Đơn xin học tiếng Anh bổ trợ năm 2022

Đơn xin học tiếng Anh bổ trợ năm 2022 – 2023 là biểu mẫu được cá nhân phụ huynh hoặc học sinh lập ra và gửi lên Ban giám hiệu nhà trường để đăng ký học thêm tiếng Anh.

Mẫu đơn xin học thêm môn tiếng Anh là một trong những mẫu đơn được sử dụng rất phổ biến trong nhà trường từ cấp tiểu học cho đến THPT. Nội dung chính trong đơn xin học thêm môn tiếng Anh bao gồm thông tin cá nhân của người làm đơn, họ tên, ngày tháng năm sinh, tên lớp của học sinh, nêu rõ lý do xin học thêm tiếng Anh… Vậy sau đây là 2 mẫu đơn xin học thêm Tiếng Anh mới nhất, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Đơn xin học tiếng Anh – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

ĐƠN XIN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở …………..

Tên em là…………………………………………………………………………………..

Học sinh lớp ………….. Trường ………………………………………………………..

Em được biết, hiện tại, nhà trường đang mở lớp học bồi dưỡng một số môn học trong đó có môn Anh văn cho học sinh khối …… Em tự thấy bản thân có nhu cầu học bồi dưỡng môn này để củng cố và nâng cao kiến thức.

Vì vậy, em làm đơn này, xin Ban giám hiệu nhà trường cho em theo học lớp bồi dưỡng môn Anh văn.

Em xin hứa sẽ chấp hành nội quy của lớp học và nỗ lực học tập.

Em xin chân thành cảm ơn!

…….., ngày…tháng…năm…

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin học tiếng Anh bổ trợ – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

ĐƠN XIN HỌC TIẾNG ANH BỔ TRỢ
NĂM HỌC……………

Kính gửi:

– Ban Giám hiệu Trường…………………….

– Trung tâm Anh ngữ…………………………

Tôi tên là …………………………………………………………………………..

Cha (mẹ) học sinh………………………lớp….. năm học………………..

Trường ……………………………………………………………………………..

Tôi và gia đình nhận thấy tầm quan trọng của việc học Tiếng Anh đối với con trong thời buổi hội nhập quốc tế. Được biết Nhà trường cùng với Ban đại diện cha (mẹ) học sinh đã phối hợp với Trung tâm Anh ngữ tổ chức dạy Tiếng Anh bổ trợ cho học sinh những năm gần đây hiệu quả, với thời lượng ….. tiết/tuần, ……./tiết/hs. Vậy gia đình tôi tình nguyện viết đơn này xin cho con được theo học Tiếng Anh bổ trợ tại trường.

Chúng tôi hứa sẽ nhắc nhở con nghiêm túc học và làm bài đầy đủ, thực hiện nghiêm túc quy định của giờ học và đóng kinh phí đầy đủ.

Trân trọng cảm ơn Quý trường và Trung tâm!

……….., ngày…tháng….năm…
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

About tcspmgnthn