Đơn xin học nội trú và Cách viết

Đơn xin học nội trú là biểu mẫu do học sinh hoặc phụ huynh học sinh viết và gửi lên Ban giám hiệu Nhà trường nơi học sinh sẽ theo học trong tương lai. Đơn xin vào học nội trú sẽ là căn cứ để Ban giám hiệu Nhà trường xem xét nguyện vọng và phê duyệt cho học sinh được vào học nội trú trong trường.

Mẫu đơn xin học nội trú là mẫu đơn được sử dụng khá nhiều trong các trường học hiện nay. Học nội trú là một hình thức phổ biến hiện nay, giải quyết được vấn đề khi phụ huynh đi làm xa hay công việc quá nhiều bận rộn không thể ở cạnh học sinh. Vậy dưới đây là cách viết và mẫu đơn xin học nội trú mới nhất, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây nhé.

Đơn xin học nội trú

SỞ GD&ĐT………………….
TRƯỜNG ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Ngày……tháng……năm………
HIỆU TRƯỞNG

ĐƠN XIN VÀO HỌC NỘI TRÚ

Năm học………..

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường………………………..

Họ và tên học sinh: ……………………Giới tính…………

Ngày sinh:……………….. Dân tộc ,…………..Lớp:…….

Nơi sinh: ……………………………………………………

Họ và tên bố:……………….. Nghề nghiệp……………….

Họ và tên mẹ: ,……………….Nghề nghiệp……………..

Nơi ở hiện nay:……………………………………………….

Điện thoại liên lạc:…………………………………………….

Sau khi nghiên cứu kỹ nội quy, quy định của nhà trường, gia đình và học sinh có nguyện vọng cho học sinh được vào nội trú tại Trường và cam kết tuân thủ đầy đủ nội quy, quy định của nhà trường. Trong quá trình học tập và ở nội trú tại Trường nếu vi phạm, tùy theo mức độ nhà trường xử lý kỷ luật, gia đình và học sinh tự nguyện chấp hành Quyết định của nhà trường./.

……….., ngày…tháng…năm…

XÁC NHẬN CỦA PHỤ HUYNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA QUẢN SINH
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA GVCN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách viết đơn xin học nội trú

Đơn xin vào học nội trú được chia thành 3 phần: phần chung, phần nội dung và phần cuối cùng lí do, lời hứa cam đoan kèm chữ kí.

– Phần đầu tiên: kính gửi người làm đơn sẽ ghi cụ thể tên của Ban Giám hiệu Nhà trường nơi mà người làm đơn sẽ theo học.

– Tiếp theo: Phần nội dung của đơn xin vào học nội trú: Yêu cầu người làm đơn sẽ cung cấp đầy đủ, chính xác, chi tiết nhất những thông tin cá nhân cũng như thông tin của phụ huynh học sinh. Đồng thời người làm đơn cần cam kết những thông tin đó là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai sẽ tự chịu trách nhiệm với Ban giám hiệu Nhà trường.

– Cuối đơn xin vào học nội trú thì người làm đơn sẽ ký và ghi rõ họ tên cùng với sự xác nhận của phụ huynh và Ban giám hiệu nhà trường.

Back to top button