Đơn xin học thêm năm 2022

Đơn xin học thêm là biểu mẫu được các bậc phụ huynh lập ra và gửi lên Ban giám hiệu nhà trường về việc xin được học thêm các môn còn yếu. Hoặc xin cho con học thêm thời gian cuối buổi do điều kiện cha mẹ chưa kịp về đón con.

Mẫu đơn xin học thêm của học sinh là mẫu đơn được sử dụng khá nhiều trong các trường học hiện nay. Dựa vào mẫu đơn xin học thêm của học sinh, ban giám hiệu nhà trường cũng như giáo viên chủ nhiệm sẽ sắp xếp lớp học cũng như thời gian học tập phù hợp cho từng em. Vậy dưới đây là cách viết và 4 mẫu đơn xin học thêm mới nhất, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây nhé.

Cách viết đơn xin học thêm

Đơn xin học thêm được chia thành 3 phần: phần chung, phần giới thiệu và phần trình bày lí do, lời hứa cam đoan kèm chữ kí.

– Phần chung: Bao gồm quốc hiệu, tiêu ngữ, tên đơn và nơi nhận đơn.

– Phần giới thiệu và trình bày lí do

  • Trong phần này, phụ huynh cần giới thiệu tên mình, là phụ huynh của học sinh nào và học sinh đó đang học lớp nào. Cần viết đúng phần này để tránh nhầm lẫn với các học sinh khác.
  • Tiếp theo, phụ huynh cần trình bày lí do viết đơn xin cho con học thêm tại trường.
  • Ví dụ: Do học lực còn yếu nên gia đình có mong muốn để cháu học thêm các lớp trong nhà trường để củng cố kiến thức tốt hơn các môn…. Nếu được ban giám hiệu đồng ý gia đình xin được chân thành cảm ơn.
  • Lí do có thể khác, tuỳ vào từng mong muốn của mỗi phụ huynh để viết lí do cho phù hợp. Phần này rất quan trọng và là nội dung chính của đơn.

– Phần cam đoan và chữ kí

  • Sau khi có lí do, gia đình nên có thêm phần cam đoan. Phần này giống như lời hứa của gia đình nếu con em được theo học,.
  • Thông thường là sự nhắc nhở con em học hành chăm chỉ nghiêm túc, hay đóng phí đầy đủ, đúng kì hay cùng kết hợp với nhà trường để giáo dục con trẻ tốt hơn cả về kiến thức lẫn đạo đức.
  • Khi hoàn tất các phần cơ bản, phụ huynh kí vào đơn ở góc bên phải rồi gửi cho thầy, cô giáo hoặc ban giám hiệu nhà trường.

Đơn xin học thêm cuối buổi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
———————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRÔNG GIỮ CUỐI BUỔI

Kính gửi: Ban giám hiệu trường…………………………………………………

Cô giáo chủ nhiệm lớp………………………………………………………………

Tên tôi là: ………………. là phụ huynh em:……………. học sinh lớp……..

Tôi được biết giờ tan học cuối buổi chiều của học sinh là………. Lúc đó gia đình tôi đi làm chưa về nên chưa có người đưa đón con.

Vậy tôi làm đơn này đề nghị nhà trường tổ chức trông giữ cuối buổi cho học sinh để tôi và gia đình yên tâm công tác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…….., ngày…tháng…năm…..

Người viết đơn

Đơn xin học thêm theo môn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

ĐƠN XIN HỌC THÊM

Kính gửi: Ban giám hiệu trường………………………………………………………

Tôi là:……………………………..,là phụ huynh của học sinh …………………………………………… hiện đang học lớp………………………..của trường.

Tôi viết đơn này xin được trình bày với ban giám hiệu nhà trường một việc như sau:

Hiện nay con tôi đang học tại lớp……………………………………………., nhưng lực học của cháu còn yếu. Vậy tôi viết đơn này xin được đề nghị với ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho cháu được học phụ đạo thêm các môn…………………………….., để bổ sung những kiến thức còn yếu, vào các buổi chiều trong tuần. Nếu được như vậy tôi xin cam đoan:

– Nhắc nhở con đi học đúng giờ.

– Đóng góp đủ số tiền học theo quy định.

– Cộng đồng trách nhiệm với nhà trường để giáo dục con.

– Tôi xin chân thành cảm ơn.

…………, ngày…….tháng……..năm………
Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn xin học thêm cuối buổi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
———————-

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC THÊM CUỐI BUỔI

Kính gửi: Ban giám hiệu trường………………..

Tôi em là: …………………………………………………………………………………………………

Hiện đang học tại lớp ………… của trường.

Em viết đơn này xin được trình bày với ban giám hiệu nhà trường một việc như sau:

Hiện nay em đang học tại lớp …… (Phân hiệu….) nhưng lực học của em còn yếu. Vậy em viết đơn này xin được đề nghị với ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho em được học phụ đạo thêm các môn: ……………………………………………… Để bổ sung những kiến thức còn yếu của mình vào các buổi chiều trong tuần theo kế hoạch của nhà trường. Nếu được như vậy em xin cam đoan:

– Đi học đúng giờ.

– Đóng góp đủ số tiền theo quy định.

– Học bài và làm bài đầy đủ, tam gia thực hiện quy chế và nội quy nhà trường lớp tốt.

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến phụ huynh

…….., ngày…tháng…năm…..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn đăng ký học thêm trong nhà trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

ĐƠN ĐĂNG KÝ
Học thêm trong nhà trường

Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS……………………

Em tên là: ……………………………….. ….. Học sinh lớp: ………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………

Số điện thoại gia đình:……………………………………………………………..

Sau khi nghiên cứu Thông báo của Hiệu trưởng về tổ chức các lớp dạy thêm, học thêm tại nhà trường, em có nguyện vọng được tham gia học thêm trong nhà trường với các bộ môn: ……………………………………………………………………….

Nếu được Hiệu trưởng cho phép tham gia học thêm tại trường, em xin cam kết học tập chuyên cần, đóng học phí đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm của nhà trường đã ban hành./.

Xác nhận của CMHS/người giám hộ
(ký và ghi rõ họ, tên)

Học sinh đăng ký
(ký và ghi rõ họ, tên)

About tcspmgnthn