Giải Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: Lesson Six (trang 27)

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Six: Skills Time của Unit 3: Let’s find Mom! trang 27 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 3: Let’s find Mom! – Lesson Six lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Tcspmgnthn.edu.vn:

Bài 1

Listen and write a or b. (Nghe và viết a hay b.)

Unit 3 Lesson Six 1

Bài 2

Point, ask and answer. (Chì, hỏi và trả lời.)

Unit 3 Lesson Six 2

What’s this? (Đây là cái gì?)

It’s her teddy bear. (Nó là con gấu bông của cô ấy.)

Gợi ý trả lời:

What color is it? (Nó màu gì?)

It’s brown. (Nó màu nâu.)

Bài 3

Draw your aunt and uncle and their house. (Vẽ cô và chú của bạn và vẽ ngôi nhà của họ.)

its    my   my     their     our

This is __________ aunt and this is ________ uncle.

This is ______ house.

There is a number on _______ door.

______ family is happy!

Gợi ý trả lời:

This is my aunt and uncle. (Đây là cô và chú của tôi.)

This is their house. (Đây là nhà của họ.)

There is a number on their door. (Có số nhà ở trên cánh cửa.)

Their family is happy! (Gia đình của họ thật hạnh phúc!)

About tcspmgnthn