Giải mã con số 210 là gì trong tiếng nói của giới trẻ?

Giải mã con số 210 là gì trong tiếng nói của giới trẻ?

About tcspmgnthn