Giải Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: Lesson Three (trang 24)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Three: Song của Unit 3: Let’s find Mom! trang 24 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 3: Let’s find Mom! – Lesson Three lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Tcspmgnthn.edu.vn:

Bài 1

Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Unit 3 Lesson Three 1

Here are more people in my family.

(Đây là những người trong gia đình tôi.)

  • aunt: dì, cô
  • uncle: chú, cậu
  • cousin: anh chị em họ

Bài 2

Listen and sing. (Nghe và hát.)

   

Unit 3 Lesson Three 2

My family! (Gia đình của tôi!)

My family, my family, (Gia đình của tôi, gia đình của tôi,)

This is me with my family. (Đây là tôi cùng với gia đình mình.)

This is my family. (Đây là gia đình tôi.)

Look at my cousin, my aunt, (Nhìn họ hàng của tôi, cô của tôi,)

My uncle, and me. (Chú của tôi và tôi.)

Her dress is green. (Đầm của cô ấy màu xanh lá.)

His pants are brown. (Đầm của cô ấy màu xanh lá.)

And this is me. (Và đây là tôi.)

My T-shirt is white and blue. (Áo sơ mi của tôi màu trắng và xanh.)

My family, my family, (Gia đình của tôi, gia đình của tôi,)

This is me with my family. ( Đây là tôi cùng với gia đình mình.)

Back to top button