Đoạn văn tiếng Anh về vai trò của tiền trong cuộc sống

Đoạn văn tiếng Anh về vai trò của tiền trong cuộc sống là một chủ đề rất hay để các bạn luyện viết tiếng Anh.

Discuss the part that money plays in our lives gồm 2 đoạn văn mẫu giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi vốn từ củng cố kỹ năng viết tiếng Anh ngày một hay hơn. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm nhiều đoạn văn khác tại chuyên mục Học tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt.

Viết đoạn văn vai trò của tiền trong cuộc sống – Mẫu 1

Tiếng Anh

Money plays an neccessary part in our lives. In some aspects, it’s the most important thing in our life. Without money people can not buy their clothes, food and all other neccessary things to comfort our life. We require money for traveling, or buying medicine when we are sick and also to paying other services. In truth, money is almost indispensable to our survival. Most of people’s activities are therefore directed towards making as much money as possible. Lack of money also causes many great hardship and sorrow in many families. Thousands of people are dying everyday over the world because they cannot buy nutritious food or because they’re not able to pay their doctors fee. We can say that money is very important in human affairs.

Tiếng Việt

Tiền đóng một phần cần thiết và vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Trong một số khía cạnh nào đó, chúng ta có thể nói tiền là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Nếu không có tiền mọi người không thể mua quần áo, thực phẩm và tất cả những thứ cần thiết khác làm cuộc sống của bản thân thoài mái hơn. Chúng ta cần tiền để có thể đi du lịch, hoặc mua thuốc khi chúng ta bị bệnh và cũng như để chi trả cho các dịch vụ khác. Thực tế thì, tiền bạc hầu như không thể thiếu cho sự sinh tồn của mỗi chúng ta. Hầu hết các hoạt động của mọi người đều chủ yếu hướng tới mục tiêu làm càng nhiều tiền càng tốt. Thiếu tiền cũng gây ra nhiều đau khổ và nỗi buồn trong nhiều gia đình. Hàng ngàn người chết hàng ngày trên toàn thế giới bởi vì họ không thể mua thực phẩm đủ dinh dưỡng hoặc do họ không có khả năng trả phí bác sĩ của họ. Chúng ta có thể nói rằng số tiền đóng một vai trog rất quan trọng trong các vấn đề của con người.

Xem thêm: Đoạn văn tiếng Anh viết về món ăn nhanh

Viết đoạn văn vai trò của tiền trong cuộc sống – Mẫu 2

Tiếng Anh 

In such a costly and competitive society and world, no one of us can live without money. We need money to fulfil our basic needs of the life such as buying food, and other many basic necessities of life which are almost impossible to buy without money. People in the society who are rich and have property are looked as honourable and respectful person of the society however a poor person is seen as hatred without any good impression.

Money increases the position of the person in the society and gives good impression to him. All of us want to be rich by earning more money through a good job or business in order to fulfil all the increasing demands of the modern age. However, only few people get this chance of completing their dreams of being a millionaire. So, money is the thing of great importance all through the life. Money is required by everyone whether he/she is rich or poor ad living in urban areas or rural areas. People in the urban areas are earning more money than the people living in backward or rural areas as the people of the urban areas have more access to the technologies and get more opportunity because of the easy sources.

 Tiếng Việt

Trong một thế giới và xã hội tốn kém, cạnh tranh, không một ai trong chúng ta có thể sống mà không có tiền bạc.Chúng ta cần tiền đế đáp ứng những nhu cầu cơ bản của cuộc sống giốn như mua thức ăn và nhiều nhu cầu cần thiết khác mà hầu như không thể mua nếu thiếu tiền. Con người trong xã hội, những người giàu có và nhiều tài sản được xem như những người đáng kính trọng và được tôn trọng trong xã hội, tuy nhiên một người nghèo được coi bằng sự ghen ghét, căm thù mà không cần bất kỳ thiện cảm tốt nào.

Tiền bạc làm tăng vị thế của con người trong xã hội và đem lại thiện cảm tốt cho họ.Tất cả trong chúng ta mong muốn trở nên giàu có bằng cách kiếm thật nhiều tiền thông qua một công việc tốt hoặc kinh doanh tốt để đáp ứng tất cả những nhu cầu gia tăng của thời hiện đại.Tuy nhiên, chỉ một vài người có được sự thay đổi để đạt đến giấc mơ triệu phú. Vì vậy, tiền là thứ quan trọng nhất trong suốt cuộc đời.Tiền thực sự cần thiết với mọi người cho dù bạn là người giàu hay người nghèo,đang sống ở thành thị hay nông thôn.Những người ở thành thị kiếm được nhiều tiền hơn so với những người sống ở khu vực hẻo lánh hay nông thôn, những người ở thành thị được tiếp cận với các công nghệ và có được nhiều cơ hội hơn bởi vì điểm xuất phát của họ rất dễ dàng.

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

About tcspmgnthn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.