìm số thích hợp cho vào chỗ trống

Trang 35 1

Gợi ý đáp án

Trang 35 2

Bài 4

Tính giá trị của biểu thức:

Gợi ý đáp án

Bài 5

Quan sát Hình 1, ở đó hình vuông AEBF có cạnh bằng 1 m, hình vuông ABCD có cạnh AB là một đường chéo của hình vuông AEBF.

a) Tính diện tích của hình vuông ABCD.

b) Tính độ dài đường chéo AB.

Trang 35 3

Gợi ý đáp án

a) Ta có:

b) (cm)

About tcspmgnthn