Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

Kính gửi: Sở Y tế thành phố ………………

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………

Ngày sinh: …………………………………. Số CMND:…………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………….

Bằng cấp chuyên môn: …………………………… Năm tốt nghiệp: ……………..

Đã công tác trong ngành dược từ năm ……….. đến nay như sau:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Sau khi nghiên cứu Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, các quy chế chuyên môn về dược hiện hành, Pháp lệnh Hành nghề Y Dược tư nhân và Thông tư hướng dẫn về hành nghề y dược tư nhân. Kính đề nghị Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cấp Chứng chỉ hành nghề loại hình: …………………………………………………

Về đạo đức nghề nghiệp tôi xin cam đoan không thuộc đối tượng quy định tại điều 6 của Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân.

Hồ sơ gửi kèm gồm:

Bản sao bằng tốt nghiệp (có công chứng);

Lý lịch cá nhân (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng cơ quan đang công tác);

Bản sao Quyết định nghỉ hưu (nếu có);

Giấy chứng nhận thời gian thực hành;

Giấy khám sức khỏe để hành nghề (cơ sở khám từ cấp quận huyện trở lên);

Bản cam kết thực hiện đúng quy định của luật BVSKND, pháp lệnh HNYDTN, văn bản hướng dẫn và các quy chế chuyên môn có liên quan;

Bản sao CMND, hộ khẩu;

02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6cm.

Ý kiến của thủ trưởng cơ quan
Đồng ý cho phép HNDTN ngoài giờ

…, ngày …. tháng …. năm …

Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

About tcspmgnthn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.