Điểm sàn năm 2022 ngành đào tạo giáo viên

Ngày 29/7/2022, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định 2103/QĐ-BGDĐT về việc xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (ngưỡng đầu vào) đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng năm 2022.

Theo đó, ngưỡng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh năm 2022 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi như sau:

Ngưỡng đầu vào các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm. Riêng đối với các ngành Giáo dục Thể chất, ngành Sư phạm Âm nhạc và ngành Sư phạm Mỹ thuật là 18 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Nội dung Quyết định 2103/QĐ-BGDĐT

Back to top button