Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng máy in laser màu

Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng máy in laser màu là mẫu đơn dùng cho các cơ quan, tổ chức, công dân đề nghị cấp phép sử dụng máy in laser màu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG MÁY IN LASER MÀU

Kính gửi: Sở Văn hóa thông tin ……………

Tên cơ quan, tổ chức, công dân (đề nghị cấp phép): ………………………….

Địa chỉ: …………………………….. Điện thoại: ……………………………..

Đề nghị được cấp phép sử dụng máy in laser màu.

Mục đích sử dụng: …………………………………………………………….

Chủng loại máy:

– Tên máy: ……………………….

– Loại máy: ………………………

– Số lượng: ……………………….

– Nước sản xuất: ………………….

– Chi tiết máy: ……………………

Chúng tôi cam kết sử dụng máy in theo đúng mục đích nêu trên và tuân thủ mọi quy định hiện hành của pháp luật.

…, ngày … tháng … năm …

Người làm đơn ký tên
(nếu là cơ quan, tổ chức phải đóng dấu)

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

About tcspmgnthn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.